Copy
View this email in your browser
56 Matti Kallioinen

MATTI KALLIOINEN
"HOMONCULUS"


AT CHRISTIAN LARSEN
OPENING APRIL 23, 5-8 PM, 2015

 

WELCOME THURSDAY APRIL 23, 5-8 PM
MATTI KALLIOINEN, APRIL 23 - JUNE 13, 2015
CHRISTIAN LARSEN, HUDIKSVALLSGATAN 8, 1ST FL, STOCKHOLM
TUE - FRI 11-6 PM, SAT 12-4 PM
WWW.CHRISTIANLARSEN.SE

Matti Kallioinen, 2015
MATTI KALLIOINEN: "HOMONCULUS"

23 APRIL - 13 JUNI, 2015

CHRISTIAN LARSEN presenterar Homonculus av Matti Kallioinen. Homonculus är konstnärens första solopresentation med helt nya verk sedan den omtalade utställningen Intelligence från 2009. 

Matti Kallioinen är född 1974 och utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han har medverkat i ett stort antal solo- och grupputställningar i Sverige och internationellt. Senast har Kallioinen varit aktuell med tre permanenta verk i offentlig miljö: en bild-och ljudinstallation Limbisk resonans vid Hötorgets tunnelbanestation, en större bild-och ljudinstallation Organismens näringskedja och drömvärld i Stockholms Universitetsbibliotek i Frescati, samt ett större skulpturalt verk Spectral Self Container på Anna Linds plats i Malmö. 


Homonculus

Finns det en skarp gräns mellan levande och död materia?

Ju längre man zoomar, inåt eller utåt från det antropocentriska perspektivet blir till slut "liv" något ogripbart, och det som finns kvar är en massa rörelse på olika nivåer, över olika skalor och tidsrymder.

Jag har under ett antal år utvecklat metoder för att skapa omslutande, hypnotiska rörelser med hjälp av enklast möjliga pneumatik: skulpturer som jag syr i vindtyg och blåser liv i med hjälp av programmerade fläktar. I installationer som "Intelligence" (Milliken Gallery 2009) och "The Nervous Manifold" (Bonniers Konsthall 2012) ville jag skapa rum som levde och andades, som sagornas besjälade skogar, som de musikaliska harmoniernas svävande kulisser. I och med detta sökte jag en formvärld som kunde överbrygga motsättningen mellan instabilitet och stabilitet, och framkalla rörelser som på djupet förknippas med levande organismer. Det var slående hur försvarslösa vi är mot dessa organiska rörelser, hur automatiskt vi upplever dem som en återspegling av objektets inre liv. Även om vi vet att det inre bara är luft.

Någon gång fick jag en matematisk insikt: om man kan hitta dessa oväntade krökningar av ytor i ett 3d-rum, måste det existera en lika oväntad formflora av linjer i 2d-planet. 

Jag började utforska linjernas krökningsmöjligheter metodiskt, vilket ledde fram till det periodiska system av underligt loopade linjer som jag brukar kalla "krumelurerna", (Grafikens Hus 2013). De förhåller sig obekymrat till det euklidiska rummets begränsningar, och det tycks som om den rumsliga kollapsen tvingar ut formen i tidsdimensionen, den tar av blickens tid för att bli hel.

I denna utställning har jag vidareutvecklat både få- och flerdimensionella teman. Både i de plattare och de rumsliga verken har antropomorfa former trängt sig fram och blivit fixpunkter. Det är upplösta ansikten eller kroppar som smeker den mänskliga självbespeglingsdriften både med- och mothårs. Jag har tidigare varit envis med att hålla mänskliga gestalter utanför mina kinetiska installationer, ett tabu jag nu passionerat brutit mot.

Det för oss in på utställningens titel:

Homonculus (latin för "liten människa") är ett begrepp som dykt upp med olika, sinsemellan besläktade, betydelser under historien. Alkemisten Paracelsus sägs ha framkallat en Homonculus på 1500-talet, enligt beskrivningen en ca 30 cm hög figur påminnande om en Golem. Senare har Homonculus-begreppet kommit att handla om "människan i människan", föreställningen om en liten figur inne i huvudet som känner våra känslor, tänker våra tankar.

Den "kortikala Homonculus" är den förvridna lilla människogestalt som blir resultatet när man mappar människans kroppsdelar mot de områden i hjärnan som hanterar respektive kroppsdels sensoriska input eller motoriska kontroll. En liten inre kropp som är sambandscentral för den yttre.

Genom dessa verk anropar jag en annan sorts Homonculus. En i huvudsak okänd och lätt förvriden gestalt som lever i fångenskap inuti den ikoniska människan. Ett nervknippe som pumpar, stretar och slår, som rytmiserar mot kroppens yttre uppenbarelse som mot insidan av ett trumskinn.

Matti Kallioinen 2015

Facebook
Facebook
Website
Website
Share
Forward to Friend
Copyright © 2015 Christian Larsen, All rights reserved.

+46 8 309830
info@christianlarsen.se
www.christianlarsen.seunsubscribe from this list    update subscription preferences