Copy
Op naar de Tweede Golf!


Nieuwsbrief 

Inmiddels zijn we twee weken verder sinds de eerste denktankbijeenkomst. De ontwikkelingen rondom de denktanks kristalliseren langzaam maar zeker uit, waardoor er een steeds beter beeld gaat ontstaan van welke ideeën uitgewerkt gaan worden. Natuurlijk blijft het mogelijk om met eigen plannen te komen. Het doel van WijThorbecke is immers om de denkers zo goed mogelijk te faciliteren in het proces. De organisatie van WijThorbecke maakt zich daarom op voor enkele veranderingen en is daarnaast bezig met het organiseren en plannen van nieuwe bijeenkomsten. Door steeds goed te anticiperen op wat er om ons heen gebeurt, kunnen we maximaal resultaat halen. Een mooie doelstelling om naar te blijven streven! Ondertussen leest u in deze nieuwsbrief zoals gebruikelijk het laatste nieuws rondom WijThorbecke.

 

Terugkijken op 29 mei

WijThorbecke is een lerende organisatie vol jong talent dat steeds bezig is om beter te worden in wat ze doen. Het evaluatieformulier voor de denktankbijeenkomst wordt nog steeds ingevuld, maar op basis van de huidige resultaten zijn er alvast interessante conclusies te trekken. Allereerst is het natuurlijk prettig nieuws dat de veelzijdigheid aan denkers werd gewaardeerd. Daarnaast hing er een constante, positieve sfeer en was de locatie verrassend en goed. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten: de 'probleemstelling' van WijThorbecke staat nog niet helder genoeg op de kaart, het programma was wat vol en tenslotte is de datum niet voor iedereen de meest gelukkige keuze. Van deze en andere antwoorden nemen we zoveel mogelijk mee om onze evenementen goed en toegankelijk te houden. Daarnaast is het team uiteraard blij met de leerzame ervaringen die ze opdoen. De organisatie kijkt dus met positieve blik terug op 29 mei en hoopt in de toekomst meer moois neer te zetten. We hopen natuurlijk dat u met uw aanwezigheid zulke evenementen wat meer luister biedt!

Vervolgactiviteit op 24 juni 

Om de vaart er in te houden en wat slagen te maken voordat we allemaal kunnen genieten van heerlijk zomers weer en vakantie, organiseert WijThorbecke op 24 juni een avondsessie. Hier is de bedoeling dat de denktanks de gelegenheid krijgen om meer ideeën uit te wisselen, maar ook voor anderen om aan te haken. Dit kan door aan te sluiten bij bestaande denktanks, of zelf te werken aan een nieuw thema. Op dit moment inventariseren we nog welke locatie het beste uitkomt, maar u kunt wel alvast uw interesse kenbaar maken! Als u een mailtje stuurt naar info@wijthorbecke.nl houden we u op de hoogte van nieuws rond 24-6-2013.

Open vacatures en behoefte aan fundraising/donaties

Natuurlijk, we zijn idealisten die met hart en ziel werken aan onze doelen. We geloven dat we een meerwaarde zijn en dat onze kracht ligt in gezamenlijkheid. Helaas kunnen we niet alleen maar dromen, en moeten we erkennen dat onze evenementen en organisatie zowel manuren als donaties/fundraising nodig hebben om op volle toeren te kunnen draaien. Daarom hopen we op een handreiking van ons publiek, dat met inzet of middelen bij wil dragen aan de realisatie van een verbeterd politiek-bestuurlijk systeem. Bijdragen aan onze gedeelde droom, zo u wilt. Gelukkig hebben we veel in de aanbieding: WijThorbecke heeft een ANBI-status en is volledig transparant over zijn financiële huishouding. Bovendien hebben we een heerlijke, positieve werksfeer met veel ruimte om bij te leren en te verdiepen. Het belangrijkste is wellicht dat we werken aan een echte verbetering; een manier om uit de crisis te komen en de problemen 'van vroeger' ook echt tot het verleden te laten behoren. Wilt u een handreiking doen? Stuur een mailtje naar info@wijthorbecke.nl en wij nemen graag contact met u op. Donaties zijn hier welkom!

Mogelijk spoedig grote wijzigingen in onze websites op komst

De afdeling communicatie is bezig met het opnieuw ontwerpen van de WijThorbecke-website, om deze eenvoudiger up to date te kunnen houden en beter toe te spitsen op onze huidige behoeften. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat zowel wijthorbecke.nl als denktankmee.nl kort onbereikbaar zijn. De overlast proberen we uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Wellicht leest u in de volgende editie over de wijzigingen die hebben plaatsgevonden. We houden u op de hoogte.

Leestip: In het oog van de orkaan - Jan Rotmans

'Nederland is in transitie'. Deze kreet wordt steeds duidelijker hoorbaar, eerst in de gesprekken van de koplopers en innovators, maar tegenwoordig wordt het idee steeds breder gedragen. Het internet verandert mens en samenleving op vergelijkbare wijze als de boekdrukkunst vijf eeuwen geleden deed. De wereld gaat een nieuw tijdperk in. In het oog van de orkaan is een van de werken die de kantelpunten van onze samenleving belicht. Over het boek wordt vooral geschreven dat het bijdraagt aan de bewustwording. Immers, nu we in 'het oog van de orkaan' zitten, herkennen we de storm om ons heen niet altijd even duidelijk. Leuk aan dit boek is dat WijThorbecke zich wel een beetje verwant mag voelen: ook wij proberen zo'n kantelpunt te zijn, om politiek en bestuur te (bege)leiden naar een nieuwer, duurzamer systeem. Rotmans poneert een interessante stelling: de belemmeringen voor verandering zitten vooral in ons hoofd, en voordat we aan een systeemverandering kunnen beginnen, moeten we eerst een persoonlijke transitie ondergaan. Daarnaast ook een boeiende wens voor Nederland 2050: 'vooruit naar vroeger'. Wie het werk alvast eens wil inkijken, vindt hier de mogelijkheid dat te doen.
 

De volgende zending

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 26 juni. Tot dan!

Copyright © 2013 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp