Copy
 

Nieuwsbrief iQOUNT

Editie maart 2013

Wederom een nieuwe editie van onze nieuwsbrief met actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang kunnen zijn.

Wil je meer informatie of wil je een ander onderwerp met ons bespreken, neem dan contact met ons op. Wij zijn jou graag van dienst!

Opname levensloop 2013 heeft geen invloed op heffing hoge lonen

Indien een werknemer in 2012 een loon genoten heeft dat meer bedraagt dan € 150.000 dan moet de werkgever in maart 2013 een extra heffing betalen van 16% over het loon boven die € 150.000. De regering heeft aangekondigd deze eerder als eenmalige crisisheffing aangekondigde belasting ook in 2014 te willen heffen, over het in 2013 genoten loon. 
Lees hier meer

Veel gemeenten in de fout met vaststellen WOZ-waarde

In tientallen gemeenten is veel mis met het vaststellen van de WOZ-waarde. Zeventig gemeenten deden hun werk zelfs dermate slecht, dat ze onder verscherpt toezicht zijn gesteld van de Waarderingskamer. Gemeenten die onder toezicht zijn gesteld, krijgen 2 tot 3 keer per jaar een controle, in plaats van de gebruikelijke 1 keer per jaar.
Lees hier meer

Beperking medische vrijstelling voor de BTW

Artsen die zich bezighouden met alternatieve geneeskunde (ook wel niet-reguliere, complementaire of integrale geneeskunde genoemd) zijn niet vrijgesteld voor de BTW, zo laat de Belastingdienst weten.
Lees hier meer

Wet Vereenvoudiging Regelingen UWV

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging regelingen UWV ingevoerd. Met deze nieuwe wetgeving beoogt het UWV – zoals de naam van de wet al doet vermoeden – een deel van de uitvoeringstaken te vereenvoudigen.
Lees hier meer

50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

Het kabinet wil een flinke eenmalige impuls op bedrijfsinvesteringen. Bedrijven kunnen in 2013 direct 50% van hun investering afschrijven, normaal is dat maximaal 20%. In essentie wordt door deze maatregel pas later belasting over de winst betaald.
Lees hier meer