Beste <<aanhef (meneer of mevrouw)>> <<achternaam>>,

Hierbij ontvang je de Update Mantelzorg met de volgende onderwerpen:


Wat heb je aan ons?
Heb je vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe je overbelasting bij mantelzorgers kunt signaleren en verminderen of hoe je respijtzorg kunt inzetten.
Maar samen met ons een cursus voor mantelzorgers begeleiden is ook mogelijk.
Wil je hulp bij het opstarten van een contactgroep? Of wil je met ons overleggen over een concrete casus?
Ook voor hulp bij het opstellen van mantelzorgbeleid in je eigen organisatie of het versterken van de ondersteuning aan mantelzorgers kun je bij ons terecht.
Bel of e-mail ons gerust, wij denken graag met je mee.

Wij delen onze kennis en ervaring graag met je!
 
Namens het team Steunpunt Mantelzorg Zeist,
Mariska Hoencamp
Bel 06-10 94 11 56 of stuur een e-mailbericht
Volgt u ons al op Twitter? Klik hier. Volgt u ons al op Twitter? Klik hier.

Hoe ondersteun je mantelzorgers in coronatijd?


Met de Zorgladder Mantelzorg worden gemeenten en professionals meegenomen in de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die er zijn als het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers. Per trede krijg je handzame informatie met tips en inspirerende voorbeelden. De Zorgladder Mantelzorg is onderdeel van de richtlijn mantelzorgondersteuning, die is ontwikkeld door MantelzorgNL. Met de infographic illustreert Movisie de vijf stappen van de Zorgladder Mantelzorg.

Extra zorgen voor jonge mantelzorgers


De landelijke Alliantie Jonge Mantelzorg heeft een peiling gedaan onder jonge mantelzorgers. Een ruime meerderheid van hen ervaart een grotere emotionele belasting dan toen er geen coronavirus heerste. Heel belangrijk dus om, nu het aantal besmettingen weer fors is toegenomen, extra alert te zijn op hoe het met de jonge mantelzorger gaat.
Vragen over de ondersteuning van jonge mantelzorgers? We denken graag met je mee.
De resultaten van de eerder genoemde peiling zijn overzichtelijk verwerkt in een Infographic.

Gratis beschermingsmiddelen voor mantelzorgers


Mantelzorgers, die intensief zorgen voor een naaste met (vermoeden van) corona hebben recht op gratis persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geldt al sinds mei j.l. en alleen als, tijdens het verlenen van mantelzorg, 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
Helaas is deze regeling onvoldoende bekend bij huisartsen, GGD en apotheek. En ook mantelzorgers zelf weten dit vaak niet.
Totdat de testuitslag van de naaste bekend is kan de mantelzorger op recept van de huisarts of GGD een gratis korte-termijn-pakket met beschermende materialen krijgen. Als de naaste positief is getest kan de mantelzorger op recept van de huisarts een lange-termijn-pakket krijgen.
MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, ontvangt de laatste tijd veel meldingen dat mantelzorgers hun beschermingsmiddelen niet geregeld krijgen.
Het is van groot belang dat mantelzorgers veilig voor hun naaste kunnen zorgen. Je kunt hierbij helpen door mantelzorgers op deze regeling te wijzen.

Dag van de Mantelzorg: 'Deel je zorg'

    
Op 10 november zet Steunpunt Mantelzorg Zeist alle, bij het steunpunt geregistreerde, mantelzorgers in het zonnetje. Mantelzorgers ontvangen een leuke attentie en worden uitgenodigd om mee te doen aan een fotowedstrijd. De mantelzorger die de mooiste foto, bij of van de Mantelzorgboom in het Vijverkwartier in Zeist, maakt kan een leuke prijs winnen.
Onder voorbehoud van strengere coronamaatregelen of slechte weersomstandigheden ontmoeten we mantelzorgers graag op dinsdag 10 november aanstaande tussen 11.00 - 15.00 uur bij de Mantelzorgboom. Aanmelden is verplicht.
Meer samenwerking noodzakelijk!

Om de expertise van alle zorgverleners goed te benutten is het belangrijk om te investeren in samenwerking, afstemming en communicatie. En daarbij is het van groot belang om ook de ouderen zelf en hun families (mantelzorgers) te betrekken. Dat concludeert Annerieke Stoop in het proefschrift dat zij op 30 oktober j.l. heeft verdedigd aan Tilburg University.
Ook in de gemeente Zeist willen we de samenwerking met en voor mantelzorgers verder versterken. Daartoe wordt het Netwerk Mantelzorg, in overleg met de gemeente Zeist, doorontwikkeld tot een stevig verankerd netwerk. Alleen met elkaar kunnen we de knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen nog beter het hoofd bieden. Door gezamenlijk toe te werken naar een optimaal ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.
Zodra duidelijk is wanneer het netwerk een 'doorstart' zal maken hoor je van ons. Heb je idee├źn, signalen of zicht op knelpunten laat het ons dan horen!
Meer informatie over het proefschrift van Stoop vind je op Zorg en Sociaalweb.
Hulp van een mantelzorger: niet altijd gewenst

Het CBS ondervroeg onlangs bijna 4000 mensen van 55 jaar en ouder naar hun ervaring met mantelzorg of naar wensen bij mogelijke zorgbehoeften in de toekomst. De helft van hen gaf aan hulp bij het huishouden het liefst van een mantelzorger te ontvangen. Hulp bij persoonlijke - of medische verzorging ontvangt een meerderheid van deze 55+-ers echter liever van een (particuliere) beroepskracht of vrijwilliger.
Belangrijkste redenen hiervan zijn: het iemand niet tot last willen zijn, of denken dat een beroepskracht de zorg beter uit kan voeren.
Mantelzorg & Levenstestament

Op 24 november organiseert Steunpunt Mantelzorg Zeist in samenwerking met MantelzorgNL een gratis digitale informatiebijeenkomst voor mantelzorgers. In deze webinar, die maximaal 2 uur duurt, vertelt een notaris wat er in een levenstestament geregeld kan worden en waarom dat belangrijk is. Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt van belangbehartiger.
Het webinar begint om 19.30 uur en aanmelden is noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de website van het steunpunt mantelzorg.
 
Steunpunt Mantelzorg Zeist is onderdeel van MeanderOmnium
afmelden voor deze Update   gegevens aanpassen