Copy
Bericht van het Bestuur van Kimbria
[IMAGE] Kimbria Up2date

Beste leden en ouders/verzorgers,

De competitie ligt inmiddels al weer een aantal weken plat. Door de U20, de seniorenteams en de recreanten kan ook niet worden getraind.  Net als jullie houden we het nieuws nauwlettend in de gaten en hopen we dat de maatregelen ter bestrijding van COVOD-19 snel worden versoepeld.
Hoewel er dus door sommige teams op dit moment niet getraind kan worden, lopen de kosten gewoon door. Te denken valt aan de kosten die de Nederlandse Basketballbond BC Kimbria in rekening brengt. Ook is het op dit moment niet duidelijk hoeveel zaalhuur de gemeente Maastricht ons in rekening gaat brengen. 
Om die reden zijn we genoodzaakt de verenigingscontributie en (voor competitie spelende leden) de bondscontributie te blijven innen en verandert er op dit moment niets aan de hoogte van contributie. Meer informatie over de hoogte van de contributie en de data waarop deze geïnd wordt is te vinden hier op de website.
Vanzelfsprekend vindt er aan het eind van het seizoen een verrekening plaats als blijkt dat sommige kosten lager uitvallen.

Wij kunnen ons voorstellen dat sommige leden onevenredig hard zijn getroffen door de coronacrisis en daardoor niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. In dat geval verzoeken we je om contact op te nemen met onze penningmeester Mike Simon.

Langs deze weg willen we ook de uitgestelde Algemene Ledenvergaderingvan vorig seizoen (19-20), aankondigen. Deze vindt plaats op donderdag 10 december om 20 u.  Noteer deze datum in je agenda!

Met sportieve groet,
 
Het bestuur van BC Kimbria
 

[IMAGE] Logo BC Kimbria
Copyright © 2020 Basketball Club Kimbria

Ons correspondentie adres is:
Basketball Club Kimbria
communicatie@kimbria.nl
unsubscribe from this list   update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp