Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι σε πλήρη λειτουργία!
Επισκεφθείτε μας στο: www.id-eye.eu.

Στόχοι του έργου

• Να δημιουργήσει ένα νέο μάθημα (module)  ενταγμένο στο σχολικό πρόγραμμα μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα στηρίζουν μια συνειδητή, δημιουργική και κριτική στάση των μαθητών ως εξελισσόμενων υπεύθυνων πολιτών [8-14 ετών] απέναντι στα διαδικτυακά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων και της παροχής βασικών γνώσεων.
• Να προσφέρει δείκτες αναφοράς  που επηρεάζουν τις νέες  μεθοδολογίες και τις παιδαγωγικές στρατηγικές και οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό συστατικό του νέου μαθήματος (module) στο σχολικό πρόγραμμα.
• Να προσφέρει το διδακτικό υλικό για το νέο μάθημα (module) τόσο σε παραδοσιακή μορφή (έντυπη) όσο και διαδικτυακά με οδηγίες χρήσης των πολυμέσων, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να εφαρμόσουν το νέο μάθημα μόνοι τους.
• Να δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο για να αξιολογήσει και να βοηθήσει στην προώθηση του νέου μαθήματος και επίσης να λειτουργήσει ως κέντρο βοήθειας για Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να το εφαρμόσουν.
 

Τα τελευταία νέα μας! 

  • Η επίσημη ιστοσελίδα μας είναι σε πλήρη λειτουργία! Επισκεφτείτε μας εδώ.
  • Επόμενη συνάντηση έργου: Οι εταίροι συναντήθηκαν στην πόλη της Barcelona (ES) προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις του έργου καθώς επίσης και να θέσουν τις βάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. 
  • Μπορείτε να δείτε μια διαδραστική παρουσίαση του έργου εδώ.

Τι είναι το έργο IDentifEYE; 

Τα παιδιά σήμερα είναι εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους στο διαδίκτυο, λόγω της μη κατανόησης της σχετικότητας των δεδομένων. Είτε παρέχουν χωρίς περιορισμούς τα δικά τους δεδομένα και ως εκ τούτου διατρέχουν τον κίνδυνο της κλοπής της ηλεκτρονικής τους ταυτότητας είτε γίνονται στόχος ενός ανεπιθύμητου τρίτου, επειδή εύκολα πιστεύουν την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από τους άλλους, με αποτέλεσμα να γίνονται στόχος από τρίτους που συγκαλύπτονται πίσω από μια ψεύτικη ηλεκτρονική ταυτότητα. Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο, που προσφέρει στους νέους πολλές πρόσθετες ευκαιρίες για την εκπαίδευσή τους , την ψυχαγωγία ή ακόμα και την κοινωνική τους ζωή. Το διαδίκτυο έχει σήμερα ενσωματωθεί πλήρως στη ζωή των παιδιών. Για να προσδιορίσουμε τον ορθότερο τρόπο προσέγγισης των παιδιών, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στα πρόσωπα στα οποία τα παιδιά απευθύνονται για συμβουλές όταν κάτι τους προβληματίζει στο διαδίκτυο. Θεωρούμε ότι η καλύτερη στρατηγική για την προστασία των παιδιών είναι να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς, που τα παιδιά εμπιστεύονται ήδη, για να τα καθοδηγήσουν στις διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία έχουν τους πόρους για να απευθυνθούν σε όλα τα παιδιά, θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία για την εκπαίδευσή τους. Με την κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ιδανικά κάθε παιδί θα έχει τουλάχιστον ένα έμπειρο άτομο για να απευθυνθεί (δάσκαλο ή ακόμα και ομότιμο τους). 
 

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, στο παρόν έργο θα χρησιμοποιηθεί ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας και έγκυρες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τα παιδιά ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους του διαδικτύου και των διαδικτυακών ταυτοτήτων.
Για επιπλέον πληροφορίες στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@id-eye.eu ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας www.id-eye.eu.
Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το έγγραφο αυτό αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.