Copy
Al-Anon informerar
View this email in your browser

 

                                            

 
 

Kära Al-Anon-vänner, nu är det snart första advent och vintern står för dörren. Kallt och blåsigt ute, men förhoppningsvis värme i själ och hjärta. 
Sista nyhetsbrevet för i år, och även för det här decenniet - tänk vilken spännande tid ändå, att vi har nya vägar att nå ut till varandra och dela kärlek, styrka och hopp samtidigt som vi har vår gemenskap på våra möten.

 
Ta hand om dig!
Med kärlek i Al-Anon,
Informationskommittén
Förtroenderådet
Daglig Ledare
                   Övriga verkställande kommiteer.         

KONVENT December 2019/ Januari 2020
  • Al-Anons Lunds program för AA Råbygruppens konvent i Lund den 28 december 2019
  • Välkommen till AA Malmökretsens HELDAGSKONVENT med Al-Anon möten "Att tillfriskna med hjälp av de tre legaten"18 Januari 2020 i Malmö

Att föra budskapet vidare …

Ja, Al-Anons budskap vill vi gärna sprida – men bara på lagliga vägar. Det innebär att vi tyvärr inte får lägga ut hela eller delar av vår Al-Anon-litteratur på nätet eller på sociala media. I varenda bok, häfte och broschyr i vår konferensgodkända litteratur står någonstans, oftast alldeles i början, ungefär så här: 

”Mångfaldigande av innehållet i denna broschyr, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av Al-Anon Family Groups Headquarters, Inc. Förbudet gäller varje form av lagring eller mångfaldigande genom tryckning, stencilering, elektroniska media, ljudinspelning etcetera.”

Upphovsrättslagen gäller både i Sverige och internationellt. Man får inte sprida annans text eller bild på nätet, exempelvis på hemsidor och liknande. Vi ska även komma ihåg att respektera upphovsrätten i sociala medier.

Men vi är alla väldigt välkomna att köpa i, eller tipsa om, vår Bokhandel och på så vis dela med oss av Al-Anons program, hälsar

Litteraturkommittén 

AL-ANON FAMILJEGRUPPER I SVERIGE INBJUDER TILL AL-ANONS 30:de SERVICEKONFERENS  DEN 18–19 APRIL 2020

TEMA:  Glädje i Service - Långsamt kommer man längst

Ni som vill vara med att TYCKA och TÄNKA; 
Skicka MOTIONER och FRÅGOR SENAST den 15 januari 2020.


Läs även sammanställningen av de frågor, motioner och propositioner som finns från 1991-2019 HÄR.

Ta chansen att växa genom service!

I Al-Anon har vi fått Tre Legat: Stegen för vårt tillfrisknande, Traditionerna för vår gemenskap och Begreppen för hur vi bäst tjänar andra i service.

De Tre Legaten tillsammans visar hur vi arbetar för att bäst utnyttja Al-Anons program fullt ut. När du arbetar i service ger du tillbaka något av det du fått i Al-Anon medan du själv gör nya framsteg. 

Se vilka serviceuppdrag som är lediga HÄR!

Vägledning vad gäller ersättning vid deltagande vid servicekonferensen och andra serviceåtaganden.
A-6 Riktlinjer för kostnader 2019

Prenumerera på Alla-Vi!

Sinnesro är inte en fråga om tur, det är en fråga om val.
Ur HOPP för varje dag (4 februari)
Läs hur du gör här
Om du inte har läst AllaVi förut så kan du titta på maj/juni numret här

Alla-Vi med Al-Anon Kontakt

är “gemenskapens röst“, det forum där vi i Al-Anon- och Alateen kan komma till tals, ta upp sådant vi funderar på, och dela med oss av våra erfarenheter inom Al-Anons gemenskap.

Texter och artiklar, både från Sverige och resten av världen, informerar oss, vidgar våra vyer och hjälper oss att växa i Al-Anons program.

Visste du att Alla-Vi räknas som konferensgodkänd litteratur, och vi rekommenderas att använda den på möten?

