Copy
Nieuwsbrief editie oktober 2016
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
www.gezondheidsvaardigheden.nl

Uitnodiging netwerkbijeenkomst '3xG: Geletterd > Gezondheidsvaardig> Gezond'
Dinsdag 22 november 2016 | 13.30-17:30 uur

De Alliantie gezondheid en geletterdheid en de Alliantie Gezondheidsvaardigheden nodigen alle partners van beide allianties uit voor de netwerkbijeenkomst '3xG: Geletterdheid > Gezondheidsvaardig > Gezond'. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Bij grote belangstelling krijgen partners voorrang. 

Lees verder

Vertaaltabel gebruiksaanwijzingen ondersteunt apothekers bij communicatie met asielzoekers en vluchtelingen

De KNMP heeft samen met Pharos een vertaaltabel gemaakt met gebruiksaanwijzingen – zoals ‘met eten innemen’, ‘kuur afmaken’ en ‘koel bewaren’ – in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya (één van de belangrijkste talen in Eritrea). Apothekers kunnen de vertaaltabel uitprinten en aan de balie inzetten.

Steeds meer apothekers verlenen farmaceutische zorg aan asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. De taalbarrière, het gebrek aan kennis over het Nederlandse zorgstelsel en culturele verschillen leveren vaak hoofdbrekens op.

Lees verder

In gesprek over gezondheid met gezinnen in achterstandssituaties?

Fonds NutsOhra (FNO) heeft een het online magazine Gezonde Toekomst Dichterbij gelanceerd. Het eerste nummer staat in het teken van het in gesprek gaan met gezinnen in achterstandssituaties over gezondheid. De inzichten, tips, do’s en don’ts van twintig lokale projecten door heel Nederland, die ieder op hun eigen manier die gesprekken zijn aangegaan, komen aan bod. Professionals en vrijwilligers die ook met inwoners in gesprek willen gaan over gezondheid kunnen met dit magazine geïnspireerd aan de slag.

Het magazine komt voort uit het FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij waarin twintig lokale initiatiefnemers met steun van FNO een half jaar samen met gezinnen in achterstandssituaties hebben gewerkt aan een plan van aanpak om gezondheidsachterstanden te verkleinen. Monique Schrijver, programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij: “Alle projecten richten zich op gezinnen in achterstandsituaties. Die zijn vaak moeilijk te bereiken. Ons programma is juist bedoeld om goed in beeld te krijgen hoe we deze doelgroep wel kunnen bereiken en betrekken bij het verbeteren van hun gezondheid. Naast de meer praktische zaken zoals: waar begin ik, hoe kom ik in gesprek, wat heb ik nodig en veel tips, do’s en don’ts, zijn interviews met een aantal projectleiders te lezen. De aanpakken zijn erg verschillend en dat was ook precies de bedoeling. Het maakt dit magazine ook leuk om te lezen voor iedereen die in zijn werk of buurt iets doet met gezondheid en daar burgers intensief bij wil betrekken.”

Download Gezonde Toekomst Dichterbij
Is uw praktijk klaar voor laaggeletterden?
Stappenplan toetst de toegankelijkheid van de eerstelijns zorg voor laaggeletterden
 
Pharos ontwikkelde een praktisch stappenplan voor praktijken in de eerstelijn om de toegankelijkheid voor laaggeletterden te verbeteren. Deze routekaart is gebaseerd op de apotheekladder ontwikkeld door Pharos en de KNMP, en die is op haar beurt geïnspireerd door de toolkit laaggeletterdheid van de Landelijke Huisartsen Vereniging.
 
In vijf praktische stappen naar een praktijk die ook voor laaggeletterden toegankelijk is: u bent zich bewust van het aantal laaggeletterden en de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid (stap1), u herkent laaggeletterden (stap 2) en past uw communicatie aan (mondeling, schriftelijk, via website en telefoon) (stap 3), u registreert laaggeletterde patiënten en wisselt uit met andere zorgverleners in de eerstelijn (stap 4). In stap 5 is uw praktijk op orde, en dat blijft ook zo omdat ook nieuwe medewerkers worden ingewerkt op het thema en laaggeletterdheid regelmatig op het werkoverleg ter sprake komt.
 
Klik hier voor het stappenplan
Drieluik op Kennisplein Chronische zorg over pilot gezondheidsvaardigheden in Schiedam

Op Kennisplein Chronische zorg is de afgelopen tijd in een Drieluik uitgebreid aandacht besteed aan de methodiek ‘Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden’, waarmee Huisartspraktijk Damzicht in Schiedam als eerste praktijk in Nederland aan de slag gegaan is. Aryaan Bovenberg, verpleegkundig specialist en intern projectleider en René Koop, huisarts, vertellen over hun ervaringen in: deel 1deel 2 en deel 3.

 
NIEUW: Kijksluiter ondersteunt de geneesmiddelenvoorlichting door de apotheek

Medio oktober 2016 gaat kijksluiter.nl online. Kijksluiter.nl is een online bibliotheek van ruim 1.000 videoanimaties, waarin de essenties van een officiële bijsluiter in begrijpelijke spreektaal door een apotheker of apothekersassistent worden uitgelegd aan een gebruiker. Kijksluiter bevat alleen informatie die voor een gebruiker relevant is: waarvoor wordt het geneesmiddel gebruikt, wat kan de gebruiker verwachten en waar moet men op letten. En dit alles gepersonaliseerd op taal, geslacht, leeftijd en de indicatie waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. Kijksluiter optimaliseert de kennisoverdracht naar iedere gebruiker, maar in het bijzonder de gebruiker met beperkte gezondheidsvaardigheden! Eerder deze maand is het eerste artikel over Kijksluiter verschenen in het vakblad voor Apothekersassistenten, UA.
Lees hier het artikel.

Voor meer informatie over Kijksluiter: www.zorganimaties.nl/kijksluiter
 
Call for papers Journal of Health Literacy

The Journal of Health Literacy roept onderzoekers en professionals op het terrein van gezondheidsvaardigheden op om papers in te dienen. Het tijdschrift is een nieuw internationaal peer-reviewed, open-access wetenschappelijk blad. Het tijdschrift wil de verbinding tussen onderzoek en praktijk versterken, gelijkheid in gezondheid verbeteren, en gezondheidsachterstanden terugdringen.  Het tijdschrift richt zich op een breed scala van onderzoekers en professionals op het terrein van gezondheidsvaardigheden.
Mirjam Fransen, lid van de stuurgroep van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, is lid van de Editorial Board.
 
Meer informatie over de call for papers
 

 
Inloopspreekuren voor ongedocumenteerden

De weg vinden in het Nederlandse zorgsysteem is een belangrijke gezondheidsvaardigheid. Als ergens blijkt hoe lastig dit kan zijn, is het wel bij ongedocumenteerden.
 
Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen zich in Nederland niet verzekeren voor ziektekosten. Net als iedereen worden deze mensen weleens ziek. De drempel naar de huisarts blijkt vaak hoog.
 
Dokters van de Wereld houdt in Amsterdam en Den Haag inloopspreekuren om ongedocumenteerden te helpen de weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem. Gelukkig is er op grond van het Universele Verdrag van de Rechten van de mens, toegang tot medisch noodzakelijke zorg. Hierover informeren we graag zowel zorgverleners als ongedocumenteerden als ook gewoon iedere Nederlander. Zie de website van Dokters van de Wereld of leer meer over het recht op zorg bij de Johannes Wier Stichting.


 
Conferentie Tel mee met Taal ‘Onderzoek & Praktijk: een ideaal koppel’
 
Gezondheidsvaardigheden vormden een belangrijk thema op de conferentie ‘Tel mee met Taal Onderzoek & Praktijk: een ideaal koppel’ (23 juni 2016). Op de website van steunpunt vaardigheden vindt u een verslag over de opbrengsten van de conferentie, en een film waarin onderzoekers een toelichting geven op de rol van geletterdheid in de domeinen gezondheid, gezin, en arbeid.
 
Lees hier het verslag
 

 
Prijs voor beste eHealth-app!

Heb jij een goed idee voor een app over zorg of gezondheid? Die óók geschikt is voor laaggeletterden?
Presenteer jouw idee, hoe je dit gaat aanpakken en wie je hierbij gaat betrekken, in een filmpje van maximaal 2 minuten. Doe dit vóór 1 december 2016. Overtuig ons en de prijs van 10.000 euro kan voor jou zijn. Wie weet ben jij één van de genomineerden tijdens de uitreiking in de VWS eHealthweek van 21-27 januari 2017. Stuur jouw filmpje via WeTransfer naar ehealth4all@pharos.nl. Kijk voor meer informatie op www.pharos.nl/ehealth4all
 

 
Policy brief: investeren in gezondheidsvaardigheden in het onderwijs
 
Het versterken van gezondheidsvaardigheden gedurende het hele leven van mensen, is een belangrijke manier om de gezondheid te verbeteren. Dit vereist echter doeltreffende acties buiten de gezondheidssector, met name in het onderwijs. En dat brengt soms aanzienlijke kosten met zich mee. Deze policy brief bundelt de het bewijs over de co-voordelen voor het onderwijs en helpt beleidsmakers aan te tonen dat investeren in gezondheidsvaardigheden voor kinderen economische voordelen heeft voor scholen, voor jongeren bij het bereiken van de volwassen leeftijd en voor de gehele samenleving .
 
Lees hier de policy brief
Alliantie Gezondheidsvaardigheden zoekt nieuwe partners!
 
28% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor
een slechtere gezondheid. De partners in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam
op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden
binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering
en kennis en ervaring uitwisselen.
 
Interesse?
Klik hier voor meer informatie over het partnerschap of neem direct contact op met Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen (coördinator Alliantie) via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.
 
Het partnerschap van de Alliantie is kosteloos.
AGENDA
 
Donderdag 20 oktober 2016
Netwerkbijeenkomst: betrekken van mensen met lage gezondheidsvaardigheden bij kwaliteitsverbeteringen in de zorg
Tijdstip: 15.00 - 18.30 uur
Locatie: Pharos te Utrecht

Meer informatie

Donderdag 3 november 2016
Studiedag Gezondin... - Munt slaan uit GIDS 
Tijdstip: 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Het Muntgebouw te Utrecht

Meer informatie


Dinsdag 22 november 2016
Netwerkbijeenkomst “3xG: Geletterd -> Gezondheidsvaardig -> Gezond”
Tijdstip: 13.30 - 17.30 uur
Locatie: Haagse Hogeschool te Den Haag

Meer informatie
Copyright © 2016 Alliantie Gezondheidsvaardigheden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp