Copy
space
Online bekijken
space
space
image_600x190
Smart Update 1 oktober 2015
space
Geachte Lezer,
Waarschijnlijk heeft u eerder deze nieuwsbrief ook al ontvangen. Er bleek echter in de eerdere versie helaas iets mis met de links van de artikelen. Om die reden sturen wij u nogmaals deze Smart Update, nu met werkende links. Excuus voor eventueel ongemak.
space
Smart Cities en Connectivity
Het gebruik van digitale diensten en voorzieningen door bedrijven en bewoners groeit. De slimme stad van de toekomst is zelfs gebouwd op basis van stenen én pixels. Connectivity, oftewel de toegang tot snel internet, legt hiervoor de basis en vergt een data-infrastructuur die deze groei aan kan en voor het publiek beschikbaar is. Deze eerste Smart Update gaat over Connectivity.

space
Updates
‘Fiber to the home in Haarlem’
Fiber to the homesOnlangs startte KPN met de grootschalige ombouw van het bestaande Haarlemse kopernet. Eind 2016 profiteren maar liefst 70.000 woningen van vijf keer sneller internet. Bovendien maakt de gemeente de weg vrij voor toekomstige toepassingen voor smart cities. Een interview met projectleider Lex Hendriksen.
Lees meer
Connectivity? Glashelder!
MRDHDe Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) blijft economisch achter bij andere stedelijke regio’s in Nederland. Om meer bedrijven aan te trekken wil de regio het economisch vestigingsklimaat versterken. De beschikbaarheid van snel internet is daarbij van toenemend belang. Hoe kan de metropoolregio uitgroeien tot de best verbonden regio van Nederland?
Lees meer
space
Recensie
Op zoek naar de slimme burger
op zoek naar de slimme burger10 september 2015, de bovenzaal in Pakhuis de Zwijger loopt langzaam vol met studenten, bewoners, Smart City-professionals en familie van documentairemakers Dorien Zandbergen en Sara Blom voor de première van Smart City. Op zoek naar de slimme burger. In opdracht van het Centrum voor Urbane Studies en Pakhuis de Zwijger maakten zij de documentaire over de ambitie van Amsterdam als Smart City.
Lees meer
space
space
Blog
ICT als basis van alle beleidsvraagstukken van IenM
Hans Tijl - Ministerie van Infrastructuur & MilieuHans Tijl, ministerie van IenM

Laatst, in de trein van Amsterdam naar Den Haag, telde ik hoe vaak mijn online verbinding wegviel. Bij 32 ben ik opgehouden met tellen. Straks kunnen we ons niet meer veroorloven dat we even uit de lucht zijn. Zeker nu ICT steeds grote invloed op heeft op de manier waarop we met elkaar werken, hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons gedragen.
Lees meer
space
Interview
Actie is nodig voor slimme stad
Staf Depla, wethouder EindhovenHet online magazine De Stad van de Toekomst Besturen beschrijft onder andere vijf trends die het stedelijk leven beïnvloeden. Dataversnelling staat op nummer één. In het interview met Staf Depla, wethouder in Eindhoven, pleit hij voor een grotere rol van de Rijksoverheid bij deze opgave dan tot nu toe bij het versnellen van onze data-infrastructuur.
Lees meer
space
       Agenda       
space
Platform31 organiseert samen met het ministerie van IenM, de G32, de Digitale Steden Agenda en de NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) het online platform Smart Cities. Met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.
 
Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.
U ontvangt deze update omdat u eerder betrokken bent geweest bij of interesse hebt getoond in Platform31-activiteiten rond Smart Cities.

| Afmelden en/of voorkeuren aanpassen | 

Logo footer
Afzender
Platform31
+31 (0)70 302 84 84
info@platform31.nl
platform31.nl/smartcities
space