Copy

Hoe vertel ik het op mijn werk?

Je collega’s kunnen je alleen helpen als ze weten wat jij nodig hebt om goed te functioneren.

Iedere werknemer heeft zijn eigenaardigheden en behoeftes. De een wil graag frisse lucht, de ander wil graag naar muziek luisteren, weer een ander begint graag vroeg, een ander juist laat. Als iedereen bereid is om elkaar de ruimte geven, krijg je een werkklimaat waarin iedereen gedijt. Natuurlijk kunnen niet alle wensen vervuld worden, maar ze kunnen op z’n minst geuit en besproken worden. Een collega die graag vroeg begint, kan alvast beginnen om al het werk voor die dag te inventariseren en voorstellen te maken over de prioriteit en wie de meest geschikte kandidaat voor deze klus is.

In de eerste nieuwsbrief heb ik het gehad over het onderwerp “Hoe vertel ik het op mijn werk” Ik merk in mijn dagelijkse praktijk dat mijn cliënten tamelijk verhullend over hun diagnose Asperger praten. Als ik doorvraag, is het antwoord:

‘Ja, ja ik heb het verteld.’
‘Aan wie heb je het verteld?’
‘Aan mijn leidinggevende en aan mijn directe collega.’
Weten ze wat de diagnose Asperger inhoudt?’
‘Ja, dat heb ik verteld’ of ‘Dat weet ik niet.’
‘Weet je het zelf wel?’
‘Nee, eigenlijk niet.’ Of ‘Ja, ongeveer wel.’Vertel je het?
Denk er eerst over na wat je zelf weet. Als je denkt dat je het weet, oefen dan met iemand die je vertrouwt om mee te oefenen te vertellen wat Asperger inhoudt. Herhaal dit desnoods een paar keer (met verschillende personen).

Ik geef je heel in het kort wat handvatten voor de voorlichting die je geeft:

Asperger is een milde vorm van autisme. Mensen met Asperger zijn normaal tot hoog begaafd. Iemand met Asperger verwerkt informatie anders in zijn hersenen.

Zijn sterke kanten zijn:
• Analytisch
• Goed in details
• Originele benadering van problemen
• Loyaal
• Integer
• Harde werker

Zijn zwakkere kanten zijn:
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Omgaan met veranderingen
• Politieke spelletjes
• Organiseren en plannen

Voor een overzicht van de alle sterke kanten van een werknemer met Asperger, kijk op mijn weblog naar het artikel Kwaliteiten met betrekking tot werk.

Mijn ervaring is dat Aspergers verschillen als dag en nacht; hierboven staan enkele algemene kenmerken. Pas dit lijstje aan jouw eigen sterke en zwakkere kanten. Kijk vooral wat belangrijk is in de functie, die je vervult.

Je hebt het verteldVerifieer later of jouw verhaal is goed overgekomen; het kan soms nodig zijn het verschillende malen te vertellen. Het kan ook zijn dat degenen aan wie je het verteld hebt, inmiddels nagedacht hebben en met vragen zitten. Stap zelf op ze af en vraag of jouw verhaal duidelijk is geweest. Dat geeft je de kans om dingen die nog niet duidelijk zijn, nader toe te lichten.

Aan wie heb je het verteld?
Je hebt het misschien aan je leidinggevende verteld en een collega. Dat was redelijk veilig. Denk er eens over na of het handig is om het aan meer collega’s te vertellen. Hoe meer mensen het weten, hoe meer mensen je kunnen helpen zonder dat je het hoeft te vragen.

Hoe heb je het verteld?
Het is veilig om te vertellen wat Asperger is en wat het voor jou betekent in een een-op-eengesprek, maar je kunt er ook voor kiezen om een presentatie voor je afdeling of team te houden. In een klap weten al je naaste collega’s het. Misschien vind je het wel eng, maar een heleboel mensen zijn je voorgegaan.Kijk eens naar dit voorbeeld: http://prezi.com/tte3hs-m3fet/asperger/

Zijn jouw behoeften duidelijk voor je collega’s?
De behoeften van een werknemer met Asperger wijkt niet zoveel af van de wensen van niet-autisten. Een voorziening voor een werknemer met Asperger zou ook wel eens heel prettig kunnen zijn voor de andere werknemers. Ik hoorde laatst een mooi voorbeeld.

In een duurzaam gebouw ging alleen het licht aan als er menselijke activiteit was in de bewuste ruimte. Een werknemer met Asperger werkte het best bij daglicht, maar het bleek dat de automatische verlichting niet manueel uitgezet kon worden. Op haar verzoek werd een lichtknop aangebracht in haar kamer. Later bleek dat eigenlijk iedere werknemer beter gedijde als hij zelf kon beslissen of hij het licht aan of uit wilde. De voor de werknemer met Asperger gemaakte uitzondering, werd een algemene maatregel: Op elke kamer werd een lichtknop aangebracht.


Wil je dat ik je begeleid bij dit traject, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek (€ 75,00, incl. BTW)

collega's van een werknemer met Asperger, ook profiteren van de maatregelen die voor die werknemer zijn getroffen?
Zie het voorbeeld onderaan het hoofdartikel.


Op mijn weblog geef ik tips voor mensen met Asperger.

Hier is er een over teamrollen.Om te bepalen welke rol je speelt in een team, kun je bijvoorbeeld eens naar deze site kijken, waarin de teamrollen duidelijk zijn uitgelegd:

http://www.werkenmetteamrollen.nl/Werken-met-Teamrollen/De-9-teamrollen.asp

Besef dat alle rollen een belangrijke bijdrage aan het team leveren. Het is belangrijk dat je aanvoelt dat alle rollen kwaliteiten hebben die nodig zijn om een project goed af te maken. Er is daadkracht nodig, creatieve ideeën, analytisch denken, oog voor detail, originaliteit, organisatietalent, gezelligheid, nieuwsgierigheid, contacten buiten het team en zorgvuldigheid. Er is geen hiërarchie in rollen.

Overleg eens met je leidinggevende om deze teamrollen te bespreken met het team en zo te bepalen dat iedereen en jij dus ook – juist door zijn ‘eigenaardigheden’ – een waardevolle bijdrage levert.


Meer tips
 
Brein bedriegt van Peter Vermeulen

Als autisme niet op autisme lijkt

Normaal begaafde mensen met autisme (voorheen Asperger genoemd) stellen ons nog meer dan mensen met een verstandelijke handicap en autisme voor raadsels.

Vooral hun goede intelligentie zet ons geregeld op het verkeerde spoor. We worden verblind door hun vele woorden, hun puike prestaties op welbepaalde gebieden, hun actieve manier van contactname, hun fantasiespel. Achter de façade van een bijna encyclopedische kennis en een innemende welsprekendheid zit echter een individu voor wie de wereld een onoverzichtelijk en onbegrijpelijk schouwspel is. Met hun intelligentie compenseren normaal begaafde mensen met autisme hun armoede aan gezond verstand en sociale intuïtie en camoufleren ze hun tekortschieten. Dat doen ze niet om ons opzettelijk beet te nemen of om ons te misleiden. Het is hun enige manier om te proberen te overleven in een wereld die niet op hun maat is gesneden. Maar door de compensatie en camouflages zien we weinig van hun echte problemen. Door hun intelligentie wekken ze de indruk beter te functioneren dan de anderen met autisme. Maar brein bedriegt.Uit de inleiding van 'Brein bedriegt' van Peter Vermeulen
Aspergercoach
Bettie van Veen


Aanbeveling van een cliënt:

Op een gegeven moment heb ik de diagnose Asperger gekregen. De psychiater had me aangemeld bij GGZ Breburg, maar daar bleek een lange wachtlijst te zijn voor autisme. In de tussentijd wilde ik niet stil zitten, ik wilde dat er wat beweging in kwam.  Wat betekent dit allemaal, waar moet ik rekening mee houden etc. Kortom heel veel vragen.

Al zoekende ben ik op de site van de aspergercoach terecht gekomen. De site kwam prominent bovenaan in Google en sprak me mede aan door de eigen lichte ervaring met Asperger.

De eerste kenninsmaking, op het station van Zwijndrecht, was prettig, en dat is toch wel heel belangrijk. En op de een of andere manier het feit dat we halverwege afspraken vond ik ook fijn. Alsof je allebei naar elkaar komt, en het een tweerichting-iets wordt in plaats van eenrichtingsverkeer.

Met name de eerste bijeenkomsten merkte ik dat ik redelijk veel praatte, wat ik voor een deel verklaar door het rustige luisteren en (door-)vragen. De tijd  werd helemaal uit het oog verloren en na afloop was ik dan ook behoorlijk moe.
Ik vond het erg prettig om vanuit haar persoonlijke ervaring "Asperger-dingen" te horen. Het is herkenbaar en langzaamaan krijg je het besef dat je niet raar bent, dat de ervaringen die je hebt niet raar zijn, maar horen bij mensen zoals wij. Toch niet meer de enige pinguin in de woestijn, maar tenminste een kolonie!

Gaandeweg het traject kwam de focus meer te liggen op werk. Het continue herhalen van Bettie dat mijn werkgever mij waardeerde en dat dat uit alles bleek  (een opmerking in het arbeidskundigrapport, het spontaan aanbieden van een iPad) deed me dat langzaam aan ook geloven. Alsof dat bouwde aan een stuk meer bewustzijn van: ik mag er zijn als werknemer.
Samen hebben we gewerkt aan een presentatie die ik op mijn werk (inmiddels) heb gegeven aan mijn directe collega's en leidinggevende. Dat werkte goed, de reacties zijn tot zover goed.
Zij was ook degene die aangaf niet bang te zijn om je bloot te geven. Als je iemand om hulp vraagt, zullen ze niet gauw nee zeggen.

Ik denk dat de kracht van Bettie met name ligt in de relatie werk/asperger. Op de een of andere manier lijkt het of relatie/asperger een minder natuurlijk onderwerp is, maar dat kan ook mijn eigen ongemakkelijkheid zijn.

(Man, 47 jaar, getrouwd en drie kinderen.)
 

Je kunt mij vinden op verschillende manieren:

Website http://www.aspergercoach.nl/index.html

Weblog

Facebook

Telefoon 06-51208745

Mail bettie@aspergercoach.nl


Je kunt mij vinden op verschillende manieren:

Website http://www.aspergercoach.nl/index.html

Weblog

Facebook

Telefoon 06-51208745

Mail bettie@aspergercoach.nl


Copyright © 2013 Aspergercoach Bettie van Veen, All rights reserved.

schrijf mij uit voor deze nieuwsbrief    wijzig mijn gegevens 

Copyright © 2013 Aspergercoach Bettie van Veen, All rights reserved.

schrijf mij uit voor deze nieuwsbrief    wijzig mijn gegevens