На 18 юли представители на "Новият Акропол" взеха участие в предаването на Българското Национално Радио “Нощен Хоризонт”, посветено на драконите.

Лекцията "Символизъм на дракона", която се проведе през юли, предизвика толкова голям интерес, че се състоя повторно. Нашият директор Антонин Винклер и преподавателят, изнесъл лекцията, дискутираха заедно с водещата на предаването, г-жа Снежана Георгиева, митологията в съвременния свят, драконите като символ на изтока и запада и приключиха с това как можем да прилагаме философията в живота ни.

Благодарим за поканата и до нови срещи!