Copy
Nieuwsbrief april 2014
Bekijk in uw browser
 

Stichting Tolong Flores   â€œEen betere toekomst voor kinderen op Flores!”
IBAN NL27RABO0168956691
www.tolongflores.com

Beste lezer,
Sinds de laatste nieuwsbrief in januari jl., zijn er weer veel actuele ontwikkelingen te melden vanuit onze stichting. In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor:
  • Het verslag van het bezoek van de studenten uit Tilburg in januari jl.  aan de school ( u ontvangt deze in een extra nieuwsbrief)
  • De waterput in bedrijf
  • Presentaties op cbs “Groen van Prinsteren” in Aalten
  • Actie van een jongerengroep van een protestantse gemeente in Alphen aan den Rijn
  • Nieuws vanuit het bestuur
  • Het werkbezoek van de familie van Beusekom aan de school in april/mei
Nieuwe sponsor: cbs “Groen van Prinsteren” uit Aalten!
Op 7 februari  jl. hebben Kees en Linda van Beusekom negen presentaties verzorgd op cbs “Groen van Prinsteren” in Aalten. Deze school heeft besloten d.m.v. geldinzameling en acties de school in Gorontalo te steunen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! De bedoeling is dat de opbrengst tijdens het komende werkbezoek zal worden besteed aan de aanschaf van spel- en onderwijsmaterialen.
Nieuws vanuit het bestuur
Op 29 maart jl. heeft het bestuur vergaderd. Er werd afscheid genomen van Linda Lubbers. Zij is ruim twee jaren penningmeester geweest en heeft de stichting financieel deskundig geleid. Cees de Greef neemt haar functie over en heeft zijn functie als secretaris overgedragen aan Peter van Esschoten. De vacature voor Linda is op dit moment nog vacant maar we zijn in gesprek met een potentiele kandidaat. Voor de zomervakantie zal daar meer duidelijkheid over zijn. Het jaarverslag 2013 en het financieel verslag over 2013 zijn goed gekeurd en worden op de website geplaatst.
Om voor een verlenging van de ANBI-status in aanmerking te blijven komen, zal het bestuur dit kalenderjaar een beleidsplan gaan schrijven met daarin de plannen en wensen voor de komende jaren.
Tot slot heeft het bestuur de wensen van de school in Gorontalo geïnventariseerd en besloten op welke punten de familie van Beusekom in april de school zal gaan ondersteunen. U leest verderop in deze nieuwsbrief welke zaken dit betreft. 
Copyright © 2014 Stichting Tolong Flores, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Wat een evenement!
In januari zijn zes studenten van de HBO “Fontys” uit Tilburg twee weken op bezoek geweest op de school in Gorontalo. Hun belevenissen kunt u lezen in de extra nieuwsbrief die u ook zult ontvangen.

De waterput in bedrijf!
In februari kregen we bericht vanuit Gorontalo dat de waterput in bedrijf was genomen! Naast het slaan van de waterput, zijn inmiddels ook alle bijkomende werkzaamheden afgerond zoals het plaatsen van de waterpomp, het aanleggen van de waterleidingen, het renoveren van het oude toiletgebouw en het beschermen van de put d.m.v. een afsluitbare klep. Met de realisering van de waterput is een belangrijke stap gezet in het verhogen van de persoonlijke hygiëne van de kinderen en het team! Het bedrijf Merpa BV uit Bleiswijk zal in de persoon van Elvira Dragstra met haar gezin tijdens een bezoek aan de school in augustus de waterput officieel in gebruik nemen. 
Actie vanuit Alphen aan den Rijn!
Een jongerengroep van PKN “De Bron” heeft op 1 maart jl. een inzamelingsactie gehouden voor de school in Gorontalo. Aan het einde van deze actie bleek de teller op ruim 900 euro te staan, een geweldig resultaat waarvoor we de jongeren hartelijk bedanken. Ook deze opbrengst zal tijdens het komende werkbezoek worden besteed.
Werkbezoek 2014
Zoals eerder gemeld, gaat de familie van Beusekom van 26 april t/m 9 mei op werkbezoek naar Flores. Tijdens dit bezoek staat centraal:
  1. Evaluatie van de tot nu toe ingezette actiepunten
  2. Definitieve Inventarisatie en vaststelling van de wensen voor 2014: o.a. werkmaterialen voor wereldoriëntatie, meubilair (o.a. boekenkasten), vervanging en aanvulling verbruiksmaterialen, vervanging en aanvulling spel- en speelmaterialen, ICT, scholing van het team
  3. Praktische uitvoering van punt 2
  4. Plannen voor de komende jaren (beleidsplan)
Verder is het belangrijk om de contacten met het team, de kinderen en ouders verder te versterken. Ook zullen Tim en Iris enkele activiteiten met de kinderen en het team uitvoeren, vooral op het gebied van Engels, sport en spel en interculturele uitwisseling.
In de volgend nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug.

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het komende werkbezoek. We danken alle gevers voor hun steun in het afgelopen jaar. Mocht u desondanks ons nog financieel willen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op IBAN NL27RABO0168956691 t.n.v. Stichting “Tolong Flores” te Koudekerk aan den Rijn. U kunt er verzekerd van zijn dat uw gift direct ten goede komt aan de kinderen in Gorontalo. Hartelijk dank!

Namens Stichting “Tolong Flores,” Kees van Beusekom, voorzitter.
Volg ons blog op "Waar ben jij nu?".
Stuur even een mail naar info@tolongflores.com en u blijft op de hoogte van het werkbezoek!