Copy
 

Nieuwsbrief iQOUNT

Editie mei 2015

Heeft u personeel?
Dan zijn dit drie belangrijke punten om even bij stil te staan in de maand juni!
                                                        
De maand juni staat voor de deur en ook drie belangrijke aandachtspunten vragen om uw aandacht. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen weer van het vorige kalenderjaar op 30 juni a.s, komt de aanvraag van de subsidie praktijkleren weer om de hoek kijken en is het vanaf 1 juli a.s. niet meer wettelijk toegestaan om het wettelijk minimum loon per kas uit te betalen. 

Wettelijke vakantiedagen

Op 30 juni a.s. vervallen de wettelijke vakantiedagen over 2014 die niet zijn opgenomen.
Iedere werknemer heeft recht op deze wettelijke vakantiedagen. Het recht dat opgebouwd wordt is 4 maal de wekelijkse arbeidsuren. Deze vakantie uren zijn bedoeld om elke werknemer te laten ‘uitrusten’ om goed zijn beroep uit te kunnen oefenen. De bovenwettelijke vakantiedagen, met andere woorden, de uren bovenop de wettelijke aanspraak, verjaren 5 jaar na het jaar waarin deze worden opgebouwd. Let op dat er in de geldende CAO van uw onderneming afwijkende afspraken overeen kunnen zijn gekomen. 
 

Subsidie Praktijkleren

Het einde van het lopende schooljaar komt in zicht en ook dit jaar stimuleert de overheid de werkgever (een erkend leerbedrijf) door een tegemoetkoming van begeleidings- en loonkosten van een leerling, deelnemer of student. De aanvraag over het schooljaar 2014-2015 kunt u indienen vanaf 2 juni a.s. tot en met uiterlijk 15 september 2015. Lees meer
 

Geen kasbetalingen meer voor Wettelijk Minimum Loon

Waar eerder de inwerkingtreding van deze wet (Wet aanpak schijnconstructies (WAS)) ingepland was voor 1 juli a.s. zal hoogstwaarschijnlijk op basis van een stemming door de Eerste Kamer op 2 juni a.s. deze (deels) uitgesteld worden naar 1 januari 2016. Evengoed brengen wij u hiervan alvast op de hoogte.
 
Betalingen aan oproepkrachten worden veelal gedaan vanuit de kas. Echter is dit binnenkort niet meer mogelijk. Vanaf de datum dat de wetswijziging zijn intrede zal doen dient het bedrag van het Wettelijk Minimum Loon altijd giraal betaald te worden. De overheid hoopt hiermee de zogenoemde schijnconstructies te bestrijden i.v.m. opgezette regels tegen CAO-aanspraken. Het meerdere mag nog wel contant betaald worden.
Daarnaast mag op het minimumloon geen inhouding meer plaats vinden van bijvoorbeeld huisvesting of ziektekosten. Voorschotten dienen schriftelijk te worden vastgelegd en per bank overgemaakt te worden. Met betrekking tot de inhouding van loonbeslag zal de beslagvrije voet blijven gelden.