Copy
KP21_Nyhedsbrev/Newsletter #2 | 31. december 2020
Del/Share Del/Share

Kunstnernes Påskeudstilling

Nyhedsbrev/Newsletter #2 // 31. december 2020                      

Godt nytår fra Kunstnernes Påskeudstilling


En varm nytårshilsen skal hermed bringes til alle, der på den ene eller anden måde har været i berøring med Kunstnerens Påskeudstilling i det forgangne år.
Det gælder både kunstnere, censorer, samarbejdspartnere og enhver, der har ofret tid og kræfter på at få KP og SPRING op at stå. Og så gælder det naturligvis alle jer, der har indsendt værker til KP - I udgør grundlaget for det hele.
Tak for det.

At så 2020 på alle måder har været et år, som ingen ønsker en gentagelse af, kunne ingen forudse for et år siden.
I vor egen lille verden er det gået ud over forårets KP20 og SPRING20, der måtte først udskydes, siden aflyses og endelig genopstå i 2021, hvor KP20 og SPRING20 vender stærkt tilbage i fuld blomst 27. marts - 25. april i Kunsthal Aarhus.

Som følge af al denne uforudsigelighed har KP taget initiativ til et nyt udstillingsformat, der bliver rent digitalt. Ansøgning er allerede nu i begyndelsen af det nye år.

 

KP21-digital OPEN CALL

Ansøgning 10. - 17. januar 2021

Du kan i år indsende værker til KP21-digital, der bliver en online udstilling. Prisen er 550 DKK for op til 6 værker, og de vigtigste datoer er:

Ansøgning åbner: Søndag d. 10. januar 2021
Ansøgning deadline: Søndag d. 17. januar 2021 kl. 24:00


Censur afsluttet: Torsdag d. 4. februar 2021
Censur svar: Mandag d. 8. februar 2021

Fernisering: Lørdag d. 27. marts 2021, kl. 14-17 i Kunsthal Aarhus og online adgang åbnes.
Udstillingsperiode: Søndag d. 28. marts - søndag d. 25. april 2021

Se alle detaljer i
>> Vejledning og betingelser KP21-digital

 

Censurkomitéen KP21-digital


Alle indsendte værker til KP21-digital bliver bedømt af censurkomitéen, der består af kunstnerne
Signe Klejs
Amalie Smith
Jacob Tækker

 
Mere om de enkelte censorer
>> Censurkomitéen KP21-digital

Kunstpriser  

I kraft af endnu en generøs donation fra Aarhuus Stiftstidendes Fond er der både KP-pris og Publikumspris på højkant i 2021.
KP-prisen 10.000 DKK
Publikumsprisen 10.000 DKK

>> Tidligere pristildelinger fra Aarhuus Stiftstidendes Fond

Fra 2021 kobles der endnu en kunstpris på KP og SPRING;
H&H Rejselegat på 10.000 DKK, der uddeles på åbningsdagen.
>> mere om H&H Rejselegat


Tak til...

Uden opbakning og støtte fra generøse fonde ville det ikke være muligt at gennemføre KP og SPRING samt KP21-digital.
I 2020-21 har vi modtaget støtte fra
Statens Kunstfond
Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune
Knud Højgaards Fond
Augustinusfonden
Det Obelske Familiefond
Aarhuus Stiftstidendes Fond
(kunstpriser)
H&H Rejselegat (kunstpris)
Salling Fondene
>> Samarbejdspartnere

 
An empty Kunsthal Aarhus spring 2020


Happy New Year from Artists Easter Exhibition


Happy New Year to our partners, artists, jury members and especially to anyone who has submitted works for KP - without you no KP.
Thank you to all of you.

2020 was simply an annus horribilis.
In our own little world, it has affected that KP20 and SPRING20, first had to be postponed, then canceled and finally re-emerged in 2021.
KP20 and SPRING20 will be shown 27 March - 25 April 2021 in Kunsthal Aarhus.

As a result of all this unpredictability, KP has taken the initiative for a new exhibition format that will be purely digital. Application is already now at the beginning of the new year.


 

KP21-digital OPEN CALL

Application 10 - 17 January, 2021

This year you can submit works to KP21-digital, which will be an online exhibition. The price is 550 DKK for up to 6 works, and the most important dates are:

Open for application: Sunday 10 January 2021
Deadline application: Sunday 17 January 2021
at midnight

Selection completed: Thursday 4 February 2021
Selection notification: Monday 8 February 2021

Vernissage: Saturday 27 March 2021, 2pm to 5pm in Kunsthal Aarhus and online
Exhibition runs: Sunday 28 March to Sunday 25 April 2021

For more details
>> User Guide and Terms KP21-digital


 

Selection Committee KP21-digital


All submitted works to KP21-digital will be evaluated by the Selection Committee which consists of the following artists
Signe Klejs
Amalie Smith
Jacob Tækker

 
More details on the Selection Committee
>> Selection Committee KP21-digital


 

Awards 

Thanks to a generous donation from Aarhuus Stiftstidendes Foundation it is possible to award both KP Prize and Audience Award in 2021.
KP Prize 10.000 DKK
Audience Award 10.000 DKK

>> Former Awardings

From 2021, another Art Prize will be linked to KP and SPRING;
H&H Travel Grant 10.000 DKK, which will be awarded at vernissage.
>> more about H&H Travel Grant

 

Thanks to...

Without the support of generous funds, it would not be possible to organize KP and SPRING as well as KP21-digtial.
In 2020-21 KP is supported by
Danish Arts Foundation
Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune
Knud Højgaards Foundation
Augustinus Foundation
The Obel Family Foundation
Aarhuus Stiftstidendes Fondation
(Awards)
H&H Travel Grant (Award)
Salling Foundations
>> Partners and sponsors

 

Venlig hilsen / Best regards

KP's bestyrelse /
Board of Artists Easter Exhibition

 

      
 


 


 
  
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
www
www
Email
Email
Copyright © 2020 Kunstnernes Påskeudstilling

Ønsker du ændringer i måden at modtage nyhedsbrevet på?
Du kan opdatére din emailadresse eller afmelde nyhedsbrevet fra KP

Email Marketing Powered by Mailchimp