Copy
Nieuwsbrief editie juni 2016
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
www.gezondheidsvaardigheden.nl
Terugblik: netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Op donderdag 2 juni jongstleden vond de eerste Alliantie netwerkbijeenkomst van 2016 plaats. Wij kijken terug op een geslaagde dag met een opkomst van ruim 60 partners en geïnteresseerden.

Na een introductie van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de werkgroepen verzorgde Jany Rademakers een presentatie over Gezondheidsvaardigheden en de implicaties voor zorg en preventie. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst  gingen de aanwezigen in groepen uiteen voor een interactieve kennisuitwisseling tijdens de themasessies eHealth en Veilig medicijngebruik. De deelsessies werden ingeleid door verschillende presentaties.Ook hebben een aantal partners een korte pitch gegeven.

Lees verder

Met Succes!
gezondheidsvaardigheden verbeteren


Prof. dr. Jany Rademakers, die vrijdag jl. haar inaugurele rede hield als bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie’ aan de Maastricht University, heeft na afloop van die gelegenheid het Succes!-lesboek ‘Een afspraak bij de huisarts’ in ontvangst genomen. Met deze methode leren mensen vaardigheden die nodig zijn om informatie over gezondheid te begrijpen en toe te passen.

Lees verder
NIEUW: Webversie voorlichtingsmap Begrijp je Lichaam

Begrijp je Lichaam is een website met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Deze website is een digitale voorlichtingsmap bestemd voor gebruik in de zorg en preventie. Met Begrijp je Lichaam zijn professionals zoals huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners, beter in staat hun voorlichting af te stemmen op patiënten met lage gezondheidsvaardigheden.

Bekijk de website op www.begrijpjelichaam.nl. Hier kunt u ook de pdf-versie van de map downloaden.

Meer informatie
Hester van Bommel, h.bommel@pharos.nl
Onderzoek correct geneesmiddelengebruik

Veel patiënten hebben moeite met het goed gebruiken van hun geneesmiddelen, het verkeerd of niet begrijpen van informatie als gevolg van beperkte gezondheidsvaardigheden kan hiervoor een reden zijn. In de openbare apotheek hebben medewerkers de mogelijkheid om patiënten te informeren over (correct) geneesmiddelgebruik. Er is echter nog weinig bekend over hoe apotheekmedewerkers problemen gerelateerd aan beperkte gezondheidsvaardigheden in de apotheek aanpakken. Farmaciestudenten van de Universiteit Utrecht hebben apotheekmedewerkers geïnterviewd om dit in kaart te brengen.

Lees hier het artikel over het onderzoek

Financiële steun voor gezondheidsprojecten rond overmatig alcoholgebruik en roken

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO (Fonds NutsOhra) heeft een derde subsidieronde geopend. Het programma steunt projecten die zich richten op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij kwetsbare gezinnen.
Projecten die in aanmerking komen voor financiering richten zich niet enkel en alleen op individuele begeleiding en gedragsverandering maar op duurzame verandering in de (fysieke en sociale) omgeving van de gezinnen. Bij voorkeur door elementen als: het versterken van de sociaal economische positie, de beïnvloeding van de fysieke omgeving of de bevordering van geletterdheid in relatie tot gezondheid en gezondheidsvaardigheden.

Aanvragen kan tot 15 september 2016.

Meer informatie
www.fondsnutsohra.nl/gezonde-toekomst-dichterbij of
Monique Schrijver: 0682687610 (monique_schrijver@fondsnutsohra.nl)

Alliantie Gezondheidsvaardigheden zoekt nieuwe partners!
 
28% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor
een slechtere gezondheid. De partners in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam
op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden
binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering
en kennis en ervaring uitwisselen.
 
Interesse?
Klik hier voor meer informatie over het partnerschap of neem direct contact op met Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen (coördinator Alliantie) via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.
 
Het partnerschap van de Alliantie is kosteloos.

Vertrouwen in dokter Google
Blog Corine Meppelink

Gezondheidssites zijn populair. Maar de betrouwbaarheid van gezondheidsinformatie op het internet varieert in grote mate. Het selecteren van relevante en betrouwbare informatie is een behoorlijke uitdaging, met name voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Ondanks dat er heldere kwaliteitscriteria beschikbaar zijn, blijken we bij het bepalen van de betrouwbaarheid vooral af te gaan op ons gevoel, de lay-out of de positie in de zoekresultatenlijst.

Lees verder

Werkboek Gezond Gewicht 2.0

Minder geletterden hebben vaker overgewicht dan beter geletterden. Daarom zijn laaggeletterden en ouders van kinderen met overgewicht betrokken bij het maken van het Werkboek Gezond Gewicht 2.0. Zij hebben kritisch meegekeken en gedacht over het hele zorgprogramma en over de teksten op de cliëntbladen. Het werkboek is bedoeld voor zorgprofessionals die kinderen met overgewicht in zorg hebben. Het bevat achtergrondinformatie, hulpmiddelen die tijdens zorgconsulten gebruikt kunnen worden en cliëntbladen met opdrachten. Uitgangspunt van het werkboek zijn vier fasen in gedragsverandering zoals uitgewerkt binnen het zorgprogramma Gezond Gewicht Kinderen. Er is gebruik gemaakt van methoden uit de motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken. Het pleidooi van laaggeletterden voor eenvoudig en direct taalgebruik is toegepast.

Werkboek downloaden

Tweede editie netwerkbijeenkomst 3xG: geletterd -> gezondheidsvaardig -> gezond

Na een geslaagde netwerkbijeenkomst op 2 juni jl., kijken we alvast vooruit naar de volgende bijeenkomst voor en door partners. De tweede editie van de netwerkbijeenkomst “3xG: geletterd -> gezondheidsvaardig -> gezond” zal waarschijnlijk eind november 2016 plaatsvinden in Den Haag. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van de Alliantie gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid. De exacte datum en locatie volgen binnenkort op de website van www.gezondheidsvaardigheden.nl geplaatst (onder “agenda”). De partners ontvangen hierover ook een mail.

AGENDA
 
Donderdag 29 september 2016
Symposium ‘Maak het verschil. Diversiteit in de huisartsenpraktijk’
Tijdstip: 15.30 - 20.30 uur
Locatie: Reehorst te Ede
Meer informatie
 

Donderdag 13 oktober 2016
Training laaggeletterden in de apotheek - herkennen en communiceren op maat
Tijdstip: ntb
Locatie: Pharos te Utrecht

Meer informatie
Copyright © 2016 Alliantie Gezondheidsvaardigheden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp