Copy
KP21_Nyhedsbrev/Newsletter #1 | 14. december 2020
Del/Share Del/Share

Kunstnernes Påskeudstilling

Nyhedsbrev/Newsletter #1 // 14. december 2020


KP21-digital
- nyskabelse i KP


OPEN CALL KP21-digital
10. - 17. januar 2021


Hvad pokker er nu det?

Det er blevet tydeligt, at Covid-19 krisen har synliggjort et potentiale for kunst på digitale platforme. Det ønsker KP at videreudvikle - dels pga. den udvidede rækkevidde en online udstillingsplatform muliggør, og dels for at fremme og udbrede den digitale kunst i Danmark.

Den digitale kunst kan tilbyde en essentiel mulighed for at reflektere over vores samtids måske mest markante paradigmeskifte - fra en analog til en digital æra - igennem kunsten. Den arbejder på mediernes egne præmisser og er derved et vigtigt aspekt i forståelsen af og kulturdannelsen i den digitale æra.

Denne digitale dannelse beror på værker, der er skabt til virtuelle platforme og internettet. Dvs. at værkerne er skabt med digitale værktøjer og præsenteres på digitale platforme, hvilket IKKE er at forveksle med digitaliseret kunst, der kan være affotograferinger af analoge kunstværker, der evt. udstilles i gallerier på internettet.

>> Vejledning og betingelser KP21-digital

...

I 2021 bliver der IKKE en KP21 man kan indsende værker til, idet Kunsthal Aarhus' udstillingsrum er reserveret KP20 og SPRING20, der sidste år blev udskudt til 2021.

 


KP21-digital
- innovation of KP


OPEN CALL KP21-digital
10 January to 17 January, 2021


What's is this?

It has become clear that the Covid-19 crisis has highlighted a potential for art on digital platforms. KP wants to support this - due to the extended reach an online exhibition platform enables, and to promote and disseminate digital art in Denmark.

The digital art offers an essential opportunity to reflect on our contemporary perhaps most significant paradigm shift - from an analog to a digital era - through art. It works on the media's own terms and is thus an important aspect in understanding the development of culture in the digital era.

This development of digital culture relies on works created for virtual platforms and the Internet. That means that the works are created with digital tools and presented on digital platforms, which is NOT to be confused with digitized art, such as photographs of analogue works of art that may be exhibited in galleries on the Internet.

>> User Guide KP21-digital

...

In 2021, there will NOT be a KP21 to which works can be submitted, as Kunsthal Aarhus' exhibition space is reserved for KP20 and SPRING20, which were postponed until 2021.


KP20 og SPRING20
- i påsken 2021

Heldigvis måtte KP20 og SPRING20 ikke aflyses, men i stedet blot udskydes til påsken 2021 med åbning d. 27. marts 2021 kl. 14-17.
 

Mange værker på KP20

Censorerne Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén, Esben Klemann, Bodil Sohn og Mariko Wada har taget stilling til i alt 2030 værker fordelt på 432 ansøgninger.
Til KP20 er udvalgt 126 værker (6,2%) fordelt på 65 ansøgninger (69 kunstnere).
Lidt mere statistik her: http://kp-spring.dk/statistik/

Der har været indsendt værker i næsten alle tænkelige kategorier, og det afspejler sig også i de værker, der er blevet antaget - installationer, skulpturer, keramik, video, lyd, tegninger, fotografier, grafiske arbejder, malerier mm.
126 værker er i KP sammenhæng ekstraordinært mange, og vi glæder os til at vise det hele frem - med et års forsinkelse - fra lørdag d. 27. marts til og med søndag d. 25. april 2021 i Kunsthal Aarhus.

>> KP20 udstillende kunstnere


 

SPRING20


Få her en idé om hvad der venter på SPRING20 med kunstnerne Marie Kaarøe, Pascal Mayet, Kamilla Mez og Olivia Willman.
>> SPRING20
 


KP20 and SPRING20
- Easter 2021

Fortunately KP20 and SPRING20 are not canceled, but instead just postponed to Easter 2021 with opening 27 March 2021, 2pm - 5pm.
 

A large number of works on KP20


The Selection Committee Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén, Esben Klemann, Bodil Sohn and Mariko Wada has reviewed a total of 2,030 works, spread over 432 applications.
For KP20, 126 works (6.2%) have been selected, spread over 65 applications (69 artists).
More statistics: http://kp-spring.dk/en/statistics

Works have been submitted in almost every imaginable category, and this is also reflected in the works that have been selected - installations, sculptures, ceramics, video, sound, drawings, photographs, graphic works, paintings and more.
126 works are in KP context extraordinarily many, and we look forward to show them all - one year delayed - from Saturday 27 March to Sunday 25 April 2021 in Kunsthal Aarhus.

>> KP20 artists

 

SPRING20


Get here an idea of what to expect at SPRING20 with the artists Marie Kaarøe, Pascal Mayet, Kamilla Mez and Olivia Willman.
>> SPRING20

      
 


 


 
  
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
www
www
Email
Email
Copyright © 2020 Kunstnernes Påskeudstilling

Ønsker du ændringer i måden at modtage nyhedsbrevet på?
Du kan opdatére din emailadresse eller afmelde nyhedsbrevet fra KP

Email Marketing Powered by Mailchimp