Copy

Apzināta Nāve, Apzināta Dzīve
Četras dienas veltītas nāvei un atdzimšanai!
27- 30.septembris ar Sudheer (Indija)


Lai dzīvotu pilnvērīgi un autentiski, neizbēgami nepieciešams zaudēt bailes no nāves. Zināšana ir spēks, un zināšana mūs arī atsvabina.
Iemantojam brīvību no tā, ko zinājām iepriekš. Nāves bailes radījušas sabiedrību, nācijas, ģimenes un draugus. Nāves bailes mudinājušas mūs dzīties pēc naudas un raisījušas ambīcijas sasniegt varenāku statusu.

Nāves brīdī neviens nesaglabā apziņu. Pat ja vienu vienīgu reizi kādam izdotos saglabāt apziņu, nāves bailes izzustu uz visiem laikiem. Ja kaut reizi cilvēks piedzīvotu, ko īsti nozīmē nāve un kas nāves laikā notiek, turpmāk nāves bailes viņu vairs nevajātu, jo nāve vairs nepastāvētu. Cilvēks neuzveiktu nāvi – uzveikt var tikai to, kas eksistē. Iepazīstot nāvi, tā pazūd. Nav vairs nekā, ko uzvarēt.

Varam pielietot savu brīvo gribu, lai veiktu nāves gaitas eksperimentus. Tieši to paredz meditācija jeb samadhi. Meditācija jeb samadhi ir brīvprātīga nāves pieredze. Neizbēgamo un automātisko ķermeņa atstāšanas fenomenu, kas norisinās nāves laikā, iespējams piedzīvot labprātīgi, radot iekšēju distanci starp patību un ķermeni. Atstājot ķermeni tā iekšienē, varam pieredzēt nāves notikumu, varam pieredzēt nāves norisi, jo nāves notikums gluži vienkārši ir ceļojums, kura laikā mūsu dvēsele piedzīvo nošķirtību no mūsu ķermeņa – līdzīgi kā tiek atstāts transporta līdzeklis, ceļiniekam dodoties tālāk. Ja šajā mirklī ķermenis un apziņa ir atdalīti, nāve ir iestājusies. Radot distanci, apjaušam, ka ķermenis un apziņa nav viens un tas pats, ka dzīvība turpinās arī tad, ja tiek salauzta ķermeņa čaula. Mēs paši nesalūstam un neizzūdam. Pie šādiem nosacījumiem, pat iestājoties nāvei, tā nevar iekļūt mūsos – tā notiks ārpus mums. Tātad mēs nemirsim. Tas,kas mēs esam, turpinās dzīvot.

Tā arī ir meditācijas jeb samadhi būtība – apgūstam ķermeņa un apziņas nošķiršanas mākslu.

Četru dienu laikā meditācijās eksperimentēsim ar nāves pieredzi. Izzināsim vairākas nāves dimensijas.

Kursu vada Sudheer P.Niet
 
Uzzināt vairāk
Copyright © 2018 Osho Meditations and Therapies in Riga, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp