Nyhedsbrev fra Hærvejskomitéen
Læs nyhedsbrevet i din browser

Tilmeld nye modtagere

Generalforsamling 1. februar 2016

Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalforsamling:
Mandag den 1. februar 2016 kl. 10-14 i Billund Airport

Vel mødt til nogle interessante timer, hvor vi bl.a. præsenterer en helt ny analyse!
Læs mere om generalforsamlingen

Landstrafikmodel undervurderer trafikvækst

Beregningerne fra den nye Landstrafikmodel tager udgangspunkt i trafiktal fra 2010 og baserer sig pÃ¥ en trafikvækst, der svarer til Vejdirektoratets lavvækstscenarie.
Det fremgÃ¥r af et nyligt svar fra transportministeren til Transportudvalget, og det giver en kraftig undervurdering af de trafikale forudsigelser for Hærvejsmotorvejen.
Et konkret eksempel er f.eks. Vejle Fjord-broen, hvor trafikken ifølge Vejdirektoratets forventninger i lavvækst-scenariet vil stige 27 pct. i perioden 2010-2030 – fra i gennemsnit 64.129 biler per døgn i 2010 til ca. 81.450 biler i 2030.
Men den reelle udvikling er allerede nu i fuld gang med at overhale dén spÃ¥dom. De foreløbige tal for 2015 (medio december) viser nemlig, at trafikken allerede nu er pÃ¥ 78.718 biler i døgnet i gennemsnit. Alene siden 2014 er trafikken pÃ¥ Vejlefjordbroen steget med 7,5 pct. eller gennemsnitligt 5.500 biler i døgnet.
Vejdirektoratet/Transportministeriet anfører i det nævnte svar til Folketingets Transportudvalg, at en stor del af væksten på Vejlefjordbroen siden 2012 skyldes færdiggørelsen af udvidelsen samt åbning af Vejle-Herning motorvejen i 2013. Det modbevises dog noget af, at væksten er fortsat fra 2014 til 2015 med uformindsket styrke, og at den samme store trafikvækst også ses på andre strækninger på E45 mellem Haderslev og Randers, hvor der ikke er sket nogen udbygning.
Med andre ord: NÃ¥r Landstrafikmodellen i forÃ¥ret 2016 kommer med nye tal for den forventede trafik pÃ¥ Vejle Fjord-broen i 2030, sÃ¥ er de sandsynligvis allerede overhalet af virkeligheden - 14 Ã¥r tidligere end forudset!

Godt pÃ¥ vej, men husk at se hele billedet!

 

2015 blev året med det endelige gennembrud for Hærvejsmotorvejen, men også et år, der stadig levner god plads til juleønsker fra Hærvejskomitéen.
Efter et langt tilløb til en kort valgkamp og med nye ministre på plads blev første etape af Hærvejsmotorvejen skrevet ind i regeringsgrundlaget.
Så langt så godt.
Strækningen Give-Lunderskov er et naturligt sted at starte, hvis man ikke kan beslutte hele Hærvejsmotorvejen på én gang. Men som det er påpeget i flere analyser både fra os og Vejdirektoratet, så får vi først den fulde aflastning af E45, når hele strækningen fra Nordjylland til Sønderjylland er etableret.

I årets løb fik vi også dokumenteret, at det haster med en beslutning nu.
Efter finanskrisen stiger trafikken igen markant på E45 - og ikke mindst på Vejle Fjord-broen. Den 12. november havde vores arbejdsgruppe foretræde for Transportudvalget fulgt af et møde med transportministeren, hvor vi fremlagde nye fremskrivninger baseret på de officielle, dugfriske trafiktal.
Uanset, hvordan man måler det, vil Vejle Fjord-broen sande til inden 2030.
Det gælder også, hvis man anvender Vejdirektoratets meget konservative trafikvækst, som forlængst er overhalet af virkeligheden.

I den nærmeste fremtid kan vi glæde os til en genberegning med Landstrafikmodellen af de tre belyste korridorer for den ny parallelmotorvej, og beregningerne skulle blive færdig i starten af foråret 2016, melder ministeriet. Til vores generalforsamling 1. februar præsenterer vi en helt ny analyse af de bredere økonomiske effekter af Hærvejsmotorvejen til hjælp for beslutningen.

Husk pÃ¥, at en ny parallelmotorvej vil være til gavn for hele Vestdanmark, og i saglighedens tjeneste har Hærvejskomitéen to klare juleønsker til politikerne:
  • Dels en forundersøgelse af hele strækningen for Hærvejsmotorvejen
  • Dels, at de nye genberegninger ikke udelader den vitale forbindelse
    fra Hærvejsmotorvejen til TrekantomrÃ¥det, som giver markant mere aflastning af trafikken til/fra Fyn og Sjælland
Det vil give et langt mere sagligt og retvisende billede af Hærvejsmotorvejens samfundsbetydning, og det er såmænd det eneste, vi ønsker os.
 
Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et godt og trafiksikkert Nytår!
 
Med venlig hilsen
Poul Andersen
Formand for Hærvejskomitéen
Tilmeld flere modtagere til nyhedsbrevet
Copyright © 2015 Hærvejskomitéen, All rights reserved.
Afmeld nyhedsbrev

Email Marketing Powered by Mailchimp