space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31 Twitter Platform31
Nieuwsbrief 5 november 2015
space
Opinie
image1_480x260
Reportage
Trots, trend en traditie in de Achterhoek
Een krimpende regio, zo leert de Achterhoek, kan uitstekend samengaan met economische innovatie. Hoogleraar Gert-Jan Hospers en André Oosterink (Achterhoek Agenda 2020) komen aan het woord in een serie over de 'Economie aan de randen van Nederland' in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.
Lees meer

Blog
Het nieuwe woonlastenfonds
Jeroen van der Velde, Platform31

Een Katwijks pilotproject geeft huurders met een middeninkomen een duw in de rug die plotseling met minder moeten rondkomen.
Lees meer
Pimm Terhorst - Areaal Advies
Blog
Het ronde balletje en het vierkante gat
Rein Bakker, OpMaat

Om coöperatief wonen tot een volwaardig nieuw woonarrangement te laten uitgroeien is meer nodig. Zowel van de zijde van de bewoners als van de instituties.
Lees meer

image2_480x260
YURP blog
Young Urban Planners redden de steden
Lena Niel, Deltares

Afgelopen week was ik in Rotterdam op het jaarlijkse ISOCARP-congres met het thema: 'Cities save the world: Let’s reinvent planning'. Dat ons vakgebied zich veranderd heeft over de laatste jaren lijkt niet langer een punt van discussie. Wat is nu de rol van de Young Urban Planner?
Lees meer
space
Nieuws
Eigen Kracht Overschat
Professionele ondersteuning blijft nodig om actief burgerschap te stimuleren, dat betogen Radboud Engbersen en Peter Rensen in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.
Lees meer

image2_480x260
Perspectief bieden met arbeidsmarkt/dagbesteding
Deelnemers en sprekers van de leerkring Jeugd en Veiligheid hebben op een interactieve wijze invulling gegeven aan het thema van de dag. De aanpak verschilt, het doel - hoe zet ik kwetsbare jongeren weer in hun kracht - komt overeen.
Lees meer
image1_480x260
Wooncongres 2015: naar nieuwe verhoudingen in het wonen
Voor de zesde keer op rij vond op 3 november 2015 het jaarlijkse Wooncongres plaats, georganiseerd door OTB TU Delft en Platform31. Thema dit jaar was: ‘Naar nieuwe verhoudingen in het wonen: wie is aan zet?’ Een verslag.
Lees meer

image2_480x260
Communicatie en participatie bij waterbeheer
Wat is het effect van communicatie bij waterbeheer? Enkele waterschappen toonden hun voortvarende kant tijdens de tweede excursie van het praktijkprogramma Nu al eenvoudig Beter op 15 oktober in Houten.
Lees meer
SURF-projecten praktijkgericht maken
Jan Klinkenberg, netwerkmanager van VerDuS, geeft een kijkje in de keuken van SURF. Hoe maak je het nieuwe onderzoeks-programma praktijkgericht met een focus op de uitdagingen voor wonen, werken en mobiliteit in de Nederlandse stedelijke regio’s.
Lees meer

image2_480x260
Jaar van de Ruimte cadeautje voor Nationale Omgevingsvisie
Het Jaar van de Ruimte is een cadeautje voor de Nationale Omgevingsvisie. Dat zegt David van Zelm van Eldik (ministerie van IenM) en betrokken bij het uitwerken van deze visie die voortvloeit uit de Omgevingswet.
Lees meer
image1_480x260
133.000 huizen zeer geschikt voor Nul-op-de-meter!
Particuliere woningeigenaren zijn bereid om Nul-op-de-Meter te (ver)bouwen. Uit recent onderzoek in opdracht van Stroomversnelling blijkt dat maar liefst 133.000 huizen in heel Nederland geschikt zijn voor zo'n verbouwing.
Lees meer

image2_480x260
Gebouwgebonden oplossing als financiering voor Nul-op-de-meter
De taskforce Financiering van de Stroomversnelling vraagt de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, mee te werken aan een gebouwgebonden oplossing voor financiering van Nul-op-de-meter voor particuliere huiseigenaren in Groningen.
Lees meer
Meer nieuws
Zoeken naar ‘nieuw’ geld in gebiedsontwikkeling
Kunnen nieuwe financieringsvormen helpen de businesscase van gebiedsontwikkeling vlot te trekken? Deze vraag vormde het startpunt van een verkenning die Platform31 en PAS bv deden naar de werking van financieringsvormen in gebiedsontwikkeling.

Lees meer
Slim samenwerken in regionale netwerken
Volgend jaar start Platform31 een nieuwe 'community of practice' rondom slim samenwerken in regionale netwerken. De informatiebijeenkomst is op woensdagmiddag 16 december in Utrecht.

Lees meer
Is het internationale podium vrij voor stadland Nederland?
Op 24 november 2015 maakt Platform31 het podium vrij voor een inhoudelijk debat over de internationale concurrentiepositie van Nederland. Volg het debat via webcasting.

Lees meer
'De eindjes aan elkaar knopen' in boekvorm
De publicatie 'De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiële problemen in de wijk' is nu op veler verzoek te bestellen in boekvorm. Bestellen kan tot 13 november.

Lees meer
space
Publicaties
image1_280x210
Ontmoeten als keuze
Wat maakt succesvolle buurten tot een succes, gerelateerd aan de samenstelling van de buurt naar inkomen, opleiding en leefstijl? Dat is de vraag die onderzoekers van de DSP-groep stellen in de literatuurstudie 'Ontmoeten als keuze' die zij in opdracht van corporatie Ymere hebben uitgevoerd.
Lees meer

image2_280x210
Visies op de stad
Deze publicatie is geschreven door medewerkers van de sectie en opleiding Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit, benadert de stad vanuit verschillende gezichtspunten, gevoed door inzichten uit de geografie, planologie, milieukunde, bestuurskunde en psychologie.
Lees meer

image3_280x210
Parkeren en ruimte
De ruimtelijke impact van parkeren – en daarmee tevens de financiële impact – is enorm en levert regelmatig hoofdbrekens op bij (her)ontwikkelings-opgaves. De publicatie geeft handvatten hoe je de parkeervraag kan berekenen, faciliteren en reguleren en welke wettelijke kaders van toepassing zijn.
Lees meer
space
Agenda
di 10 nov
YURPS-competentiedag 2015
Jonge professionals buigen zich over actuele vraagstukken uit de praktijk, competentieontwikkeling en kennis- en ervaringsuitwisseling.
do 12 nov
Werkatelier: aan de slag met de Woningwet!
Tweedaags werkatelier voor G32-gemeenten waarin u samen met collega-gemeenten gaat werken aan de implementatie van de Woningwet.
do 12 nov
Jaar van de Ruimte on tour
Rotterdam is de laatste tussenstop op een rondreis door Nederland op weg naar de slotbijeenkomst op 15 december in Amersfoort.
di 17 nov
Landelijke leergemeenschap Water en Ruimte
Een landelijke leergemeenschap over actuele thema’s op het gebied van water en ruimte, zoals de Monitor Ruimtelijke Adaptatie, de Omgevingswet en de Nationale Adaptatie Strategie.
wo-vr
18-20 nov
LPB-congres: 'Oplaadpunt Tilburg'
Congres van het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken over het zoeken, vinden, verliezen en benutten van de energie in wijken. Met workshops van Platform31 over Wat Werkt in de Wijk en 'ruim op die regels' en een masterclass over effectiviteitsmeting.
do 19 nov
Verbrede reikwijdte bestemmingsplan
De studiemiddag van leergang Op Dezelfde Leest helpt om een soepele overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan na 2018 (na de invoering van de Omgevingswet) te realiseren.
do 19 nov
Studiedag Verleiden, verbinden en verdiepen
Studiedag van stimuleringsprogramma Gezond in… Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg, spreekt over armoede in relatie tot gezondheid.
do-vr
19-20 nov
Basistraining Verbindend Onderhandelen
Tweedaagse training waarin u zich een nieuwe onderhandelingsaanpak eigen maakt, gebaseerd op de Mutual Gains Approach.
di 24 nov
Hét Platform31-debat: ‘Internationale concurrentiepositie van Nederland’
Debat over het Europese vestigingsklimaat en de positie die Nederland hierin inneemt.
di 24 nov
Leerkring Aanpak particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden
De deelnemers delen in deze leerkring hun kennis in praktijkgericht werken, vanuit concrete casussen of kennisspecifieke behoefte. In 2016 volgen drie themabijeenkomsten.
wo 25 nov
Oproep: Pilot ‘Huurders aan de knoppen bij beleid, beheer en buren’
Platform31 start een pilotprogramma waarin huurders én corporaties kunnen experimenteren met vernieuwende en versterkende vormen van huurdersbetrokkenheid. Doet u mee?
do 26 nov
Nu al Eenvoudig Beter: Gezondheid
Gezondheid heeft in de Omgevingswet een meer centrale plek gekregen. De Utrechtse aanpak van het Westelijke Stationsgebied is het onderwerp van deze praktijkbijeenkomst.
do 26 nov
RondeT@fel ‘juridische oplossingen voor leegstand winkelruimte’
Bijeenkomst van B@S Consultants. Platform31 begeleidt samen met HYS Legal de rondetafelsessie over het verlichten van regelgeving om zo leegstand tegen te gaan en
winkelgebieden beter te laten functioneren.
di 1 dec
Kennislab Ruim op die Regels!
Het experiment Ruim op die Regels praat u bij over knellende wet- en regelgeving rondom burgerinitiatieven, onder meer over de (on)mogelijkheden van regelluwe en buitengewone regelzones.
di 1 dec
Nu al Eenvoudig Beter: Stroomlijnen vergunningverlening
Hoe kan het proces om te komen tot een verleende vergunning sneller verlopen? Praktijkbijeenkomst in Tilburg.
wo 2 dec
Dag van Stad en Regio 2015
'Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat'. De integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn is het thema. Zo praten we onder meer over het sociale gezicht van de toekomstagenda van gemeenten en corporaties.
wo 2 dec
Leergemeenschap Water en Ruimte West
Tijdens deze leergemeenschap bespreken we op welke manier een regionale community of practice klimaatadaptatie kan bijdragen aan regionale vraagstukken.
di 8 dec
Leergemeenschap Water en Ruimte Noord
Tijdens deze leergemeenschap verdiepen wij ons in stresstesten voor wateroverlast en hitte en de mogelijkheden van een waterbergingsbank.
di 8 dec -
di 2 febr
ASRE-opleiding Woningmarkt
Deze ASRE-opleiding doorgrondt de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt. Met een inspirerende excursie naar Rotterdam door Platform31.
 
do 10 dec
Wijkteam & burgers
Tijdens de workshop denken we na over de vraag wat wijkteams kunnen doen om burgerinitiatieven te ondersteunen.
do 15 dec
Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015
Aflsluiting Jaar van de Ruimte met o.a. presentatie van het ‘Manifest Jaar van de Ruimte 2040’, waarin de lessen en inzichten van het afgelopen jaar zijn samengevat.
wo 16 dec
Slim samenwerken in regionale netwerken
Volgend jaar start Platform31 een nieuwe 'community of practice' rondom slim samenwerken in regionale netwerken. De informatiebijeenkomst is op woensdagmiddag 16 december in Utrecht.
do 18 febr /
do 10 mrt
MKBA-basiscursus
Tweedaagse basiscursus over de maatschappelijke kosten-batenanalyse in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten.
Logo footer
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van Platform31.

Afmelden en/of voorkeuren aanpassen |

Logo footer
Afzender
Platform31
+31 (0)70 302 84 84
www.platform31.nl
space