Landelijke bijeenkomst  -  woensdag 12 oktober 2016  -  Utrecht  
 

   
 
City Deal Inclusieve Stad - van systeemwereld naar leefwereld
 
Het bieden van integrale ondersteuning aan kwetsbare huishoudens blijkt niet eenvoudig. Veel wijkteams lopen aan tegen een complexe systeemwereld die weinig flexibel is en verkokerend werkt. Maatwerk leveren lijkt daardoor onmogelijk en kost veel tijd. Tijd die niet besteed kan worden aan de begeleiding van gezinnen. Wijkprofessionals zien huishoudens afhaken, vaak met verergerde problematiek tot gevolg. Het rendement van maatschappelijke investeringen blijft achter.

Leefwereld als bron van innovatie
Hoe zorgen we dat de systeemwereld is afgestemd op de leefwereld en niet andersom? Hoe zetten we wet- en regelgeving, financiering en mandatering zo in dat professionals voldoende vertrouwen én ruimte krijgen om maatwerk te leveren? En hoe zorgen we dat professionals die ruimte ook daadwerkelijk pakken? Rond dit vraagstuk hebben gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en ministeries van BZK, VWS en SZW de handen ineen geslagen in de City Deal Inclusieve Stad, onderdeel van Agenda Stad. Het doel van de City Deal is om te komen tot echte doorbraken in het sociaal domein. Op basis van een analyse van 100 casussen uit wijkteams worden vernieuwende experimenten opgezet rond knelpunten, botsende logica’s en hindernissen in de leefwereld veroorzaakt door de systeemwereld. Met deze experimenten kunnen Rijk, gemeenten en samenwerkingspartners kijken of de alternatieve arrangementen daadwerkelijk een oplossing zijn voor de knelpunten.

Landelijke bijeenkomst
Nieuwsgierig geworden? Tijdens de landelijke bijeenkomst op 12 oktober presenteren we de analyse van de casussen. Daarnaast komt u meer te weten over de vernieuwende experimenten die gestart worden binnen de City Deal en het programma Initiate (VNG). Initiate is betrokken bij Inclusieve Stad en zoekt praktische oplossingen waar mensen nù mee geholpen zijn, zo nodig m.b.v. informatietechnologie. Daarnaast delen gemeenten hun bevindingen t.a.v. innovaties in het sociaal domein. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. Wissel van gedachten met andere professionals uit het land die net als u aan vernieuwing werken: kom naar de landelijke bijeenkomst!
 

Met bijdragen van.. 
  • Han Noten (voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein)
  • Jeroen Olthof (voorzitter G32 Sociale Pijler en wethouder Zaanstad) 
  • Victor Everhardt (wethouder Utrecht)
  • Jetta Klijnsma (staatssecretaris van SZW)
  • Martin van Rijn (staatssecretaris van VWS) 
  • Ronald Plasterk (minister van BZK)
  • Diverse stedelijke projectleiders 
  • Hans Weggemans (projectleider City Deal Inclusieve Stad)
Meer informatie en aanmelden

 Praktische informatie
Datum Woensdag 12 oktober 2016
Tijd 10:00 – 16:00 uur
Locatie Jaarbeurs Utrecht
Kosten Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos


Deze bijeenkomst is een samenwerking van: project City Deal Inclusieve Stad, het G32-Stedennetwerk, Initiate (VNG) en Platform31.


Platform31
U ontvangt deze mail omdat u een relatie bent van Platform31 en/of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van dit onderwerp.