Copy
(En castellano más abajo). 
View this email in your browser
Convocatòria de l'Antic Teatre i La Central del Circ de suport al a creació d'un espectacle de circ de petit format i basat en la innovació
 

Amb l’objectiu comú de fomentar la creació escènica contemporània, La Central del Circ i l'Antic Teatre s’associen per donar suport a un projecte de creació de circ basat en la investigació i el desenvolupament de nous llenguatges multidisciplinaris amb l’objectiu de recolzar una proposta que sigui innovadora i vagi més enllà d’allò establert, tot superant les metodologies, les tècniques i els recursos habituals.

El suport es concretarà, entre d'altres, en la cessió d'espais de treball i d'exhibició, així com amb la dotació econòmica de 3000€ per a desenvoupar el treball. 

 

Està dirigida a artistes o companyies professionals de circ nacionals i internacionals. L’espectacle haurà de tenir una durada mínima de 50 minuts.

Data límit d'admissió de projectes: 7 de novembre de 2014

Convocatòria complerta: 
- En català
- En castellano
- In English

Formulari de la candidatura
- En català
- En castellà 
- In English
----------------------

Convocatoria del Antic Teatre y La Central del Circ de apoyo a la creación de un espectáculo de circo de pequeño formato y basado en la innovación

Con el objetivo común de fomentar la creación escénica contemporánea, La Central del Circ y el Antic Teatre se asocian para apoyar un proyecto de creación de circo basado en la investigación y en el desarrollo de nuevos lenguajes multidisciplinares con el objetivo de respaldar una propuesta que sea innovadora y vaya más allá de lo establecido, superando las metodologías, técnicas y recursos habituales. 

El apoyo se concretará, entre otros, en la cesión de espacios de trabajo y de exhibición, así como con la dotación económica de 3000€ para desarrollar el trabajo. 

Está dirigido a artistas o compañías profesionales de circo nacionales e internacionales. El espectáculo tendrá que tener una duración mínima de 50 minutos. 

Fecha límite de adminisión de proyectos: 7 de noviembre de 2014

Convocatoria completa: 

- En català
- En castellano
- In English

Formulari de la candidatura
- En català
- En castellano
- In English


 

Copyright © 2014 ANTIC TEATRE ESPAI DE CREACIÓ SLU, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp