I årets sista nyhetsbrev finns det glädjande besked och tårsamma adjö.


Nyhetsbrev december 2017
(Valiguard 2017:6)


SAI Global får högsta betyg av BRC: 5 star rating
I början av november nåddes vi av det mycket glädjande beskedet att SAI Global har uppnått det högsta betyget ett certifieringsorgan kan få, 5 stjärnor, av BRC. Bakom detta ligger hårt arbete, framför allt av våra kollegor i England och Australien, som nu alltså har gett utdelning.


BRC Food v. 8 – tidsplan och nyheter
I mitten av november presenterades återigen tidsplanen för BRC Food version 8, som just nu är utsänd på remiss. Standarden publiceras i augusti 2018, revisorerna utbildas från oktober 2018, och i februari 2019 träder den nya versionen av standarden i kraft. Några ”nyheter” har läckt ut; bland annat om fortsatt fokus på säkra produkter, förtydliganden om produktmärkning (korrekt märkning, då felmärkning är en mycket vanlig orsak till återkallelser), ”outsourcad” tillverkning och förpackning, övervakning av produktionsmiljön, och förstås att standarden ska uppfylla de krav som ställs på GFSI-godkända system. Inga större förändringar kommer att göras vad avser hygienzoner, förutom att kraven kommer att flyttas till ett eget avsnitt i standarden. Det kommer fortfarande att vara frivilligt att ha de årliga BRC-revisionerna som oanmälda men att ”option 2” försvinner. Dessutom finns ett förslag om att en interimrapport med uppgifter om revisionsdatum, scope och vilka avvikelser som uppdagats ska laddas upp av certifieringsorganet på BRC Directory inom 10 kalenderdagar från revisionens start, för att kunder och andra intressenter snabbare ska kunna få besked om revisionsresultatet.

BRC Food Compliance Audits
Som rapporterats i tidigare nyhetsbrev har vi under hösten haft två BRC Compliance Audits hos våra kunder. BRC har nu sammanställt några av de vanligaste avvikelserna vid dessa typer av revisioner globalt sett, och jämfört med de avvikelser som är vanligast vid de ordinarie revisionerna (som certifieringsorganen genomförs). Störst skillnad fanns punkt 2.6.1 (hur väl HACCP flödesschemat stämmer med verkligheten), 3.5.1.1 (riskanalys för råvaror) och 4.14.9 (kontroll av skadegörare). Den vanligaste avvikelsen vid BRC:s egna revisioner var avvikelser för hantering av glas (4.9.3.2). BRC tycks även hitta betydligt flera avvikelser än certifieringsorganen. Av de compliance audits som genomförts första tre kvartalen 2017 var det bara 63% av anläggningarna som levde upp till den ”grade” de tilldelats vid den ordinarie revisionen (motsvarande siffror var 60% för 2016 och 53% för 2015). Sammantaget tyder detta antingen på att certifieringsorganens revisorer är lite för snälla i sina bedömningar, eller att anläggningarnas standard faller lite mellan revisionstillfällena.

BRC Agents & Brokers v. 2
Vi påminner om att BRC Agents & Brokers uppgraderas till version 2 från 1 februari 2018. BRC har ansökt om att få standarden godkänd av GFSI, och hoppas kunna bli ackrediterad före 1 februari 2018.

IFS Food v. 6.1
IFS har publicerat en ny version av sin standard; v. 6.1. Denna träder i kraft redan 1 juli 2018, men innebär inga jätteförändringar jämfört med IFS Food v. 6 (den nu gällande versionen). Lanseringen av IFS Food v. 7 flyttas samtidigt fram till slutet av 2018. De huvudsakliga förändringarna i v. 6.1 handlar om:
  • Krav på hantering av risken för ”food fraud” (matfusk)
  • Modifiering av kraven på hantering av allergener
  • En beskrivning av IFS Integrity Program, referenser till nu gällande IFS doktriner, uppdatering av ordlistan, förändringar av certifikatets utformning som nu ska inkludera QR-koder och format på revisionsrapporten.
Anläggningar som har valt IFS Unannounced revideras mot v. 6.1 om revisionsfönstrets första dag är 1 juli 2018 eller senare, annars mot v. IFS Food v. 6.
IFS höll i början av december webinars som förklarar de nya kraven. Dessa ska finnas för nerladdning, liksom annat extramaterial om IFS:s nya krav gällande Food Fraud.

Svensk översättning av FSSC 22000 v. 4.1
Tyvärr saknas det en officiell version av FSSC 22000 v. 4.1. Vi har gjort en egen översättning av de kravelement som är FSSC-specifika och finns i Part II – Requirements for Certification. Denna finns för nerladdning på vår hemsida under rubriken ”Inför revisionen”, direktlänk här: FSSC 22000 v. 4.1 Svenska
Observera att detta dokument enbart är att betrakta som ett hjälpmedel, och att det alltid är de officiella versionerna av standarden (som nu finns på engelska, spanska, japanska och kinesiska) som gäller.

Ny EU-ekoförordning klubbad i Bryssel
Efter många långa förhandlingar och en segdragen process har EU nu klubbat igenom förslaget till ny EU-ekologisk förordning. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021, och vi lär få anledning att återkomma till vad de egentligen innebär för livsmedelsförädling och import. Nu väntar arbetet med att få alla genomförandeförordningar och detaljerade regler på plats. De indikationer vi har fått från myndigheterna antyder att det för bearbetade och/eller importerade livsmedel handlar om:
  • Vilka tekniker och tillsatser som är tillåtna vid framställning av bearbetade produkter
  • Förebyggande åtgärder för att undvika otillåtna produkter och ämnen och åtgärder som ska vidtas om sådana påträffas
  • Ändringar i beräkningen av procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung (där vissa tillsatser ska inkluderas)
  • Märkning av produkter ”under omställning” till ekologisk produktion (t.ex. mjöl som kommer från odlingar där marken är under omställning etc.)
  • Diverse beskrivningar av kontrollen, certifikat, dokumentation m.m. såväl för certifieringar inom som utom EU, när det gäller utom EU även förtydliganden vad avser elektroniska kontrollintyg.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar
Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer
Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev kommer vi under 2018 att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:

Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter). Vi vill passa på att tacka Torbjörn för alla de år han har byggt upp och arbetat för Valiguard AB – han lämnar ett stort tomrum efter sig!

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) tar över efter Torbjörn som ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september och ska under 2018 förhoppningsvis bli godkänd som revisor för ISO 14001-, EKO/KRAV-revisor och GFSI-baserade system. Från 1 januari 2018 är hon certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som revisor och kommer inom en snar framtid kunna göra revisioner mot BRC, iSO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global kommer att vara föräldraledig, och ersättas av 1-2 nya restaurangrevisorer, förhoppningsvis under första kvartalet 2018.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Som om inte denna omorganisation var nog kommer vi att byta bokföringsbyrå i Sverige, vilket vi hoppas ska gå smidigt.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och tackar för gott samarbete under det gångna året.


Copyright © 2017 Valiguard AB, All rights reserved.

 


Email Marketing Powered by Mailchimp