Copy
Al-Anon informerar
View this email in your browser

                                            

Nu är vi i adventstider och julen närmar sig. En årstid och högtid som kan vara extra känslig för många. Kom ihåg att du inte är ensam - ett möte eller en Al-Anon-vän finns alltid nära till hands.

Istället för en penga-gåva till Servicekontoret, lägg pengarna på en ny bok (eller flera) och ge dig själv (och därmed också gemenskapen) en riktigt värdefull julgåva.
 
Ta hand om dig/er och varandra!
Med kärlek i Al-Anon,
Informationskommittén
Förtroenderådet
Daglig Ledare
Övriga verkställande kommittéer


                      

I Al-Anon har vi fått Tre Legat: Stegen för vårt tillfrisknande, Traditionerna för vår gemenskap och Begreppen för hur vi bäst tjänar andra i service.

 

När du arbetar med service ger du tillbaka något av det du fått av andra i Al-Anon, samtidigt som du utvecklas vidare personligen.

Enda kravet är att du har varit med några år och då arbetat aktivt med programmet.

Ta chansen att växa genom service!

Viktig information om SM-4 och registrering av grupper
Omregistrering av samtliga Al-Anon-grupper i Sverige

I samband med färdigställandet av en ny databas för registrering av Al-Anon-grupper i hela landet, behöver vi få in aktuella kontaktuppgifter från samtliga grupper.

Anledningen är främst att Al-Anon-medlemmar, blivande Al-Anon-medlemmar och allmänheten som söker oss ska få så korrekt information som möjligt. Aktuella kontaktuppgifter behövs också vid prenumeration av vårt Nyhetsbrev 5 ggr/år och prenumeration av vår medlemstidning Alla-Vi med medlemskontakt.

Det pågår även ett arbete med ny områdesindelning (se propositionen) som sammanfaller med vårt behov att omregistrera alla grupper i Sverige. Genom att minska antalet områden från 20 till 8 utökas antalet grupper i det nya, större Området. På ett Områdesmöte kan grupperna utbyta erfarenheter, styrka och hopp samt få inflytande/delaktighet via sin Områdesdelegat på Al-Anon i Sveriges servicekonferens. För att det skall vara möjligt för grupper, områden och medlemmar på nationsnivå att göra (samarbeta i) service så är (uppdaterade) kontaktuppgifter en nödvändighet.

Vi behöver därför hjälp från alla grupper att fylla i en SM-4 blankett (finns på vår hemsida samt bifogad med detta utskick) och sända den till AFG i Sverige. Dessa uppgifter behövs inom perioden 1 december – 28 februari. De grupper som inte svarar kommer från och med 1 mars 2019 noteras som ”vilande” på Möteslistan under max ett år, då den sedan tas bort om inte nya uppgifter inkommit innan dess.

Med kärlek i och för Al-Anon
Arbetsgruppen för nya registret


AL-ANON FAMILJEGRUPPER I SVERIGE

INBJUDER TILL AL-ANONS 29:de SERVICEKONFERENS

DEN 13-14 APRIL 2019

KONFERENSEN KOMMER ATT ÄGA RUM PÅ JÄRNVÄGSGATAN 21 I

SUNDBYBERG

TID: 13-14 APRIL 2019

TEMA: Jag tror jag kan-vi vet du kan! 
Under servicekonferensen kommer vi i grupper jobba med temat i workshops

Ni som vill vara med att TYCKA OCH TÄNKA: skicka MOTIONER och FRÅGOR SENAST den 15 januari 2019 till:

AFG

Vasavägen 51 B

177 32 JÄRFÄLLA

Tel: 08 643 13 93

Mail: afg@al-anon.se

Hemsida: www.al-anon.se

Områdesdelegaternas utjämnade kostnad för resa och konferens är 2700 kronor.

Observatörer betalar endast mat och boende under konferensen.

Deltagare: Områdesdelegater

Samtliga ledamöter i Förtroenderådet

Övriga i nationella serviceuppdrag

Observatörer

Al-Anon behöver dig som vill arbeta i Service – Kontakta nomineringskommittén eller anmäl intresse direkt till afg@al-anon.se

VÄLKOMNA TILL STOCKHOLM OCH AL-ANONS SERVICEKONFERENS 2019

Vägledning för att skriva motioner och frågor till servicekonferensen.

Aktuella konvent!

10-12 Maj - Konvent i Grekland, tema Freedom. Läs mer här.

Varje möte kan öppna ett nytt perspektiv. 
Det är fler roliga konvent på gång.
Titta på hemsidan för aktuell information: http://www.al-anon.se/
Bidrag till vår självförsörjning
Sjunde traditionen - Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.

Kära Al-Anon-vänner!
Tack för alla era generösa bidrag som möjliggör att Al-Anon kan leva vidare. Nu är vår härliga sommar över och hösten är här i delar av vårt land. Våra konvent har varit välbesökta och bidragen har varit generösa. Även litteraturfoösäljningen har varit mycket bra under konventen. Glädjande i år också att prenumerationerna på Alla-Vi har ökat, vilket är mycket glädjande. Ta nu tillfäillet i akt att under resten av året ge en god vän en andlig julklapp i form av en prenumeration eller en givande bok.

Med kärlek i Al-Anon, Lisen Kassör
 

Nyhetsblänk från Förtroenderådet november 2018

Hälsningar från Förtroenderådet som möttes igen i mitten av november.

Det kommer en ny litteraturlista i stället för den gamla litteraturlistan.

Förtroenderådet har uppmärksammat information från WSO angående hur vi presenterar oss på möten och kommer att förändra texten i Rekommendationen från Förtroenderådet. Håll utkik efter den nya versionen framöver!

En omregistrering av alla grupper måste göras till det nya registret.

Förtroenderådet har valt in en ny Ordförande på fyllnadsval till Servicekonferensen 2019.

Inbjudan till Servicekonferensen 2019 är på gång. Notera att sista datumet för att skicka in motioner och frågor är 15/1-2019.

Du behövs i Service! Följande poster är/blir vakanta vid Servicekonferensen 2019:

Ordförande Förtroenderådet Ordförande Alateen-kommittén

Ordförande Litteraturkommittén Ordförande Nomineringskommittén

Ordförande Informationskommittén Sekreterare i Förtroenderådet

Webmaster samt ansvariga i Registerkommittén och Utskicksgruppen

Kom ihåg Al-Anons deklaration.

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att Al-Anon och Alateen ska finnas tillhands

Låt det börja med mig.

 

Tänk gärna på möjligheten att ha ett frivilligt bidrag till Al-Anon som autogiro.

Servicekontoret är stängt mellan den 19 december 2018 och 2 januari 2019.

Ett glatt Förtroenderåd önskar alla

en fin vinter med många möten och sinnesro!

Litteraturbeställningslistan blir

LITTERATURLISTA för AL-ANON

 

Vår gamla litteraturbeställningslista används alltmera sällan för inköp eftersom de flesta litteraturinköpen numera görs via vår bokhandel på nätet. För att visa vilken litteratur vi har med priser, och särskilt för utlåning och redovisning av bokbordsförsäljning på konvent mm har den fyrsidiga listan visat sig väldigt oöverskådlig och mycket opraktisk. Vi har därför nu ställt samman en litteraturlista i alfabetisk ordning som visar vilka titlar vi har på svenska och vad de kostar, plus ett urval titlar på engelska som kan beställas via Servicekontoret. Den nya Litteraturlistan ser du här, och den gamla Litteraturbeställningslistan i sin finalversion finns här.

 
 

Hör gärna av dig!

   
Nästa utskick kommer 31e januariKom gärna med idéer och nyheter. 
   Hör av dig före den
15 januari till ordf.ik@al-anon.se 
   
  

Jul och nyårshelgerna 2018/19

Öppettider på Al-Anons Servicekontor

Servicekontoret är öppet kontorstid måndag-onsdag fram till 19 december.

Om du vill besöka Servicekontoret så meddela som vanligt för säkerhets skull detta på telefon 08-643 13 93 så att vi säkert finns på plats då du kommer.

Mellan den 19 december och 2 januari är Servicekontoret stängt. Tänk därför på att beställa litteratur i god tid före juluppehållet.

Daglig ledare kollar av e-posten afg@al-anon.se varje vecka under tiden då vi har stäng och ett autosvar meddelar att vi är åter den 2 januari 2019. Information kommer också att lämnas på telefonsvararen.

Information kommer att finnas på telefonsvararen och ett autosvar kommer att meddelas på e-posten när vi är åter.

Med önskan om en vit jul!
Med kärlek i Al-Anon
Al-Anons Servicekontor
Daglig ledare

Copyright © 2018 AFG i Sverige, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp