Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
www.gezondheidsvaardigheden.nl
Zorg aan patiënten met lage gezondheidsvaardigheden kan veel beter

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden worden binnen de zorg nog te weinig als probleem erkend en in de spreekkamer nog slecht herkend. Zorginstellingen kunnen veel doen om de zorg beter aan te laten sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met lage gezondheidsvaardigheden.  Dat blijkt uit de NIVEL-kennisvraag ‘ZORG OP MAAT - Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden?’

Lees verder

 
Tips en tools voor de apotheek over geneesmiddelgebruik en gezondheidsvaardigheden
 
Apotheekmedewerkers vinden het niet altijd makkelijk om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te herkennen. UPPER heeft een boekje geschreven op basis van beschikbare informatie en resultaten van eigen onderzoek met tips voor de apotheek setting. Het boekje Geneesmiddelgebruik en Gezondheidsvaardigheden tips en tools voor de apotheek is te downloaden via de website van de KNMP.
 
Klik hier om het boekje te downloaden
Beperkte Gezondheidsvaardigheden vormen een onderschat risico
 
San Borkus, sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding bij GGD Regio Utrecht schreef een artikel over patiënten met beperkte vaardigheden, hoe deze te herkennen en wat de risico’s zijn wanneer deze niet (tijdig) worden herkend. Het artikel verscheen in het vakblad “Tegen de Tuberculose” ( 2015, nummer 3).
 
Lees verder

Nieuw: kennisdossier Gedrag & vaardigheden

Om gezondheidsachterstanden in gemeenten terug te dringen adviseert Gezond in... een integrale aanpak op meerdere sporen: gedrag & vaardigheden, participatie, preventie & zorg, fysieke en sociale omgeving.

Het kennisdossier biedt gemeenten enkele praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor de concrete invulling van dit spoor Gedrag & vaardigheden met de nadruk op gezondheidsvaardigheden.

Klik hier om het kennisdossier te downloaden

Gezondin... is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.  Het programma wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in samenwerking met gemeenten en diverse andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Wie helpt ons Toos te helpen?
Een wijkgerichte aanpak voor gezondheidsbevordering in kansarme, lage SES gezinnen


Mensen met lage gezondheidsvaardigheden overlijden gemiddeld 7 jaar eerder. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? Vanuit die verontwaardiging is Geweldige Wijk ontwikkeld. Een programma voor mensen zoals Toos wiens hoofd vol zit met kleine en grote problemen.  Ontmoet Toos!
Ondersteund door een getrainde professional uit het wijk- of buurtteam gaat Toos met haar vragen aan de slag. Het programma verbindt bestaand aanbod en ontsluit dit voor Toos, op haar vraag. Toos helpen kunnen we alleen samen. Doet u mee?

Ga voor meer info naar www.geweldigewijk.nl of neem contact op met Carin Cuijpers: carin@hollandsch-welvaren.nl of
06 1395 2006.
Alliantie Gezondheidsvaardigheden zoekt nieuwe partners!
 
28% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor
een slechtere gezondheid. De partners in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam
op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden
binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering
en kennis en ervaring uitwisselen.
 
Interesse?
Klik hier voor meer informatie over het partnerschap of neem direct contact op met Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen (coördinator Alliantie) via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.
 
Het partnerschap van de Alliantie is kosteloos.
AGENDA
 
Vrijdag 13 mei 2016
Inauguratie prof.dr. Jany Rademakers - ‘De actieve patiënt als utopie’
Tijdstip: 16.30 uur
Locatie: Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht

Donderdag 2 juni 2016

Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur

Locatie: Pharos te Utrecht
Meer informatie: het programma volgt via www.gezondheidsvaardigheden.nl. Partners ontvangen binnenkort een uitnodiging. Voor vragen kunt u mailen naar gezondheidsvaardigheden@pharos.nl
 
Donderdag 29 september 2016
Symposium ‘Maak het verschil. Diversiteit in de huisartsenpraktijk’
Tijdstip: 15.30 - 20.30 uur
Locatie: Reehorst te Ede
Meer informatie
 

 
Copyright © 2016 Alliantie Gezondheidsvaardigheden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp