Copy
Hengelo in Dialoog | Meer dialoog in 2013 | 28 februari 2013
Meer dialoog in 2013
- 28 februari 2013
-

Meer dialoog in 2013

Steeds meer mensen beseffen dat samenwerking begint met werkelijk naar elkaar luisteren.


Werkelijk luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, is een actief gebeuren. Het vraagt om op een andere manier om te gaan  met de eigen, veelal leidende, gedachten en het vraagt om een andere attitude ten opzichte van de ander.

Verschillen in meningen en ervaringen zijn uitgangspunt voor verkennen en verdiepen, in plaats van redenen om de ander te overtuigen. Het resultaat is een écht gesprek waarin ieders inbreng ertoe doet. Om van daaruit gezamenlijk in actie te komen. Met ieders instemming.
 
Dialoog leren is een kwestie van doen en de meerwaarde ervaren zowel privé als professioneel.
Hengelo in dialoog is actief en overtuigd deelnemer aan Pact MVO Hengelo.

In dialoog op dinsdagmiddag

12 maart van 16.00 - 18.00 uur


In samenwerking met maatschappelijk betrokken burgers organiseren we In Dialoog op dinsdagmiddag. Het zijn open gesprekken met iedere keer een variërend aantal deelnemers. Het gaat om ontmoeten en kennisnemen van elkaars gedachten en ervaringen zonder elkaar te willen overtuigen. In vier rondes wordt stilgestaan bij een van te voren bepaald onderwerp.

Onderwerp van de dialoog op 12 maart is ‘Ondernemen in Hengelo’.
 
'Ondernemen’ wordt in het woordenboek beschreven als:"een bedrijf of actie in werking stellen", "ergens aan beginnen", "aanpakken", "aanvaarden", "op zich nemen".

Waar ben jij mee bezig? Hoe staan jouw zaken er voor?

Over dromen, hobbels, beren en aan de wind varen.
Je bent van harte welkom!

Locatie: Bibliotheek Hengelo
Aanmelden >

Zelf dialoog organiseren?


Wil je zelf een dialoogsessie over een interessant thema organiseren? Dat kan!

Het kan zowel een dialoog met open inschrijving zijn, als voor een groep mensen die jij persoonlijk uit wilt nodigen.

Het werkt heel eenvoudig:
  • je vraagt of Hengelo in Dialoog wil komen begeleiden
  • je prikt in overleg een datum
  • je zorgt voor een locatie
  • je nodigt mensen uit
Uiteraard kun je de dialoogbegeleider vragen om hulp en raad.

Kijk op onze website voor meer informatie en opgave.

Wij werken met waardebepaling achteraf.

Hengelo In Dialoog doet mee aan de Slingerbeurs

15 maart van 15.00 uur – 17.30 uur


Op vrijdag 15 maart vindt voor de 5e keer de Slingerbeurs plaats. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij “maatschappelijke instellingen (vragers) en bedrijven (aanbieders) elkaar in een informele sfeer ontmoeten en matches maken. De vragers gaan op zoek naar aanbieders die hen kunnen helpen bij hun maatschappelijke activiteiten. De aanbieder bepaalt wie de beste onderhandelaar is en het aanbod krijgt. Tijdens de Slingerbeurs worden contacten gelegd en worden mooie zaken met vereende krachten gerealiseerd.
 
Hengelo in Dialoog doet al vijf jaar mee. De eerst drie keer als vrager en vorig jaar en dit jaar als aanbieder. Wat wij aanbieden is dialoog als methodiek om op een creatieve manier oplossingen te bedenken en hiervoor organisaties en/of personen bij elkaar te brengen.

Week van de Dialoog

4 - 8 november 2013


Van 4 tot en met 10 november wordt in heel Nederland de Week van de Dialoog georganiseerd. Op duizenden locaties, in scholen, kerken, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en bij particulieren worden dialogen georganiseerd waar jong en oud Nederland met elkaar in gesprek gaan.

In Hengelo wordt de Week van de Dialoog georganiseerd van 4 tot en met 8 november 2013. Belangstelling om als deelnemer of als gastlocatie mee te doen tijdens deze week? Neem contact met ons op. We vertellen er graag meer over!
Like
Tweet
Forward to Friend
Geïnspireerd door wat je gelezen hebt? Geen probleem wanneer je de teksten gebruikt. Wil je de volgende bronvermelding erin opnemen: @hengeloindialoog
Ons adres:
Hengelo in Dialoog
Nico Maasstraat 12
Hengelo, OV 7555 LT
Netherlands

Add us to your address book
Afmelden nieuwsbrief    Mijn gegevens bewerken

Email Marketing Powered by Mailchimp


Copyright © 2013 Hengelo in Dialoog, All rights reserved.