En Alla-Vi-text som du fastnat för kan du alltså föreslå som tema på ett möte och på så vis ge alla i din grupp en ny utgångspunkt för sina delningar. Pröva på!

Nyhetsblänk från Förtroenderådet november 2019

Förtroenderådet har tillsammans med representanter från de verkställande kommittéerna haft en mycket bra och effektiv arbetshelg.

En arbetsgrupp som ska strukturera upp hemsidan, har bildats.

Vi fortsatte våra diskussioner om service och arbetade vidare med den viktiga kompletteringen av vår nya Servicehandbok.

Förtroenderådets ekonomiska och juridiska ansvar diskuterades. Vi kommer att förtydliga hur ekonomin fungerar, både i texter och på servicekonferensen.

Då servicekonferenskommitténs ordförande deltog under helgen, drogs riktlinjer upp för nästkommande servicekonferens 2020. Temat kommer att vara ”Glädje i service – långsamt kommer man längst”.

 

Servicekontoret är stängt från den 19e december – 7e januari!

 

☺ Alla på novembermötet önskar alla en god jul och sinnesro.

P.S. En prenumeration på Alla -Vi kan vara en bra julklapp!

 

Skrivregler för Al-Anon A-2

För att Al-Anon ska ge ett förtroendeväckande intryck är det viktigt att allt som vi skriver och publicerar i tryck eller på nätet följer samma skrivsätt.

Läs mer HÄR!

”Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån”

Hej alla vänner i gemenskapen!

Jag vill att Al-anon skall finnas till för de som vill ha det och för det är jag ansvarig.
 Låt det börja med mig. Tänk på den 7:e Traditionen.

Varmt tack for era frivilliga bidrag. Med kärlek i Al-Anon Lisen, Kassör


 Frivilliga bidrag för Augusti-September 2019
 

 En JULKLAPP TILL DIG och/eller en kär vän

Programarbete i Al-Anon är inte bara begränsat till flitigt arbete med Stegen. Vårt program omfattar tre Legat: Tolv Steg, Tolv Traditioner och Tolv Begrepp, och i olika situationer har vi användning av dem alla. Men hur arbetar man med dem rent praktiskt?

Du får nya idéer och möjligheter att kunna göra saker på ett annorlunda sätt med hjälp av de tre böckerna här nedan. Julklappen är att du under december månad kan köpa dem (max 2 ex av var) direkt från Servicekontoret utan att betala porto, för det bjuder vi oss på!

Läs mer om böckerna och erbjudandet HÄR!

 

Information från arbetsgruppen för nya registret: när möteslistan publiceras via nya registret/databasen kan diverse fel uppstå som vi inte kan förutse. Vi vill be om överseende och tålamod. Meddela rättelser till afg@al-anon.se
Vänliga hälsningar registeransvarig och arbetsgruppen för nya registret
Nästa nyhetsbrev kommer den 31 januari. 
Kom gärna med idéer och nyheter. 
   Hör av dig före den
15 januari till ordf.ik@al-anon.se 

Öppettider på Al-Anons Servicekontor Jul och Nyår

Servicekontoret är öppet kontorstid måndag-onsdag fram till 19 december. Om du vill besöka Servicekontoret så meddela som vanligt för säkerhets skull detta på telefon 08-643 13 93 så att vi säkert finns på plats då du kommer. 

Mellan den  19 december och 6 januari är Servicekontoret stängt. Tänk därför på att beställa litteratur i god tid före juluppehållet.

Daglig ledare kollar av e-posten afg@al-anon.se varje vecka under tiden då vi har stäng och ett autosvar meddelar att vi är åter den 7 januari 2020. Information kommer också att lämnas på telefonsvararen.

Information kommer att finnas på telefonsvararen och ett autosvar kommer att meddelas på e-posten när vi är åter.

Med önskan om en vit jul!

Med kärlek i Al-Anon,

Daglig ledare
Al-Anons Servicekontor

Copyright © 2019 AFG i Sverige, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp