Copy

Ontwerp-structuurvisie 'De Groene Kamers van Rilland'

Beste relatie,
 
Met onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken van de ontwerp-structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’, voorheen aangeduid als de ‘Gebiedsvisie Energielandschap Rilland-Oost’.

In deze derde nieuwsbrief lichten we eerst de nieuwe naam en de inhoud van de visie toe. Vervolgens behandelen we het vrijgave- en inspraaktraject, de informatiedagen en de inspiratiesessie. We sluiten de nieuwsbrief af met een Q&A met een groep agrariërs met plannen om duurzame energie te ontwikkelen. 

Meer info over de ontwerp-structuurvisie De Groene Kamers van Rilland vindt u op onze website.

De Groene Kamers van Rilland 

De nieuwe naam ‘De Groene Kamers van Rilland’ is het resultaat van de intensieve samenwerking met onze partners en de bewoners van het gebied Rilland-Oost. Tijdens de gezamenlijke planvorming bleek dat meer opgaven dan alleen energieopwekking belangrijk en urgent zijn in het gebied. We richten onze pijlen nu op een integrale aanpak van 5 opgaven:

  • Een robuust watersysteem;
  • Een toekomstbestendige landbouwsector;
  • Robuuste en aantrekkelijke natuur;
  • Beschikbaarheid van voldoende en schone energie; 
  • Een waardevol landschap om te recreëren.

Met deze aanpak willen we het gebied mooier en toekomstbestendig maken!
De structuurvisie is het startsein om ontwikkelingen in het gebied samen vorm te geven. We kiezen daarbij voor meervoudig ruimtegebruik: één van de vereisten bij de inpassing van duurzame energieopwekking. Daardoor lopen we gelijk met de koers die in de Nationale Omgevingsvisie en het nieuwe regeerakkoord uitgezet is.

Vrijgavetraject

De ontwerp-structuurvisie is inmiddels door het college van Reimerswaal vrijgegeven voor inspraak. Op 25 januari is de visie in een opinieraad door de gemeenteraad besproken.

De tijdlijn hieronder geeft inzicht in de verder procedure.

Inspraaktraject

Wat nu volgt is de zogenoemde tervisielegging. Tijdens deze 6 weken durende inspraakperiode welke start op 2 februari en duurt tot en met 16 maart kan iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie over het ontwerp van de structuurvisie indienen. De structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’ is te downloaden op Reimerswaal.nl.

Alle binnengekomen inspraakreacties worden behandeld en de besluitvorming over de definitieve structuurvisie zal in mei of juni plaatsvinden. Tijdens de inspraakperiode organiseren we 2 informatiedagen en een digitale inspiratiesessie.

Informatiedagen: 15 en 16 februari 

De informatiedagen vinden op 15 en 16 februari in de kantine van de brandweerkazerne in Rilland plaats (Valckenisseweg 13). We nodigen u uit om langs te komen voor een kop koffie, een persoonlijk gesprek en meer informatie over de visie. In verband met de maatregelen tegen corona werken we op afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0113.

Inspiratiesessie: 23 februari 

Op 23 februari organiseren we tussen 15:00 en 16:30 uur een digitale inspiratiesessie, in de vorm van een interactieve talkshow. We geven hier een toelichting op onze ontwerp-structuurvisie. Ook zullen verschillende sprekers ingaan op actuele, innovatieve en inspirerende initiatieven: 

  • Luuk van Wezel (ZLTO) over duurzame landbouw in combinatie met duurzame energie (meervoudig ruimtegebruik);. 
  • Martijn Hamelink (Enduris) en Dennis Schiricke (SemperPower) over de ontwikkelingen op het gebied van energiemanagement en batterijen.

De link naar de inspiratiesessie zal op een later moment op onze website en via onze socials gedeeld worden. Aanmelden is niet nodig.

Q&A met... Consortium Oost

Ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal wordt door het Consortium Oost, bestaande uit de agrariërs; Hopmans, Michielsens, Colpaart en van Dongen, gewerkt aan plannen voor de ontwikkeling van duurzame energie. Het projectteam legde het consortium 3 vragen voor.

Hoe zou het gebied er in 2040 volgens jullie uit moeten zien?
In dit gebied bewerken we al jarenlang onze gronden. We hebben gezonde bedrijven en willen dit naar de toekomst verder uitbouwen. Duurzame energie past daar goed bij. Wat ons betreft zijn er kansen om het gebied te laten uitgroeien tot een mooie combinatie van zonne-energie, landbouw en groen. 

Welke rol wil het consortium van agrariërs hierin spelen?
We staan open voor vernieuwende manieren van bedrijfsvoering, die onze bedrijven toekomstbestendig maken door steeds te innoveren. Daarom willen we de kansen in dit gebied verder gaan verkennen. We zijn ondernemers die gewend zijn risico’s te nemen. Daarbij willen we oog houden voor de omgeving en als er kansen liggen ook werken aan participatie waardoor andere agrariërs in de directe omgeving mee kunnen doen.

Hoe kan de ontwikkeling van de structuurvisie daaraan bijdragen?
De structuurvisie biedt een basis voor de verdere uitwerking van plannen voor duurzame energie en landbouw. Daarin zijn ook combinaties mogelijk met andere gebiedsopgaven zoals waterberging en natuur. Wij gaan voor realisatie van een gebied die onze bedrijven toekomstbestendig en duurzaam maakt!

We danken u voor uw betrokkenheid en houden u de komende tijd graag op de hoogte van De Groene Kamers van Rilland.
 
Met vriendelijke groet,
 
Projectteam 'De Groene Kamers van Rilland' 

Bezoekadres
Oude Plein 1
4416 AK  Kruiningen
t: 14 0113

www.reimerswaal.nl

Fotografie Johan Gideonse
Postadres
Postbus 70
4416 ZH  Kruiningen

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Energielandschap Reimerswaal · Oude Plein 1 · KRUININGEN, Zeeland 4416 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp