Copy
 

Nieuwe look en feel - iQOUNT Online cliëntenportal

12 oktober 2015

Zoals bekend leverde onze cliëntenportal, iQOUNT Online, steeds vaker de nodige problemen op door het gebruik van Silverlight in combinatie met nieuwere versies van diverse webbrowsers. Dit is o.a. te wijten aan de strubbelingen tussen enerzijds Google en Microsoft, maar ook omdat Silverlight verouderde techniek is.

Vanaf heden is iQOUNT Online vernieuwd opgebouwd in HTML-5.

Via deze link vindt u een beknopte beschrijving over het gebuik van de nieuwe omgeving van iQOUNT Online.

Nadere toelichting:
De vorige versie beschikte over een portal cliënt (= toepassing) voor de pc en native app’s voor de Android en iOS platformen. In de afgelopen tijd ontstond in de markt meer behoefte aan mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van toepassingen op alle mobiele apparaten (zoals smartphones en tablets).
Deze eerste versie is geschikt voor alle platformen en draaiend op zowel pc als tablets als smartphones.
 
De nieuwe producten zijn krachtig op vele gebieden:
  • De software is ‘responsive’, met andere woorden: de presentatie van de toepassing past zich aan aan de grootte van het scherm waar de gebruiker mee werkt en toont de functies die adequaat zijn voor het apparaat in kwestie.
  • De vormgeving is aangepast aan de wensen van nu;
  • Helder functioneel design, waarbij je duidelijk en makkelijk ziet wat gevraagd wordt en welke acties ondernomen moeten worden.
 Voordelen van huidige ontwikkelingen:
  • Er is geen plug-in meer nodig;
  • Het in gebruik nemen van nieuwe versies kan veel sneller worden doorgevoerd.