Copy
Bericht van het Bestuur van Kimbria
[IMAGE] Kimbria Up2date

Beste leden en ouders/verzorgers,

Sinds medio oktober kan er door de U20, de seniorenteams en de recreanten, helaas door de landelijke maatregelen, niet worden getraind. Vanaf dat moment is bij Maastricht Sport voor de betreffende teams de huur van de accommodatie opgezegd. Inmiddels lijkt het erop dat we deze huur ook niet hoeven te betalen. Dit betekent dat voor de spelers in U20, de seniorenteams en de recreantenteams in contributieperiode 3 (P3) een verrekening zal plaatsvinden. De teveel betaalde contributie in periode 2 (P2) zal in mindering worden gebracht op de contributie in P3.  De inning van de contributie over P3 zal plaatsvinden in februari.  

De hierboven genoemde verrekening betreft de clubcontributie. De contributie die we aan de Nederlandse Basketbalbond (NBB) betalen blijft vooralsnog ongewijzigd en zal deze maand worden geïnd bij alle competitie spelende leden. Of er compensatie van een deel van dit bedrag zal plaatsvinden maakt de NBB pas in augustus 2021 bekend.

Voor de overige teams die kunnen trainen, wijzigt er niets in de contributie.

 

Met sportieve groet,

Het Bestuur van BC Kimbria

 

[IMAGE] Logo BC Kimbria
Copyright © 2020 Basketball Club Kimbria

Ons correspondentie adres is:
Basketball Club Kimbria
communicatie@kimbria.nl
unsubscribe from this list   update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp