Beste <<aanhef (meneer of mevrouw)>> <<achternaam>>,

Hierbij ontvang je de Update Mantelzorg met de volgende onderwerpen:


Wat heb je aan ons?
Heb je vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe je overbelasting bij mantelzorgers kunt signaleren en verminderen of hoe je respijtzorg kunt inzetten.
Maar samen met ons een cursus voor mantelzorgers begeleiden is ook mogelijk.
Wil je hulp bij het opstarten van een contactgroep? Of wil je met ons overleggen over een concrete casus?
Ook voor hulp bij het opstellen van mantelzorgbeleid in je eigen organisatie of het versterken van de ondersteuning aan mantelzorgers kun je bij ons terecht.
Bel of e-mail ons gerust, wij denken graag met je mee.

Wij delen onze kennis en ervaring graag met je!
 
Namens het team Steunpunt Mantelzorg Zeist,
Mariska Hoencamp
Bel 06-10 94 11 56 of stuur een e-mailbericht
Volgt u ons al op Twitter? Klik hier. Volgt u ons al op Twitter? Klik hier.

Onvoldoende passende zorg voor ouderen


Een groeiende groep ouderen in Nederland (1,2 miljoen) woont zelfstandig. Ook kwetsbare ouderen, voor wie de stap naar een verpleeghuis groot is. Een deel van deze ouderen krijgt onvoldoende of inhoudelijk niet passende ondersteuning, terwijl zij dit wel nodig hebben. Dit kan leiden tot verergering van de problematiek, een lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op inzet van acute, duurdere zorg. Diverse knelpunten belemmeren de inzet van tijdige, passende ondersteuning. Om deze knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen werkt een groot aantal beroepskrachten, in het medisch en sociaal domein in de gemeente Zeist, nauw samen in de projectgroep Integrale Ouderenzorg4Zeist.
Het SCP deed een verkennend onderzoek naar knelpunten in de zorg voor zelfstandig wonende ouderen en verwacht dat, door de coronacrisis en de effecten daarvan, de leefsituatie van kwetsbare ouderen (én hun mantelzorgers) verder verslechterd is.

Creatief met mantelzorg voor jongeren


Heb jij regelmatig contact met jonge mantelzorgers (JMZ)? Of vermoed je dat jongeren met wie je te maken hebt opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd gezinslid? Speciaal voor JMZ van 14 - 24 jaar start in de gemeente Zeist de pilot Take Care JMZ.
Jongeren praten niet gemakkelijke over de eigen situatie en vinden het soms moeilijk om tijd voor zichzelf te nemen. Door het aanbieden van een inspirerend, flitsend project ontstaat, op een laagdrempelige manier een vorm van lotgenotencontact. De gekozen groepsaanpak zorgt voor (sociale) steun. Tegelijkertijd is er ruimte voor individuele coaching, waardoor de JMZ de mogelijkheid krijgt om beter met de eigen situatie om te leren gaan ('coping').
JMZ hebben een verhoogd risico op overbelasting maar vragen zelden uit zichzelf om hulp, waardoor ze nog vaak te weinig steun krijgen. Maak jij het verschil? Breng dan Take Care JMZ onder de aandacht van deze jongeren.
 

Samenspel in de GGZ


Samen met patiënten, naasten en beroepskrachten is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Mantelzorgers (naasten) zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten. Bij herstel is de omgeving van groot belang en daarom is het noodzakelijk om de sociale omgeving van de patiënt zo goed mogelijk te faciliteren. Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld om de beroepskracht, patiënt en mantelzorger zo goed mogelijk te ondersteunen. Mantelzorgers hebben wisselende rollen, ze worstelen vaak met emoties, hebben vragen en zoeken naar een nieuw evenwicht in de relatie met de patiënt. Zorgen voor iemand met GGZ-problematiek is een van de meest belastende vormen van mantelzorg en daarom hebben zij gerichte ondersteuning nodig. De herziene module Naasten wordt omschreven hoe je als beroepskracht goed kunt samenwerken met mantelzorgers én hoe je hen goed kunt ondersteunen.
 

Alzheimer Café weer van start

    
De werkgroep Alzheimer Café Zeist heeft weer een afwisselend najaarsprogramma samengesteld. De bijeenkomsten vinden elke 3e dinsdag van de maand plaats en iedereen, die iets met dementie te maken heeft, is welkom. Op dinsdagavond 21 september aanstaande verzorgt Joke Diest (Ervarea) de bijzondere bijeenkomst 'Beter contact met mensen met dementie'. Centraal staat waar je in het contact met mensen met dementie rekening mee moet houden. Tijdelijke locatie in verband met coronabeperkingen: Torenlaan 38 in Zeist. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met 20 september door een bericht te sturen naar Vanessa Houthuizen of te bellen naar Wilma de Vlaming 06-15500618
Dag van de Mantelzorg: Doe je ook mee?

Rondom 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg, willen we samen met andere beroepskrachten in Zeist zoveel mogelijk mantelzorgers in de schijnwerpers zetten. En daarbij hebben we ook jouw hulp nodig!
Heb je als beroepskracht contact met mantelzorgers en wil je zelf aandacht aan deze bijzondere dag besteden? Doe met ons mee dan maken we er met elkaar in Zeist een feestelijke dag van. Meld je activiteit vóór 30 september bij ons aan dan zorgen wij voor publiciteit. We denken ook graag met je mee over wat je kunt doen om mantelzorgers in het zonnetje te zetten.
Steunpunt Mantelzorg Zeist verzorgt een bijzondere uitnodiging aan mantelzorgers en in ieder geval iets lekkers voor bij de koffie. Voor meer informatie kun je bellen naar Lia Joosen 06-29443433
Sociaal domein helder uitgelegd in nieuw boek

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning vanuit het Sociaal Domein. Om bijvoorbeeld zelfstandig te kunnen blijven wonen of om hulp bij de opvoeding te krijgen. Welke wetten regelen dat, welke route doorlopen mensen naar zorg en ondersteuning en wie betaald het? De antwoorden hierop en nog veel meer lees je in het nieuwste boek van het Platform 'Zó werkt de zorg'. Het boek bevat heldere teksten en veel visualisaties en is gemaakt met steun van tien partijen, zoals o.a. Sociaal Werk Nederland, VNG, VWS en Movisie. Binnenkort te koop voor € 25,- in de boekwinkel of via webshops.
 
Steunpunt Mantelzorg Zeist is onderdeel van MeanderOmnium
afmelden voor deze Update   gegevens aanpassen