На 14 юни в седалището на Новият Акропол се проведе Уъркшоп по креативност.

Програмата започна с теоретично въведение, посветено на мисленето и въображението, което включваше и полезни съвети за това как да подобрим тези свои способности.

Във втората част участниците имаха възможност да проверят и упражнят творческото си мислене. За целта те получиха разнообразни задачи, свързани с различни аспекти на творчеството – някои се отнасяха до визуалната креативност, други – до умението да се откриват логически и концептуални връзки, а освен това се справиха и със задача, посветена на разрешаването на проблеми с помощта на креативността.

Третата част на уъркшопа пък представляваше творчество в екип. Разделени в отбори, участниците получиха практически и същевременно забавни упражнения.