Copy
De Quickscan Talentbehoud geeft mkb-ondernemers een snelle indicatie van het effect van investeren in zittend personeel. De uitkomsten vormen het startpunt voor het gesprek met de bedrijfsadviseur over talentbehoud.
Bericht

Quickscan Talentbehoud
Snel inzicht in de kosten en baten van investeren in talent

“Door te investeren in talentbehoud slaan bedrijven twee vliegen in één klap: ze behouden waardevolle mensen voor hun bedrijf en zorgen dat hun organisatie klaar is voor de toekomst.” Dat zegt Hans van der Spek, manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot, in het artikel Het rendement van investeren in talent. “De tekorten aan technisch personeel zijn nog niet weggewerkt. Dat is voor technische bedrijven reden te meer om te zorgen dat medewerkers die ze eenmaal in dienst hebben, ook blijven.”
 
Indicatie van de opbrengsten
Maar welke kosten zijn eigenlijk gemoeid met het investeren in zittende medewerkers? En wat levert het op? De Quickscan Talentbehoud helpt mkb-bedrijven daarin inzicht te krijgen. De quickscan is ontwikkeld door Cinop Advies, in opdracht van TechniekTalent.nu samen met adviseurs van O&O-fondsen en sociale partners van verschillende technische branches. Bedrijven vullen deze online tool anoniem en binnen vijf minuten in. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen geeft de quickscan een indicatie van de opbrengsten van investeringen in talentbehoud.
 
De uitkomsten van de quickscan vormen een startpunt voor het gesprek met de bedrijfsadviseur over talentbehoud. Cris van Osch van Cinop Advies: “De tool levert een indicatie op van wat investeren in talent economisch gezien voor het bedrijf oplevert. Waarna een adviseur kan helpen de resultaten verder te verfijnen om op basis daarvan afgewogen beslissingen te nemen."


Verder lezen over talentbehoud?
Het interview met Hans van der Spek en Cris van Osch is het vijfde deel in een reeks interviews van TechniekTalent.nu met deskundigen op het gebied van talentbehoud. De Quickscan Talentbehoud staat op www.talentinbedrijf.nu. Op deze website vindt u ook een verzameling instrumenten, handige tips en praktijkvoorbeelden over het behouden van talent, bijeengebracht vanuit de technische sector.

TECHNIEKTALENT.NU
www.techniektalent.nu