Copy

Hoe overleef ik een vergadering?

Hoe overleef ik een vergadering?

Vergaderingen bevatten valkuilen voor mensen met Asperger. Het inhoudelijke deel van de vergadering is niet het probleem. De werknemer met Asperger is goed in zijn vak. Maar tijdens de vergadering spelen andere zaken een misschien nog wel een belangrijkere rol, zoals allianties die gesmeed worden of van tevoren zijn bekokstoofd, verschillende belangen, politiek en hiërarchische verhoudingen.

De werknemer met Asperger gaat over het algemeen onbevangen een vergadering in. Tijdens de vergadering proeft hij wel dat er buiten de inhoud ook andere zaken spelen, maar hij krijgt daar geen vat op. Waar het zijn collega’s van nature afgaat, moet de Asperger  moeite doen om die onzichtbare dingen te begrijpen. Laten we eens een paar van die onzichtbare situaties onder de loep nemen.

De plaats aan de vergadertafelMisschien heb je al eens opgemerkt dat je collega’s en  jij, altijd op dezelfde plaats gaan zitten. Dat kan zijn omdat je graag met je rug naar het raam wil zitten of juist naar buiten wilt kijken. Er is echter meer aan de hand. Mensen gaan bijvoorbeeld naast mensen zitten, waarmee ze verwachten allianties tijdens de vergadering te kunnen sluiten.

Test
Maak een tekening van de vergadertafel en teken de deelnemers erin. Teken tijdens de vergadering aan tussen wie het meeste contact is. Zo krijg je inzicht in de verhoudingen tijdens de vergadering en begrijp je ook beter waarom er een bepaald resultaat uit de vergadering komt.Hiërarchische verhoudingenJe kunt je er niets van aantrekken dat er een hogere in rang aanwezig is. Echter, je zult zien dat de aanwezigheid van zo’n persoon van invloed is op de overige deelnemers aan de vergadering. Zo wachten  sommige werknemers, voordat ze wat zeggen, eerst af wat de leidinggevende voor mening spuit. Ze passen hun bijdrage hierop aan. Dit zijn de zogenaamde vazallen.

Test
Spreek voor de vergadering eens met een aantal collega’s en peil hun mening over een onderwerp op de agenda. Observeer wat deze mensen tijdens de vergadering te berde brengen over dit onderwerp. Stel vast in welke volgorde ze reageren en in hoeverre ze aansluiten bij de mening van de leidinggevende of andere collega’s. In hoeverre wijkt de mening af van wat ze voor de vergadering hebben gezegd. Houd daarbij in het oog dat iedereen na verloop van tijd van mening verandert door uiteenlopende oorzaken. Het gaat hier om wat er tijdens de vergadering gebeurt en hoe de leidinggevende al dan niet naar de ogen wordt gekeken.


BelangenIedereen heeft een belang tijdens een vergadering. Dat kan heel banaal zijn: ‘Ik wil dat hij binnen een uur voorbij is.’ Andere redenen kunnen zijn: ik moet dit resultaat eruit halen (van mijn baas); als ik mijzelf goed manifesteer, krijg ik die promotie; als ik de vergadering die kant opstuur, heb ik kans op een leuk project.

Test
Bedenk van tevoren van een belangrijk onderwerp op de agenda wat de belangen van de deelnemers kunnen zijn en schrijf die op. Observeer of de door jou bedachte belangen kloppen met de reacties van je collega’s tijdens de vergadering.


ConflictenHet is heel normaal dat mensen conflicten met elkaar hebben, niet alleen thuis maar ook op het werk. Ik ga hier even voorbij aan de verschillende methoden om een conflict op te lossen. Het gaat hier om welke rol een conflict, bijvoorbeeld tussen twee collega’s, een rol speelt in een vergadering.

Test
Bedenk van tevoren welke collega’s eventueel een conflict met elkaar kunnen hebben. Het kan zijn dat de een jaloers is op de ander (de ander krijgt altijd de leuke klussen) of dat de een zich ergert aan de ander (de een is lui in de ander zijn ogen). Dit is voor iemand met Asperger geen gemakkelijke opgave.
Observeer tijdens de vergadering welke invloed dit door jou vermoede conflict heeft voor de gang van zaken tijdens de vergadering. Zegt de een altjd precies het tegenovergestelde dan de ander?


Doel van de testen

Door naast de inhoudelijke inbreng  de belangenkant in aanmerking te nemen, kom je erachter hoe dit fenomeen werkt. Zo krijg je meer inzicht en zit je niet als een angstige haas gevangen in het licht je af te vragen wat er nu weer gebeurt.

Kort samengevat:

1. Doe bovenstaande testen één voor één in opeenvolgende vergaderingen.
2. Doe het per vergadering bij het belangrijkste onderwerp.
3. Bereid je goed voor op het aspect dat je in de bewuste vergadering wilt observeren.
4. Werk je observaties uit na de vergadering, desnoods ’s avonds.
5. Neem er ruim de tijd voor. Denk niet dat je dit binnen 3 weken kunt doen.


Wil je dat ik je begeleid bij deze testen, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek (€ 75,00, incl. BTW)

Asperger niet meer voorkomt als aparte categorie in ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5)?

De symptomen van Asperger zijn ondergebracht in het autismespectrumstoornis.

Op mijn weblog kun je hierover meer lezen.


Op mijn weblog geef ik tips voor mensen met Asperger.

Ik licht er een uit:


 Geluid

Veel mensen met het Asperger-syndroom zijn extreem gevoelig voor geluid.

 Situatie: Je komt een restaurant binnen waar muziek aan staat. Je gaat zitten en je merkt dat je last hebt van de muziek.

 De Asperger vindt het lastig om op iemand af te stappen.

 Overwegingen: Muziek wordt in het algemeen als sfeerverhogend beschouwd. Meestal wordt er muziek gedraaid, die past bij het soort zaak. Echter… heel vaak is het de smaak van het bedienend personeel en niet van de klant. De klant is koning, dus…

Tip: vraag beleefd of de muziek zachter mag. Wacht daar niet te lang mee, omdat je je anders zit op te winden en dan is het lastig om beleefd te blijven.

Wees niet verbaasd dat het personeel vergeet om de muziek zachter te zetten. Voor de meeste niet-autisten is geluid geen issue en ze staan er niet voldoende bij stil dat het voor andere mensen anders kan zijn.

 
Meer tips

 
 

‘De andere zoon’ van Jodi Picoult

 Je zoon met het syndroom van Asperger wordt beschuldigd van moord. Wat zou jíj doen?

 
Korte inhoud

‘Jacob Hunt is een tiener met het syndroom van Asperger die geobsedeerd is door forensisch onderzoek.
Dankzij zijn politiescanner verschijnt hij steevast op de plaats van het misdrijf en zegt dan tegen de agenten wat ze moeten doen… en meestal heeft hij gelijk. Wanneer het stadje wordt opgeschrikt door een afschuwelijke moord, wil de politie Jacob enkele vragen stellen. De symptomen van Asperger – wegkijken, zenuwtrekjes en een vlakke stem – wijzen voor de politie op Jacobs schuld. Voor zijn moeder Emma is het de zoveelste bevestiging van het onbegrip waar haar gezin al zo vaak mee is geconfronteerd. Voor zijn broer Theo is het alweer een teken dat er niets normaal is vanwege Jacob. Maar is Jacob schuldig aan moord?’

Vorm

Per hoofdstuk krijg je inzicht in de gedachtwereld van Jacob, zijn moeder, zijn broer, de rechercheur en zijn advocaat. Ieder heeft zo op zijn eigen manier last van het feit dat Jacob Asperger heeft; niet in het minst hijzelf.

Jodi Picoult kruipt in de huid van haar personages die voor onmogelijke keuzes worden gesteld. De lezer kan niet anders dan zich afvragen: Wat zou ik doen in deze situatie?


Aspergercoach
Bettie van Veen


Aanbeveling van een cliënt:

Als moeder èn zzp’er met ADHD/auti-trekken viel het niet mee een coach te vinden die voor mij op de juiste manier èèn geduldig èn to the point is. In Bettie heb ik deze coach gevonden.
Bettie kan goed luisteren en formuleren. Met behulp van tekeningen en metaforen geeft ze me op een rustige manier inzicht in wat ik werkelijk wil en kan. De creatiespiraal werkt daarbij verhelderend.

Het is fijn om raad te krijgen van iemand die weet wat ADHD en autisme hebben, inhoudt. De problemen die daaruit voortvloeien worden benoemd maar ook aangepakt in de vorm van huiswerk. Door stappen in kleine partjes op te delen zie ik veel meer de tussenstapjes die ik kan doen. Daar had ik eerst het geduld niet voor. Dat geeft mij net dat extra duwtje in de rug.

Ik durf meer, heb meer zelfvertrouwen gekregen. En daardoor rust.

 

Je kunt mij vinden op verschillende manieren:

Website http://www.aspergercoach.nl/index.html

Weblog

Facebook

Telefoon 06-51208745

Mail bettie@aspergercoach.nl


Copyright © 2013 Aspergercoach Bettie van Veen, All rights reserved.

schrijf mij uit voor deze nieuwsbrief    wijzig mijn gegevens