Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Faglig ledelse

Faglig ledelse er en vigtig disciplin. I dette nummer af nyhedsbrevet stiller vi skarpt på fundamentet for og gevinsterne ved faglig ledelse.

Artikel: Styrk din faglige ledelse

Faglig ledelse er blevet et centralt og efterspurgt ledelsesfelt på velfærdsområderne. Hvor ledelse længe har været en fagdisciplin, der har handlet om at dygtiggøre sig som professionel leder uanset genstandsfeltet, så er det ofte ikke længere nok. Du skal i dag også være dygtig til at lede det fag, du er ansat ind i.

I artiklen "Styrk din faglige ledelse nu - fire hjørner i faglig ledelse" fortæller ledelses- og organisationskonsulent Elsebeth Wiwe om de fire hjørnesten i faglig ledelse.
Læs artiklen

Faglig ledelse på KL Ledertræf

Faglig ledelse er også et tema på årets KL Ledertræf, som afholdes 28. oktober 2019 i ODEON i Odense.
 
Under overskriften "Mening med ledelse" stiller vi skarpt på de vigtigste ledelsesmæssige temaer, udfordringer og tendenser i den kommunale sektor lige nu. Du kan bl.a. høre om at sætte borgeren i centrum, faglig ledelse, ledelse i en digital hverdag og hvordan du styrker dit personlige lederskab.

Faglig ledelse i Vesthimmerlands Kommune

I Vesthimmerlands Kommune er der fokus på lederudvikling og faglig ledelse. Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup fortæller her, hvordan videreuddannelse har bidraget til at styrke den faglig ledelse på dagtilbudsområdet.

"Vores dagtilbudsledere har fået en opdateret viden i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan og udvikling af kvalitet i vores dagtilbud. De har fået styrket deres kompetencer i forhold til faglige ledelse af arbejdet med den pædagogiske læreplan samt udvikling af en evaluerende pædagogisk praksis. 
 
Alle har oplevet, at dagtilbudsområdet er blevet opprioriteret. Der har været et godt samarbejde mellem vore ledere under og imellem modulernes undervisningsgange, og forvaltningen er undervejs blevet udfordret på den gode måde af lederne qua deres uddannelsesforløb.
 
Vesthimmerlands Kommune ønsker ledere, der kan gå forrest, ved siden af og bagved i forandringsprocesser. Det kræver, at de til stadighed er fagligt og ledelsesmæssigt opdaterede, det kan blandt andet ske via diplommoduler."
Kurser og videreuddannelser
Synes du, at faglig ledelse er spændende?
Vi tilbyder både moduler og fuld uddannelse inden for området:
Pædagogisk ledelse
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse
Skoleledelse
Økonomisk ledelse
Diplomuddannelsen i ledelse
Åbner facebook-side i nyt vindue
Åbner kursushjemmeside for UCN act2learn
Skriv til redaktionen
bin@ucnact2learn.dk

Opsig dit abonnement her.

UCN's privatlivspolitik