Copy
Is de e-mailversie niet goed leesbaar? Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen

Stichting Narangi - Nieuwsbrief augustus 2014

Facebook
Website
Email
Deze keer, vanuit India, vooral aandacht voor de kinderen uit ons ‘Individuele Support Programma’. De volgende nieuwsbrief gaat over de projecten van onze lokale partner de ‘Wisdom Academy’, met wie we op dit moment de laatste hand leggen aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende twee jaar. 

In deze nieuwsbrief: 
•    Bonnetjes checken
•    Voor het eerst van je leven naar een pretpark
•    Kletsmajoors, pubers en studiebollen
•    Word ook vaste donateur

Meer nieuwsberichten vind je op onze Facebookpagina

Bonnetjes checken


Al onze projecten moeten Narangi inzage geven in hun uitgaven, onder meer door de bonnetjes van alle aankopen te bewaren. Tijdens onze werkbezoeken aan India controleren we de bonnen en vergelijken de gemaakte kosten met de begroting en het geld dat we hebben overgemaakt.

Deze eindafrekening betekende voor de Wisdom Academy dat ze 225 euro moet terugbetalen aan Narangi over het voorgaande jaar, omdat de daadwerkelijke kosten lager uitvielen dan begroot. En van die 225 euro kunnen we dit jaar dan weer zes maanden lang het salaris betalen van een leerkracht van de Wisdom Academy.

Voor het eerst van je leven naar een pretpark


In onze vorige nieuwsbrief schreven we over Amir (11 jaar), Ajmal (8), Ruhi (5) en Nasreen (10). Drie broertjes en hun zusje uit een arm gezin in Jaipur die we sinds april steunen door hun schoolgeld te betalen. Ze hebben een heel verdrietige tijd achter de rug door de plotselinge dood van hun vader begin dit jaar. En dus hebben we een uitje georganiseerd voor deze kids. Voor het eerst van hun leven naar een pretpark, een waterpark om precies te zijn. 

We waren nauwelijks gearriveerd of ze hadden hun kleren al uitgetrokken en renden het zwembad in. De reuze glijbanen, de fontein waaronder iedereen staat te dansen op keiharde Bollywood muziek (zoals het toepasselijke ‘Pani Pani Pani’ – ‘Water Water Water’), ze vonden alles even geweldig! Net als hun moeder Rubaba, die geheel gekleed het water insprong (wat alle volwassenen overigens deden …). 

Aan het eind van de middag kwamen de kids met tegenzin het water uit en op de terugweg vroegen ze of we volgende week weer gingen! Een geslaagd uitje dus :-)

Kletsmajoors, pubers en studiebollen


Ook dit jaar hebben we weer uitgebreid de schoolrapporten besproken van de kinderen uit ons ‘Individuele Support Programma’, met de kinderen en hun ouders. 

Sanjay, Ajay en Pramiti
Sanjay, Ajay en hun zusje Pramiti zitten nu in hun derde jaar op een Engelstalige school: Sanjay in de 4e klas middelbare school, Ajay en Pramiti allebei in de laatste klas van de basisschool. Ze spreken inmiddels allemaal redelijk tot goed Engels. Alle kids hebben moeite met wiskunde, tijdens hun dagelijkse bijlessen wordt daar dan ook extra aandacht aan besteed.

Dochter Pramiti had ook vorig jaar weer het beste rapport van alle drie! Zo had ze in het derde trimester maar liefst 89% voor Hindi en 92% voor Social Science (i
n India worden cijfers onder andere uitgedrukt in percentages, waarbij 100% een Nederlandse 10 is). Pramiti is een beetje verlegen en heel serieus met school bezig.
Ajay, de jongste, is 10 en kletst de oren van je kop. Dat schijnt hij ook op school te doen en dus zeggen de leraren regelmatig dat hij even z’n mond moet houden :-)
Ajay’s en Pramiti’s cijfers zijn in de loop van het vorige schooljaar steeds beter geworden, in het laatste trimester hadden ze respectievelijk 65 en 71% gemiddeld over alle vakken. We hebben met ze afgesproken dat ze dit jaar minimaal 75% proberen te halen en ze hebben plechtig beloofd daarnaar te streven!

De oudste zoon Sanjay heeft het moeilijker op school. Met zijn 14 jaar is hij de jongste van zijn klas. Daarnaast is hij een beginnende puber die het internetcafé en rondhangen in shopping malls soms leuker vindt dan huiswerk maken … Met name in het 2e trimester vorig jaar vertaalde zich dat in slechte cijfers (gemiddeld 45% over alle vakken). Waarvoor hij overigens meteen na dat 2e rapport omstandig zijn excuses aan Narangi heeft aangeboden via Facebook-chat (zie afbeelding hierboven). 
Behalve zijn eigen schuldgevoelens, heeft ook het optreden van zijn ouders ervoor gezorgd dat hij weer beter z’n best ging doen: tv-kijken en internetcafé-bezoek werden drastisch beperkt, en het was huiswerk dat de klok sloeg. In het laatste trimester had hij daarop gemiddeld 59% over alle vakken!

Trilook
Vorig jaar was Trilook’s eerste jaar op een Engelstalige school. En dus had hij het zwaar, komende van een Hindi-school (waar hij goede tot zeer goede rapporten had) en nu ineens alle vakk
en in het Engels, een volstrekt nieuwe taal voor hem. In de loop van het jaar zijn alle cijfers beter geworden en zijn jaargemiddelde over alle vakken was een 5,2. 

Trilook is een bescheiden en zeer beleefde jongen (“Yes Ma’am, Yes Sir”). Op zijn rapport scoort hij goed op aspecten als ‘werkattitude’ en ‘het aannemen van kritiek en suggesties’. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Trilook dit jaar (in de 2e klas middelbare school) redelijke tot goede cijfers gaat halen. Ook hij heeft dagelijks bijles (zoals trouwens heel veel leerlingen in India, ‘tuition classes’ is een bloeiende business hier).


Trilook is gek op cricket. En dus heeft hij schoolschriften met daarop de held van elke Indiase jongen, ‘cricket god’ Sachin Tendulkar!

Word ook vaste donateur


De kosten van ons Individuele Support Programma bedragen zo’n 350 euro per kind per jaar. Van dat bedrag betalen we het schoolgeld voor een goede Engelstalige school, alle boeken en schrijfwaren, schooluniformen en de dagelijkse bijlessen. En daarmee investeren we in een betere toekomst voor kinderen uit arme gezinnen!

Wil jij ook vaste donateur worden en periodiek (bijvoorbeeld elke maand of elk jaar) een bedrag aan ons overmaken? Download dan hier ons machtigingsformulier of vul het formulier online in. 

Je kunt natuurlijk ook zelf een periodieke overschrijving regelen bij je bank, ons rekeningnummer is: NL95 ABNA 0571536042 t.n.v. Stichting Narangi. 

Elke bijdrage is welkom! Hartelijk dank alvast!
Share
Tweet
Share
Forward to Friend
Narangi geeft mensen in een achterstandspositie in India een kans om hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we door te investeren in onderwijs en training.
We geven rechtstreekse (financiële) support aan lokale, kleinschalige educatieprojecten in sloppenwijken. Daarnaast steunen we individuele arme families door het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Een goede opleiding biedt kansen op een goede baan en daarmee op een beter leven.


Uit privacy overwegingen gebruiken we in onze nieuwsbrieven niet de echte namen van de kinderen uit ons Individuele Support Programma
Copyright © 2014 Narangi. All rights reserved. 

    

Email Marketing Powered by Mailchimp   logo Narangi