Copy
 

Wet AVG 

Mei 2018

 

Per 25 mei aanstaande is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Vrijwel elke organisatie die persoonsgegevens vastlegt en verwerkt, zal rekening moeten houden met het van kracht worden van de AVG en wellicht haar interne processen op deze wet aan moeten passen.

Als u persoonsgegevens als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering verkrijgt, vastlegt en verwerkt, is de verordening ook op u van toepassing. Hier vallen bijvoorbeeld het verkrijgen, vastleggen en verwerken van namen, e-mailadressen en paspoortnummers van medewerkers, tijdelijke krachten of contactpersonen van klanten of leveranciers onder.

De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van bovengenoemde gegevens. Van organisaties die deze gegevens verwerken wordt verwacht dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is. De AVG bepaalt daarnaast dat de verwerking van persoonsgegevens alleen mag worden uitbesteed aan een verwerker die afdoende garanties biedt voor de beveiliging van deze gegevens. Deze uitbesteding van de verwerking van uw persoonsgegevens is geregeld in onze verwerkersovereenkomst. Tevens willen wij u via deze weg op de hoogte stellen van onze privacyverklaring. Als u wilt weten van welke (sub-)verwerkers wij gebruik maken kunt u deze gegevens bij ons opvragen door contact met ons op te nemen via privacy@iqount.nl.

Zowel de verwerkersovereenkomst als onze privacyverklaring zijn eenzijdig. Mocht u bezwaar willen aantekenen tegen een van beide stukken dan vernemen wij dit graag binnen 7 dagen na publicatie van deze nieuwsbrief. Indien wij na het verstrijken van deze termijn niets van u hebben vernomen nemen wij aan dat u akkoord bent.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
iQOUNT · Daltonstraat 22 · Harderwijk, NH 3846 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp