Copy
Al-Anon informerar
View this email in your browser


                                            


 Hej alla Al-Anon vänner! Är våren på väg?
Börja denna dag med att läsa ett nyhets blänk från förtroenderådet.
Klicka här för att läsa. 

Ta hand om dig/er och varandra!
Med kärlek i Al-Anon,
Förtroenderådet
Daglig Ledare
                   Övriga verkställande kommiteer.
        

I Al-Anon har vi fått Tre Legat: Stegen för vårt tillfrisknande, Traditionerna för vår gemenskap och Begreppen för hur vi bäst tjänar andra i service.

 

När du arbetar med service ger du tillbaka något av det du fått av andra i Al-Anon, samtidigt som du utvecklas vidare personligen.

Enda kravet är att du har varit med några år och då arbetat aktivt med programmet.

Ta chansen att växa genom service!

Viktig information om SM-4 och registrering av grupper
Viktigt meddelande gällande vår möteslista och register. 
Viktig påminnelse om uppgifter till vår möteslista
 
Sedan en tid tillbaka har möteslistan på hemsidan haft en del tekniska problem som nu medfört att AFG i Sverige beslutat att driftsätta vår nya databas lite tidigare än vi beräknat. Vi beräknar att möteslistan med nya funktioner och utseende kommer driftsättas någon gång i april. Vid frågor kontakta servicekontoret.
Då en del uppgifter vi haft i det gamla systemet kan ha gått förlorat så är det nu särskilt angeläget att vi får in nya och uppdaterade uppgifter en sk omregistrering av alla Al-Anon grupperna i Sverige.
Anledningen är främst att minimera risken att viktig information saknas i vår interna möteslista samt möteslista på hemsidan. I samband med omregistreringen behöver vi få in aktuella kontaktuppgifter, mötestider, adresser mm. En arbetsgrupp har uppdaterat SM-4 blanketten där dessa uppgifter om grupperna kan fyllas i. Det är särskilt viktigt att Al-Anon-medlemmar, nykomlingar och andra som söker oss ska få korrekt information angående våra möten i Sverige. Vad gäller aktuella kontaktuppgifter så behövs de även för internt bruk för kommunikation mellan medlemmar, grupper, områden och AFG i Sverige. En Al-Anon medlem eller områdesdelegat kan ibland behöva kontakta en grupp såväl som att AFG i Sverige behöver nå ut till grupperna (via t ex telefon eller nyhetsbrev som utges 5 ggr/år).
Det pågår även ett arbete med ny områdesindelning (se propositionen) som sammanfaller med vårt behov att omregistrera alla grupper i Sverige. Genom att minska antalet områden från 20 till 8 utökas antalet grupper i det nya, större Området. På ett Områdesmöte kan grupperna utbyta erfarenheter, styrka och hopp samt utse en områdesdelegat som kan representera området på Al-Anon i Sveriges servicekonferens. På så sätt får grupperna inflytande och delaktighet via sin Områdesdelegat som därmed möjliggör ett gott nationellt samarbete för att Al-Anon skall finnas till för dom som behöver Al-Anon.  
Kommunikation via uppdaterade kontaktuppgifter är därför en förutsättning för att Al-Anon kan fungera på ett gott sätt enligt våra traditioner och syfte.
Vi behöver därför hjälp från alla grupper att fylla i en SM-4 blankett som finns på vår hemsida www.al-anon.se/medlem/ (där ni finner lösenordet, klicka därefter på blanketter) och sända den till AFG i Sverige. Blanketten finns även HÄR. Dessa uppgifter behövs så snart som möjligt.
Med kärlek i och för Al-Anon
Arbetsgruppen för nya registret

 
 
 


30e mars Dagens påminnelse

Al-Anons program fungerar när jag har fokus på mig själv, går på många Al-Anon möten och sätter mitt tillfrisknande före allt annat. Allt eftersom jag blir mer och mer mig själv får jag lättare att bemöta andra med kärlek och respekt. 

Ur boken Mod att förändra. (Går att beställa i vår bokandel.)

Aktuella konvent!

6 april Konvent Hökarängen kl. 10-16.15 Läs mer här
27 april. Aros konvent i Västerås. Kl. 10-17.45  Läs mer här.
10-12 Maj - Konvent i Grekland, tema Freedom. Läs mer här.
30 Maj-2 juni - Gotlandskonventet i Visby. Läs mer här.
5-7 Juli - Storforsen. Läs mer här.
2-4 Augusti - Landsmötet i Strömstad. Läs mer här. 
22-25 Augusti - ICYPAA i Boston med Al-Anon deltagande. Läs mer här.

11th International Al-Anon Round-Up in Germany.
Theme: Powerless – but not Helpless
When: 23-25 August 2019
Where: Schwanberg 3, 973 48 Rödelsee

Meeting in German and English Language

 

Varje möte kan öppna ett nytt perspektiv. 
Det är fler roliga konvent på gång.
Titta på hemsidan för aktuell information: http://www.al-anon.se/

 
Bidrag till vår självförsörjning
Sjunde traditionen - Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
Kom ihåg den 7:e traditionen. När du handlar från Vår bokhandel så bidrar du till att
supporta din lokala grupp. Bidra genom att handla litteratur och prenumerera på Alla Vi, rekommenderar också Sponsorer att ge sina Sponseer en prenumeration som en present.
Al-Anon i Sverige har också fått stora ökade kostnader eftersom kostnaderna i samhället ökar.
Därför vädjar Al-Anon till medlemmarna och våra områden att tänka på att vi alla bidrar till att Al-Anon
skall fortsätta att finnas till.
Vi har också en trogen tjänare som är anställd som vi avlönar och som vi vill behålla, därför vädjar vi 
till grupper och områden att bidra till att detta kan fortsätta.
 
 
Lisen
Kassör 
 

Nyårslöfte i programmet?

Att köpa ny litteratur och ägna sig åt daglig läsning kan vara ett tips för att skapa sig en ny vana för det nya året. Du hittar vår bokhandel här.
Vill du ha en
litteraturlista i alfabetisk ordning som visar vilka titlar vi har på svenska och vad de kostar, plus ett urval titlar på engelska som kan beställas via Servicekontoret så finns den här. 


Hör gärna av dig!

   
Nästa utskick kommer 31e maj
Kom gärna med idéer och nyheter. 
   Hör av dig före den
15 maj till adress
ordf.ik@al-anon.se 
   
  
Copyright © 2019 AFG i Sverige, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp