Copy
Nieuwsbrief 1 - juli 2016  Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden.  
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk deze dan in uw browser

Dit is de eerste nieuwsbrief van de nieuwe Leaderperiode!  De Aanjaaggroep is met de nieuwe Ontwikkelingsstrategie aan de slag. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van vernieuwende initiatieven en ideeën, van onze bijeenkomsten, projecten en resultaten. We hopen dat we u kunnen inspireren om ook met de ontwikkelingsstrategie aan de slag te gaan en informeren graag over de mogelijkheden die we hebben om u daarbij te ondersteunen. Veel leesplezier!  
 
Inhoudsopgave

Startsein voor LEADER 2016 - 2020! 


“Als je samenwerkt, er samen in gelooft en er samen energie in steekt, dan gebeurt er iets bijzonders. Want LEADER gaat alleen maar werken als we allemaal meedoen.”

Dat gaf gedeputeerde Bart Krol de bijna honderd aanwezigen van het eerste LEADER-café op 21 april in Haarzuilens mee. Samen met hen gaf hij daar het startsein voor een nieuwe LEADER-periode. Het LEADER-café leverde veel inspiratie en een geweldige oogst aan tips voor initiatiefnemers op.  Lees meer....

Volgend LEADER-café donderdagavond 13 oktober 2016


De Aanjaaggroep organiseert op donderdag 13 oktober weer een LEADER-Cafe! Doel van het café is om kennis te delen over onze ontwikkelingsstrategie en u te inspireren met een aantal mooie vernieuwende initiatieven. Ook geven we initiatiefnemers de kans om hun projectideeën te pitchen voor de aanwezigen om zo feedback, tips en suggesties te krijgen. Noteer deze datum vast in uw agenda, nadere informatie volgt!

Even voorstellen: de Aanjaaggroep!


De Aanjaaggroep (AJG) is een groep betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied. De Aanjaaggroep wil kansen creëren voor de vernieuwers in Utrecht-West om op eigen kracht grote stappen te maken naar een waarde(n)volle streek. Daarvoor jaagt de Aanjaaggroep vernieuwingen aan, verbindt ze netwerken en ideeën met elkaar en spoort ze aan tot uitwisseling van kennis en ervaring.

Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden

Van links naar rechts op de foto: Michelle Poort (coördinator), Joost Samsom, Klaas-Hemke van Meekeren (coördinator), Ed Breuren, Henno Hak, Kees de Jonge, Nicolien Both, Jan Kromwijk, Pieter Verhoeve (voorzitter), Lodewijk le Grand (ambtelijk contactpersoon provincie), Marianne Breedijk (coördinator). Niet op de foto: Kamilla Hensema.

Kom met uw projectidee!


De LEADER-Aanjaaggroep kan meedenken bij de ontwikkeling van een projectidee en inschatten of het projectidee aan kan sluiten bij de LOS en voldoende LEADER-waardig is om kans te maken op een LEADER-bijdrage. Ook organiseren we regelmatig cafés waar projectideeën kunnen worden gepitcht om zo feedback, tips of suggesties te krijgen van mensen uit het gebied.

Vanaf dit najaar kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend. Heeft u een projectidee en denkt u dat het in aanmerking kan komen voor een LEADER-bijdrage? Meld uw projectidee dan voor 15 augustus 2016 aan bij de LEADER-coördinatoren Klaas Hemke van Meekeren of Michelle Poort door een mail te sturen naar ajg@leaderweidseveenweiden.nl.

Meer informatie staat op onze website en natuurlijk in onze LEADER Ontwikkelingsstrategie (LOS). In onze 'hand-out' hebben we een en ander samengevat!

Denk mee: vragen uit het netwerk!


Theeschenkerij met theetuin zoekt polderlocatie 
Kim Veenendaal is startend ondernemer in de hospitality. Zij zoekt een authentieke, groene locatie in de polder waar zij een theeschenkerij met tuin kan beginnen. Een sfeervolle plek om stedelingen te ontvangen die een karakteristieke polderplek opzoeken als tussenstop voor hun uitje naar het platteland. Een plek om thee te drinken en een lunch van plattelandsproducten voor te schotelen. Kim komt graag in contact met mensen die een ruimte en tuin hebben waar dit kan en mag gebeuren. Contact via: hospitality.kimvanveenendaal@gmail.com
 
Koopeenkoe uit Baambrugge zoekt mooi rundvlees
Het concept koopeenkoe.nl zoekt boeren die mooi en liefdevol rundvee produceren. Koopeenkoe heeft als visie om goed koeienvlees direct van veehouder aan de consument te leveren, zonder tussenhandel. Dat zijn dubbeldoel-koeien en luxe-rassen, die liefdevol met goed voer zijn opgegroeid en als als onbewerkt, traceerbaar vlees worden verkocht. Omdat de afzet aan de consument groeit, kunnen meer veehouders via dit netwerk hun vlees verkopen. Boeren die binnen de visie passen kunnen contact opnemen om hun dieren te leveren via de website. Mail aan Joelle te Voortwis van Boerderij de Lindenhoff: boerderij@lindenhoff.nl
 
Een coöperatieve supermarkt in Utrecht?
Rens van den Bulck wil in Utrecht een coöperatieve supermarkt oprichten, die streekproducten en biologische producten van het platteland in de stad verkoopt. Een "all-in"-supermarkt waar leden en anderen hun boodschappen kunnen doen. Leden worden mede-eigenaar van de supermarkt, bepalen samen de inkoop van (streek)producten en waar de winst wordt geïnvesteerd. In grote steden in de VS werkt dit concept goed. Rens komt graag in contact met mensen die geïnteresseerd zouden zijn om lid te worden en zouden willen investeren. Bent u geïnteresseerd? Mail naar rens.vdbulck@gmail.com

Welke organisaties hebben we de afgelopen tijd zoal gesproken?


De Aanjaaggroep en de coördinatoren zijn op zoek naar projectideeën en ontwikkelingen die bijdragen aan de ontwikkelingsstrategie. Ze vertellen over LEADER en de strategie maar horen ook weer veel terug en doen interessante contacten op, misschien ook wel voor u!

Gesproken met...
De afgelopen maanden hebben we gesproken met: stichting Kamerik op de Kaart, stichting de vergroening van Utrecht, stichting De Utrechtse Molens / Utrechts Landschap, gemeente Utrecht, gemeente Vianen, Neighbourly, RUAF, Kromkommer, Deining in de kas, Stichting de Wending, Food for Good, boer Erwin, provincie Utrecht, werkgroep Recreatie, Cultuurhistorie en Landschap Utrecht-West, VOKO Utrecht, Rechtstreex, Youth Food Movement, LiBel, de Bokkenbunker

Op bezoek kwamen...
Op 16 juni 2016 was een groep van RVO op bezoek in ons gebied, bij Recreatielandschap Rosenboom, een van de LEADER-projecten uit de vorige periode. Kees Rosenboom vertelde over de ontwikkeling van de gastvrij en LEADER-coördinator Michelle vertelde over de projecten en resultaten van de vorige LEADER-periode en de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de nieuwe LEADER-periode. Ook hebben we ervaringen uitgewisseld over hoe de regels worden toegepast, hoe ze uitwerken en wat we kunnen doen om het proces zo goed mogelijk te stroomlijnen.
                       
Op 8 juni 2016 kwam een groep plattelandswerkers uit Oekraïne op bezoek in ons gebied, in het kader van een samenwerkingsproject tussen Nederland en Oekraïne over goed bestuur in landbouw, land management en plattelandsvernieuwing. Daarvoor zijn er daar 'public platforms' opgericht die als taak hebben om projecten te initiëren op het gebied van plattelandsontwikkeling. Ze wilden daarom graag van ons horen wat onze aanpak is, ervaringen uitwisselen en een paar van onze projecten bekijken.

Fijne zomer!

Oproep en contact


Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor het gebied? Wilt u meer informatie over LEADER? Neem dan contact op:

Bel met een van onze coördinatoren;
Michelle Poort 06 - 169 723 69
Klaas-Hemke van Meekeren: 06 - 249 116 46
Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81

E-mail ons op: ajg@leaderweidseveenweiden.nl 

Kijk op de website

Of volg ons op Twitter!

LEADER Weidse Veenweiden

195 followers
346 tweets
following 183 people
follow


COLOFON
Foto’s:  Aschwin Snel, Michelle Poort, Marianne Breedijk.
Ontwerp huisstijl: Graficelly, Reeuwijk
Ontwerp nieuwsbrief: Cabomba, Nijverdal


Copyright © 2016 LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden, Alle rechten voorbehouden.

 
de nieuwsbrief naar iemand doorsturen    inschrijven voor de nieuwsbrief
uitschrijven voor de nieuwsbrief    uw gegevens bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp