Copy
View this email in your browser
Redundantie... hormese..?
Dat is (g)een optie

Laatst hoorde ik weer iemand roepen Dat is echt geen optie! Dan denk ik Dat is juist wel een optie, maar één die hij niet wil. Zo vond minister De Jonge het laten varen van de anderhalve meter geen optie. Dat was dus wel een optie, maar één met een grotere kans op een tweede coronagolf. Hij koos voor handhaving, wat voor mensen die schade leden door de lock down juist ‘geen optie’ was. De complexe coronacrisis laat zien dat er veel verschillende invalshoeken mogelijk zijn, die vaak tot harde afwijzingen leiden. Je kan beter je optionaliteit vergroten, zakelijk én persoonlijk. Dat is essentieel om in alle rust tot een goede beslissing te komen.

Optionaliteit is het vermogen strategisch zo te manoeuvreren dat je altijd keuzemogelijkheden houdt. Het tegenovergestelde is de situatie waarin zich maar één oplossing voor je probleem voordoet. Als je bedrijf bij ITC-storingen volledig afhankelijk is één bureau heb je niets te kiezen. Had je gekozen voor een reeks van verschillende pakketten en verschillende leveranciers, dan waren de kosten in eerste instantie hoger geweest, maar bij uitbreiding of storing had je meerdere opties gehad.

Het is een bekend verhaal: je vergroot de efficiency door overbodige elementen weg te snijden via reorganisaties en bezuinigingen. In de ITC is dat vanzelfsprekend, want alle overbodige tekens schrappen die een programma bevat, maakt computersystemen sneller. Maar enige redundantie, de aanwezigheid van overtollige elementen, kan grote voordelen hebben. Als een apparaat, een team of een hele organisatie méér onderdelen bevat dan strikt noodzakelijk is, onderdelen die taken van elkaar kunnen overnemen, blijft het geheel ook goed functioneren wanneer één of meer componenten haperen of uitvallen.

Je organiseert redundantie in je organisatie door niet alles vast te zetten in taken, regels en procedures en door generalisten en specialisten multidisciplinair met elkaar te laten samenwerken. En ook door agenda’s niet vol te proppen, ruimte te maken voor informele ontmoetingen, targets niet op het hoogst te zetten en productiviteitsuren niet op hun maximum.

Je kan nog een stap verder gaan en hormese introduceren. Letterlijk is dat het opbouwen van immuniteit door de regelmatige inname van kleine hoeveelheden van een giftige stof. Het is een metafoor voor het regelmatig blootstellen van een systeem aan aantasting, ontregeling en uitdagingen, zodat het sterker en veerkrachtiger wordt, en daardoor beter in staat grotere uitdagingen het hoofd te bieden. Zo kan je hackers inhuren om je computersystemen ‘aan te vallen’.

Wat voor organisaties geldt, geldt ook voor ons persoonlijk. Zorg dat je altijd meerdere opties hebt, zodat je niet afhankelijk bent van één systeem of informatiebron, en kies soms – als een trail runner - de moeilijke route om jezelf te harden en te trainen om complexe situaties het hoofd te bieden. Redundantie en hormese verkleinen je fragiliteit (zie m’n blog van 28 mei) en maken je weerbaarder. Mooie woorden die vragen om krachtige daden. Echt wel een optie!
 
Inspiratie: Nassim Nicholas Taleb, Antifragiel: dingen die baat hebben bj wanorde.
Illustratie: espressontwerp


 
Verkrijgbaar bij Bol.com
en bij je boekverkoper.

Klik op een afbeelding voor meer informatie.
Drie boeken om de blik te verruimen, bewuster te leven en met meer zelfvertrouwen het nieuwe jaar in te gaan.
Copyright © 2020 espacio-coaching, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp