Copy
Al-Anon informerar
View this email in your browser

                                            

Nytt år och nya möjligheter!
 Kom ihåg att du inte är ensam - ett möte eller en Al-Anon-vän finns alltid nära till hands.

 
Ta hand om dig/er och varandra!
Med kärlek i Al-Anon,
Informationskommittén
Förtroenderådet
Daglig Ledare
Övriga verkställande kommittéer


                      

I Al-Anon har vi fått Tre Legat: Stegen för vårt tillfrisknande, Traditionerna för vår gemenskap och Begreppen för hur vi bäst tjänar andra i service.

 

När du arbetar med service ger du tillbaka något av det du fått av andra i Al-Anon, samtidigt som du utvecklas vidare personligen.

Enda kravet är att du har varit med några år och då arbetat aktivt med programmet.

Ta chansen att växa genom service!

Viktig information om SM-4 och registrering av grupper
Omregistrering av samtliga Al-Anon-grupper i Sverige

I samband med färdigställandet av en ny databas för registrering av Al-Anon-grupper i hela landet, behöver vi få in aktuella kontaktuppgifter från samtliga grupper.

Anledningen är främst att Al-Anon-medlemmar, blivande Al-Anon-medlemmar och allmänheten som söker oss ska få så korrekt information som möjligt. Aktuella kontaktuppgifter behövs också vid prenumeration av vårt Nyhetsbrev 5 ggr/år och prenumeration av vår medlemstidning Alla-Vi med medlemskontakt.

Det pågår även ett arbete med ny områdesindelning (se propositionen) som sammanfaller med vårt behov att omregistrera alla grupper i Sverige. Genom att minska antalet områden från 20 till 8 utökas antalet grupper i det nya, större Området. På ett Områdesmöte kan grupperna utbyta erfarenheter, styrka och hopp samt få inflytande/delaktighet via sin Områdesdelegat på Al-Anon i Sveriges servicekonferens. För att det skall vara möjligt för grupper, områden och medlemmar på nationsnivå att göra (samarbeta i) service så är (uppdaterade) kontaktuppgifter en nödvändighet.

Vi behöver därför hjälp från alla grupper att fylla i en SM-4 blankett (Word) eller SM-4 blankett (PDF)   (finns också på vår hemsida) och sända den till AFG i Sverige. Dessa uppgifter behöver vi få in senast 28 februari. Den grupp som inte svarar kommer från och med 1 mars 2019 noteras som ”vilande” på Möteslistan under max ett år, då den sedan tas bort om inte nya uppgifter inkommit innan dess.

Med kärlek i och för Al-Anon
Arbetsgruppen för nya registret


AL-ANON FAMILJEGRUPPER I SVERIGE

INBJUDER TILL AL-ANONS 29:de SERVICEKONFERENS

DEN 13-14 APRIL 2019

KONFERENSEN KOMMER ATT ÄGA RUM PÅ JÄRNVÄGSGATAN 21 I

SUNDBYBERG

TID: 13-14 APRIL 2019

TEMA: Jag tror jag kan-vi vet du kan! 
Under servicekonferensen kommer vi i grupper jobba med temat i workshops

Områdesdelegaternas utjämnade kostnad för resa och konferens är 2700 kronor.

Observatörer betalar endast mat och boende under konferensen.

Deltagare: Områdesdelegater

Samtliga ledamöter i Förtroenderådet

Övriga i nationella serviceuppdrag

Observatörer

Al-Anon behöver dig som vill arbeta i Service – Kontakta nomineringskommittén eller anmäl intresse direkt till afg@al-anon.se

VÄLKOMNA TILL STOCKHOLM OCH AL-ANONS SERVICEKONFERENS 2019
Inbjudan och anmälningsblanketter finns här
(anmäl dig senast den 1 mars 2019)

Inkomna frågor, motioner och propositioner inför Servicekonferensen 2019

Här finns de motioner och den proposition som ska behandlas på servicekonferensen.

Aktuella konvent!

10-12 Maj - Konvent i Grekland, tema Freedom. Läs mer här.
30 Maj-2 juni - Gotlandskonventet i Visby. Läs mer här.
5-7 Juli - Storforsen. Läs mer här.
2-4 Augusti - Landsmötet i Strömstad. Läs mer här. 
22-25 Augusti - ICYPAA i Boston med Al-Anon deltagande. Läs mer här.

Varje möte kan öppna ett nytt perspektiv. 
Det är fler roliga konvent på gång.
Titta på hemsidan för aktuell information: http://www.al-anon.se/
Bidrag till vår självförsörjning
Sjunde traditionen - Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.

Kära Al-Anon-vänner!

Ekonomikommittén vill tacka alla grupper och områden för de generösa bidragen under 2018.

Vill också påminna om vår 7:e tradition och allas vår önskan att Al-Anon skall finnas till för de som 

vill ha det. Låt Det Börja med Mig och Det Viktigaste Först!

 

Med kärlek i Al-Anon, Lisen Kassör
 

Nyårslöfte i programmet?

Att köpa ny litteratur och ägna sig åt daglig läsning kan vara ett tips för att skapa sig en ny vana för det nya året. Du hittar vår bokhandel här.
Vill du ha en
litteraturlista i alfabetisk ordning som visar vilka titlar vi har på svenska och vad de kostar, plus ett urval titlar på engelska som kan beställas via Servicekontoret så finns den här. 

Hör gärna av dig!

   
Nästa utskick kommer 31e marsKom gärna med idéer och nyheter. 
   Hör av dig före den
15 mars till ordf.ik@al-anon.se 
   
  
Copyright © 2019 AFG i Sverige, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp