Copy
Inspiration och verktyg från SKATTEN – på äventyr med Gud. Håll dig uppdaterad via vår hemsida och glöm inte att hälsa på oss på Facebook,
Har du svårt att läsa nyhetsbrevet?
Läs det här istället!

Ge vidare! Ett uppdrag för alla åldrar. 

En pappa berättade om när han var på sin 4-åriga dotters dansuppvisning. Efter uppvisningen gav han sin dotter godis för att fira att uppvisningen och terminens övningar var genomförda. Dottern tog emot godiset och sprang lycklig iväg. Snart var hon tillbaka och sträckte fram sin hand till pappan för att få fler godisbitar. Pappan gav henne några bitar till och så sprang hon iväg. Efter en kort stund kom hon till honom igen, och ville ha mer. Då frågade pappan ”Vad gör du med allt godis? Varför hämtar du mer?". Dottern svarade ”För att du fortsätter att ge mig, pappa”.

Det fick pappan att tänka på hur det han ger kommer från Guds hand. Allt är till låns. Vi ges möjligheten att använda det vi får till det som ligger på vår Faders hjärta. Jag vill ju också tänka att flickan inte åt upp allt godis själv, utan gav vidare till andra. Det är i vilket fall vad SKATTEN-mejlet handlar om denna gång, hur och varför givandet är en del av den kristna livsstilen och missionsuppdraget!


Sofia Svensson
SKATTEN-inspiratör


Upptäck resurserna på bial.efs.nu!


På Barn I Alla Länders hemsida finner du mer information och material om alla projekten inom BIAL. Där kan du läsa om missionärerna i Tanzania och Etiopien och hitta ledarresurser. 

Välkommen in på bial.efs.nu!

 


SKATTEN-mejl till
dig som ledare!


Detta är höstens sjunde SKATTEN-mejl. Mejlen kommer ca var tredje vecka och tar upp tankar inför kommande teman, fördjupning i ämnen kring barngrupper, undervisning, ledarrollen, m.m.

Se gärna till att alla ledare i er barnverksamhet får SKATTEN-mejlen! Enklast är att skicka adresserna du vill ska få mejlen till skatten@efs.nu

Varför engagera sig internationellt och krångla med kollekt i samlingarna?


Varför har vi ett internationellt missionsprojekt i SKATTEN? Och vilken skillnad gör egentligen insamlingen i barngrupperna? Det är två helt befogade frågor och det finns fler svar än ett. Här kommer några!
Gemenskap. Med ett världsvitt perspektiv på den kristna tron, kyrkans liv och barns olika livsförhållanden både uppmuntras och utmanas vi i vad det är att leva ett missionellt liv där Guds rike får växa. Mötet med en ny kultur och med syskon från andra länder kan ge alternativ till det invanda sättet att tänka och leva. Gåvomomentet i SKATTEN är en del av samlingens första del, Gemenskap, för att betona att Guds familj finns över hela världen. En gåva som kan ges trots avstånd är också bönen. I söndagsskolan ber vi både för oss själva och för barnen i det aktuella temalandet.
Hopplöshet vänds till handling. Samhället är globalt och mångkulturellt. Många barn har redan en medvetenhet om att det finns orättvisor i världen. För att en upplevelse av hopplöshet inte ska infinna sig kan söndagsskolan vara en plats där vi får prata om orättvisor och vända det till medkänsla och solidaritet. Gud är med oss och hjälper oss att nå det goda!
Barnen får upptäcka givandets gåvor. När vi ger blir det till välsignelse för andra. Nu är människan också så underfundigt skapad att en generös handling dessutom ger ett välbehag. Därför borde vi inte bli förvånade när Jesus säger att det är saligare att ge än att få. Givandet är direkt kopplat till förvaltarskap, delaktighet i bygget av församling och det följer Jesus exempel, han som tjänade mänskligheten och visade givmildhet.
Övning ger vanor. Att redan som barn få öva sig i givande för med sig just övningen och vanan att ge. Barn har ju inga egna pengar, förutom i vissa fall veckopeng, och det är inga jättesummor som kommer in. Men, svenska kronor förmeras i de länder dit kollektpengarna går och att gåvomomentet finns behöver kommuniceras till föräldrarna. Använd gärna informationslappen som finns att ladda ner till samlingen.

Insamling och givande – mer än slantar i kollekt!

Om barnens kreativitet släpps loss i missionsprojektet kommer fler att engageras i uppdraget! Synliggör i kyrkan hur mycket pengar som samlats in och engagera de vuxna att ge till missionsprojektet. Här kommer några tips på hur.

I söndagsskolan i EFS-kyrkan i Örkelljunga engagerar sig barnen i det internationella missionsprojektet i SKATTEN genom en ”missionsshop”. Efter ett första lyckat tillfälle kommer shoppen att återkomma enligt barnens önskemål. Barnen skapar alster för försäljning, så som enkla "gå bort"-presenter eller något man förbrukar och har användning av. De flesta behöver ju inte fler prylar. ”Barnen känner att de med detta gör en stor skillnad. Vi brukar förespråka att de till kollekten tar egna slantar för att göra givandet verkligt. Men det gör ju att de inte kan påverka med lika stora summor som de vuxna till missionen. Därför blir shoppen ännu viktigare för dem. En förälder var också tacksam att barnen fick känna att de kan ge med tanke på att kollekten lätt uteblir i det kontantlösa samhället”, säger Susanne Sjödahl som ansvarar för barn- och ungdomsarbetet i EFS-kyrkan om barnens missionsshop.

Ett annat tips kan vara att fråga på sociala verksamheter där ni bor, till exempel boende för ensamkommande flyktingbarn eller kafé för utsatta EU-medborgare, om de har behov av något materiellt.

Låt då barnen och hela församlingen vara med och samla in till det!

Fler tips för insamling och hur den kan visualiseras hittar ni på Barn i alla länders hemsida www.bial.efs.nu
PLANERINGSVERKTYGET OCH ÄLDRE WEBBLÄSARE
Tyvärr fungerar planeringsverktyget dåligt i äldre webbläsare, särskilt äldre versioner av Internet explorer. Om du har problem – prova att byta till exempelvis Chrome eller Firefox
       
HÄNG MED PÅ FACEBOOK!

Ett annat sätt att inspireras som ledare är vår grupp för SKATTEN-ledare på Facebook. Där delar ledare med sig av tips, idéer och erfarenheter.  Gå med i i gruppen på en gång!
Facebook
YouTube
Website
Epost
Copyright © 2018 Salt - barn och unga i EFS, All rights reserved.Hör av dig till skatten@efs.nu om du inte längre är kontaktperson eller av annan anledning inte vill få detta mail.

Vår postadress är
Salt - barn och unga i EFS
Box 23001
Uppsala 75023
Sweden

Add us to your address book


Email Marketing Powered by Mailchimp