Copy
Bericht van het Bestuur van Kimbria
[IMAGE] Kimbria Up2date

Beste leden,
 
De Corona pandemie houdt aan. En ook van de maatregelen die ermee gepaard gaan zijn we nog niet af. Met name de lock down duurt langer dan dat eenieder had gehoopt waardoor het voor velen van ons nog steeds niet mogelijk is om onze geliefde sport te beoefenen.
Het bestuur heeft altijd gezegd dat als we jullie financieel kunnen compenseren we dit ook zullen doen. Als gevolg van alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn gaat de contributie er voor het restant van dit seizoen als volgt uitzien.
Voor iedere week dat er niet kon worden getraind zal uiteindelijk een deel van de clubcontributie worden terugbetaald. Aangezien er momenteel niemand kan/mag trainen komt de incasso van periode 3 (loopt van week 5 t/m 15 van 2021) te vervallen en wordt deze aangewend om de niet gespeelde weken tot en met week 4 van 2021 te compenseren.
 
Voor alle teams vanaf U20 en ouder plus de recreantenteams gaat de volgende constructie gelden:
 
Voor bijvoorbeeld een Heren 1/Dames 1 speler betekent dit het volgende:       
 
Deze speler zou voor periode 3 (P3) € 75,00 moeten betalen, maar krijgt als compensatie € 79,00 terug. Per saldo zou hij/zij dus € 4,00 terug moeten krijgen. Deze € 4,00 zal niet worden uitbetaald, maar wordt meegenomen in de laatste incasso van dit seizoen (P4) die naar het einde van het seizoen wordt geschoven.
 
Aan het einde zal er een afrekening worden gemaakt waarin niet alleen het bovenstaande bedrag, maar ook de incasso van P4 en de compensatie voor P3 en P4 wordt meegenomen. Dit bedrag zal dan ook liggen tussen een factuur van € 71,00* of een teruggave/vergoeding van € 79,00**
 
* in het geval dat de Lock down beëindigd wordt aan het begin van P3.
** in het geval dat de Lock down duurt tot aan het einde van het seizoen 2020 – 2021.
 
Voor alle teams vanaf U08 t/m U18 gaat de volgende constructie gelden:
 
Voor bijvoorbeeld een U14 speler betekent dit het volgende:
 
Deze speler zou voor P3 € 56,50 moeten betalen, maar krijgt als compensatie € 25,00 terug. Per saldo zou hij/zij dus € 31,50  moeten betalen. Deze € 31,50 zal echter niet worden geïncasseerd, maar wordt meegenomen in de laatste incasso van dit seizoen (P4) die naar het einde van het seizoen wordt geschoven.
 
Aan het einde zal er een afrekening worden gemaakt waarin niet alleen het bovenstaande bedrag, maar ook de incasso van P4 en de compensatie voor P3 en P4 wordt meegenomen. Dit bedrag zal dan ook liggen tussen een factuur van € 88,00* en een teruggave/vergoeding van € 25,00**
 
* in het geval dat de Lock down beëindigd wordt aan het begin van P3.
** in het geval dat de Lock down duurt tot aan het einde van het seizoen 2020 - 2021. 
 
Voor alle leden komt dus vooralsnog P3 te vervallen en zal er aan het eind van het seizoen (uiterlijk voor 1 juli) een eindafrekening plaats gaan vinden. Hoeveel er alsnog gefactureerd of vergoed wordt hangt af van het moment waarop iemand weer kan trainen. Als bestuur hopen we oprecht dat iedereen zo snel mogelijk weer zijn trainingen kan hervatten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Adri, Mike, Robin en Christoph (Bestuur BC Kimbria)


Algemene informatie Contributie/Lidmaatschap is hier te vinden.
pdf-versie van deze informatie.
 

[IMAGE] Logo BC Kimbria
Copyright © 2021 Basketball Club Kimbria

Ons correspondentie adres is:
Basketball Club Kimbria
communicatie@kimbria.nl
unsubscribe from this list   update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp