Conferentie Doe de flex! - Flexibele woonvormen in Nederland


Uitnodiging | Conferentie | 30 maart 2017 | Den Haag
 

   
 
Doe de flex! - Flexibele woonvormen in Nederland
 
De maatschappij wordt steeds dynamischer, maar de woningmarkt beweegt niet mee. Er is een stijgende behoefte aan flexibelere woonvormen die anticiperen op deze dynamiek. Zo zoekt meer dan tien procent van de huishoudens snel woonruimte. Al of niet kortdurend, in gebouwen met een tijdelijke woonbestemming of tijdelijke contracten. De Nederlandse huurmarkt lijkt zich langzaam aan te passen aan deze veranderende behoeften. Diverse gemeenten experimenteren succesvol met nieuwe flexibele woonvormen. Daar tegenover staan ook partijen met een afwachtende houding of die zelfs tegen de flexibilisering van de woningmarkt zijn en vrezen voor de rechten van huurders.

Platform31, Expertisecentrum Flexwonen en het ministerie van BZK nodigen u van harte uit voor de conferentie Doe de flex! – Flexibele woonvormen in Nederland. Samen met u benaderen we het onderwerp flexibilisering vanuit verschillende invalshoeken: tijdelijke huurcontracten, de Magic Mix, flexibele doelgroepen, nieuwe woonondernemers, het middenhuursegment, tijdelijke woonunits, inkomensafhankelijke huren en financiering.

Programma
Diverse sprekers buigen zich over de voor- en nadelen van flexibilisering van de woningmarkt. Anne-Jo Visser (Platform31) is uw dagvoorzitter.
  • Stef Blok (minister Wonen) blikt aan het einde van zijn ministerschap terug op zijn bijdrage aan de flexibilisering van de woningmarkt en geeft zijn visie op het thema.
  • Hamit Karakus (directeur Platform31) noemt de voor- en nadelen/ dilemma’s van flexibel wonen en schetst de ontwikkelingen en opgaven in 2017.
  • Yasin Torunoglu (wethouder Gemeente Eindhoven) nam flexibel wonen nadrukkelijk als speerpunt op in de Woonvisie en maakte harde afspraken met huisvesters.
  • Ronald Paping (directeur Woonbond) gaat in op de voor- en nadelen van flexwonen. Welke ‘kinderen dreigen met het badwater te worden weggegooid’ en hoe voorkomen we nadelen?
  • Leon Bobbe (directeur De Key) wil al het bezit van zijn corporatie flexibiliseren. Is hij een voorloper of solist? Verdient zijn aanpak navolging?
Vervolgens ontvangt u in diverse themasessies de nieuwste informatie over flexwonen en spreekt u koplopers uit de praktijk. De conferentie stimuleert de kracht van de ontmoeting met de gelegenheid om te netwerken met professionals van woningcorporaties, overheden, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, vastgoedbeleggers, adviesbureaus en bewoners- en belangenorganisaties. De conferentie is gratis toegankelijk. Bij overtekening hebben partners van Platform31 en het Expertisecentrum Flexwonen voorrang. 
Meer informatie en aanmelden

 

Praktische informatie

Datum Donderdag 30 maart 2017
Tijd 13.00 - 17.00 uur  
Locatie The Student Hotel in Den Haag

Deze bijeenkomst is een samenwerking van:

info@platform31.nl
www.platform31.nl
Platform31
U ontvangt deze mail omdat u een relatie bent van Platform31 en/of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van dit onderwerp.