Copy
KP20_Nyhedsbrev/Newsletter #5 | 4. marts 2020
Del/Share Del/Share

Kunstnernes Påskeudstilling

Nyhedsbrev/Newsletter #5 // 4. marts 2020

Censurkomitéen i aktion. Fra venstre (forreste række) Bodil Sohn, Esben Klemann, Mariko Wada, Milena Bonifacini og Kaspar Bonnén. (Foto: Ulrik Lund)

Tillykke til kunstnerne på KP20

Begitte Andersen
Kristian Røn Andreasen
Sissel Aurland (NO)
Yinon Avior
Anita Axelsen Bredsdorff
Simon Bang
Birgit Lendal Beek
Emily Beresford
Ulla Bjulver
Anne Louise Blicher
Birgitte Christens
Poul Erik Christensen
Mette Christensen
Malene Kløve Dalsgaard
Mia Roar Damsted
Christian Daugaard
Mia Dernoff
DK/UA venskab // Marta Dyachenko, Anton Peitersen og Niels H. Peitersen
Nina K Ekman (NO)
Linda Falkesgaard
Cecilie Fang Jensen
Lars Brorson Fich
Sara Hagins
Paul Handley (AU)
Sys Hansen
Emilie Henriksen
Lars Hilfling
Susanne Hoeg Butcher
Lars Hune
Christine Hvidt & Daniela Maciel
Charlotte Jacobsen
Anette Jensen
Trine Koch Jensen
Lisbeth Johansen
Tina Kallehave
Regina Kanta
Jane klostergaard
Frans Peter Valbjørn Knudsen
Ada Helene Kragh
Ditte Johanne Krogh Bertelsen
Maria Lomholdt
Jonathan Lystbæk
Dorte Marcussen
Cecilie Meiniche
Tina Menore
Dorte Naomi
Jamie Oldham (UK)
Mette Olsen og Tinne Delfs
Agnethe Vestergård Pedersen
Anneline Schjødt Pedersen
Marianne T Pedersen
Maya Rosette Helle Rasmussen
Marco Tobias Nørregaard Repenning
Jan Oskar Rønnow
Katrine Skovsgaard
Henrik Soelmark
Pia Stuer Lauridsen
Matilde Søes Rasmussen
Emilia Sølvsten
Caroline Krabbe Haugen Sørensen
Karen T
Mira Bella Tyrpak
Lene Vidding
Katharina Welper
Heidi Øiseth (NO)

Censorerne Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén, Esben Klemann, Bodil Sohn og Mariko Wada har taget stilling til i alt 2030 værker fordelt på 432 ansøgninger.
Til KP20 er udvalgt 126 værker (6,2%) fordelt på 65 ansøgninger (69 kunstnere).
Lidt mere statistik her: http://kp-spring.dk/statistik/

Der har været indsendt værker i næsten alle tænkelige kategorier, og det afspejler sig også i de værker, der er blevet antaget - installationer, skulpturer, keramik, video, lyd, tegninger, fotografier, grafiske arbejder, malerier mm.
126 værker er i KP sammenhæng ekstraordinært mange, og vi glæder os til at vise det hele frem fra lørdag d. 28. marts til og med søndag d. 26. april i Kunsthal Aarhus.

Velkommen til åbning lørdag d. 28. marts kl. 14-17

Der er tradition for et brag af en fernisering, når KP og SPRING åbner i Kunsthal Aarhus.
I år bliver nok ingen undtagelse, og vi har lagt et program for både åbningsdagen og for resten af udstillingsperioden.

Åbning
Lørdag d. 28. marts kl. 14-17
 • Velkommen v. Pernille Lærke Andersen
 • Åbningstale v. Mikkel Elming fra Kunsthal Aarhus
 • KP-prisen 2020 overrækkes og motiveres af billedkunstner Jesper Rasmussen (kl. ca. 15.30)
 • H&H Rejselegat overrækkes
Censor-talk
Søndag d. 29. marts kl. 14-15
 • Med Milena Bonifacini. Moderator Trine Rytter Andersen.
Finissage
Onsdag 22. april kl. 19-21
 • Overrækkelse af Publikumsprisen 2020
 • Artist-talk med SPRING-udstillerne Marie Kaarøe, Pascal Mayet, Kamilla Mez og Olivia Willman.
Publikumsprisen
Det er publikum, der bestemmer hvilken kunstner, der skal have årets Publikumspris på 10.000 kr. doneret af Aarhuus Stiftstidendes Fond. Så husk at afgive din stemme, når du ser KP og SPRING i Kunsthal Aarhus. Sidste frist for stemmeafgivning er søndag d. 19. april kl. 17.
 
Still foto fra video af Katharina Welper med titlen doméstico perverso (domestic perverse) - antaget på KP20

Congratulations to the artists at KP20

Begitte Andersen
Kristian Røn Andreasen
Sissel Aurland (NO)
Yinon Avior
Anita Axelsen Bredsdorff
Simon Bang
Birgit Lendal Beek
Emily Beresford
Ulla Bjulver
Anne Louise Blicher
Birgitte Christens
Poul Erik Christensen
Mette Christensen
Malene Kløve Dalsgaard
Mia Roar Damsted
Christian Daugaard
Mia Dernoff
DK/UA venskab // Marta Dyachenko, Anton Peitersen and Niels H. Peitersen
Nina K Ekman (NO)
Linda Falkesgaard
Cecilie Fang Jensen
Lars Brorson Fich
Sara Hagins
Paul Handley (AU)
Sys Hansen
Emilie Henriksen
Lars Hilfling
Susanne Hoeg Butcher
Lars Hune
Christine Hvidt & Daniela Maciel
Charlotte Jacobsen
Anette Jensen
Trine Koch Jensen
Lisbeth Johansen
Tina Kallehave
Regina Kanta
Jane klostergaard
Frans Peter Valbjørn Knudsen
Ada Helene Kragh
Ditte Johanne Krogh Bertelsen
Maria Lomholdt
Jonathan Lystbæk
Dorte Marcussen
Cecilie Meiniche
Tina Menore
Dorte Naomi
Jamie Oldham (UK)
Mette Olsen og Tinne Delfs
Agnethe Vestergård Pedersen
Anneline Schjødt Pedersen
Marianne T Pedersen
Maya Rosette Helle Rasmussen
Marco Tobias Nørregaard Repenning
Jan Oskar Rønnow
Katrine Skovsgaard
Henrik Soelmark
Pia Stuer Lauridsen
Matilde Søes Rasmussen
Emilia Sølvsten
Caroline Krabbe Haugen Sørensen
Karen T
Mira Bella Tyrpak
Lene Vidding
Katharina Welper
Heidi Øiseth (NO)

The Selection Committee Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén, Esben Klemann, Bodil Sohn and Mariko Wada has reviewed a total of 2,030 works, spread over 432 applications.
For KP20, 126 works (6.2%) have been selected, spread over 65 applications (69 artists).
More statistics: http://kp-spring.dk/en/statistics

Works have been submitted in almost every imaginable category, and this is also reflected in the works that have been selected - installations, sculptures, ceramics, video, sound, drawings, photographs, graphic works, paintings and more.
126 works are in KP context extraordinarily many, and we look forward to show them all from Saturday 28 March to Sunday 26 April in Kunsthal Aarhus.


 

Welcome to opening Saturday 28 March, at 2pm-5pm

We have set a program for both the opening day and for the rest of the exhibition period.

Opening
Saturday 28 March, at 2pm-5pm
 • Welcome by Pernille Lærke Andersen from KP
 • Opening speech by Mikkel Elming from Kunsthal Aarhus
 • The KP Prize 2020 is awarded and motivated by visual artist Jesper Rasmussen (approx. 3.30 pm)
 • H&H Travel Grant is awarded
Censor talk
Sunday 29 March, at 2pm-3pm
 • Featuring Milena Bonifacini. Moderator Trine Rytter Andersen (in danish)
Finissage
Wednesday 22 April, at 7pm-9pm
 • Audience Award 2020
 • Artist-talk featuring SPRING exhibitors Marie Kaarøe, Pascal Mayet, Kamilla Mez and Olivia Willman (in danish)
Audience Award
It is the audience that decides which artist is to receive this year's Audience Award of DKK 10,000 Donated by Aarhuus Stiftstidendes Foundation.
So remember to cast your vote when you see KP and SPRING in Kunsthal Aarhus.
The deadline for voting is Sunday 19 April at 7pm.
 

      
 


 
 
  
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
www
www
Email
Email
Copyright © 2020 Kunstnernes Påskeudstilling

Ønsker du ændringer i måden at modtage nyhedsbrevet på?
Du kan opdatére din emailadresse eller afmelde nyhedsbrevet fra KP

Email Marketing Powered by Mailchimp