Copy
Nieuws en activiteiten van IVN District Limburg.
Deze e-mail in de browser bekijken
Beste Wim Vlekken,
IVN District Limburg informeert je graag over IVN-nieuws en -activiteiten in Limburg.

 

Nieuwe natuurgidsen Westelijke Mijnstreek

Op 19 juni is de Westelijke Mijnstreek 19 natuurgidsen rijker geworden. Het Districtsbestuur is blij met zo’n grote aanwas van betrokken natuurliefhebbers en feliciteert alle gediplomeerden van harte.  ⇑ 

Nieuwe IVN-website 

De nieuwe IVN website is op 4 juli 'live' gegaan. Vrijwilligers van het landelijke websupportteam ondersteunen afdelingen bij de overgang. Afdelingswebbeheerders kunnen op www.ivn.nl/websupport nieuws, handleidingen, tips&trucs en antwoorden op veel gestelde vragen vinden. 
De afdelingswebbeheerders, die in de landelijke ledenadministratie zodanig bekend zijn, zijn geïnformeerd via de nieuwsbrief Webnieuws. Heb je als lokale webbeheerder geen nieuswbrief ontvangen? Zorg via de afdelingsledenadministratie dat je mailadres en functie up to date zijn. 

Ook District Limburg heeft de oude website omgezet naar de nieuwe. Het kan voorkomen dat nog niet alles juist doorlinkt. We blijven er aan werken.  ⇑ 

Zoogdierenexcursie GaiaZoo

IVN District Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap organiseren op zaterdag 10 september van 10:30 tot 12:30 uur een zoogdierenexcursie bij GaiaZoo in Kerkrade (max 25 deelnemers). Hierbij is aandacht voor het Bioblitz monitoringprogramma en biodiversiteit. Aanmelden of nadere informatie via  arieboersma1@gmail.com of tel 043 3219198.  ⇑ 

Inspiratiedag Natuur in Stad en Dorp

De werkgroep Districts Kader Vorming nodigt je uit voor een inspiratiedag over 'Natuur in stad en dorp' op 8 oktober 2016 in Roermond. Op welke manier kan IVN bijdragen aan meer groen en biodiversiteit?  Laat je, via vier workshops inspireren hoe je de natuur dichterbij de mens brengt. Aanmelden tot 25 september.   ⇑ 

Aanmelden >>
Programma en informatie >>

Workshop Toolkit  'ledenwerving en  binding'

De Werkgroep Communicatie organiseert op 13 oktober (‘s middags in Roermond of ‘s avonds in Stein) een tweetal workshops over de Toolkit ‘Ledenwerving en Binding’. De workshops zijn bedoeld voor communicatiemedewerkers van de afdelingen. Deelnemers krijgen beschikking over de complete Toolkit met daarin sjablonen, flyers, factsheets en nog veel meer. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met enkele van deze tools. Wil jij ook de communicatie van je afdeling een boost geven? Meld je dan aan via onderstaande link.  ⇑ 

Aanmelden workshop >>
Inspiratie- en uitwisseldag jeugd & jongeren in de natuur

Week van de opvoeding

Van 3 t/m 9 oktober is de Week van de opvoeding. Afdelingen die in deze week iets organiseren voor kinderen en ouders kunnen promotiemateriaal aanvragen om die activiteit onder de aandacht te brengen. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar S.spierts-brouwer@ivn.nl ⇑ 

Inspiratie- en uitwisseldag jeugd & jongeren in de natuur

Districtsledenvergadering

Op 12 november vindt de volgende Districtsledenvergadering plaats. Het bestuur is nog op zoek naar een afdeling waar we terecht kunnen. ’s Ochtends vergaderen en ’s middags kan de gastgevende afdeling zijn eigen afdeling of omgeving laten zien. Hiervoor is natuurlijk budget beschikbaar. Afdelingen die interesse hebben, kunnen dit via mail melden bij mariannebonten@gmail.com.   ⇑ 

Fijne vakantie!

In het buitenland, in Nederland of thuis, overal valt van alles te ontdekken. Het districtsbestuur wenst iedereen een heerlijke vakantie. Geniet van alles wat groeit, bloeit en boeit. Het bestuur hoopt iedereen na de vakantieperiode weer 'fris en fruitig' te mogen begroeten.  ⇑ 

De Contactroep doorsturen

IVN District Limburg wil met deze nieuwsbrief álle IVN-leden in Limburg bereiken, maar nog niet iedereen is abonnee. Stuur daarom Contactroep door naar andere IVN-ers!

Zet bij het doorsturen in je mailtje wel even het tekstje: “Als je deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, meld je dan via de link onderin de tekst aan. Wil je Contactroep niet meer ontvangen, dan hoef je niets te doen”. Verwijder tenslotte onderaan de nieuwsbrief de linken om uit te schrijven en om je gegevens bij te werken. Je kunt natuurlijk ook de knop doorsturen onderin deze nieuwsbrief gebruiken.  ⇑ 

Inhoud

Nieuwe natuurgidsen Westelijke Mijnstreek

Nieuwe IVN-website

Zoogdierenexcursie GaiaZoo

Inspiratiedag Natuur in Stad en Dorp

Workshop Toolkit 'ledenwerving en binding'

Week van de opvoeding

Districtsledenvergadering

Fijne vakantie!

Contactroep doorsturen

Agenda

10 september 2016:
Zoogdierenexcursie GaiaZoo

8 oktober 2016:
Inspiratiedag Natuur in de Buurt

13 oktober 2016:
Workshop Toolkit 'ledenwerving en binding'

12 november 2016:
Districtsledenvergadering

Wie wij zijn

IVN District Limburg is de vereniging van Limburgse IVN-afdelingen. Het district wil het overleg en de samenwerking tussen de 35 Limburgse IVN-afdelingen bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën stimuleren en tot een gezamenlijk Limburgs beleid komen. Er wordt sterk ingezet op de lerende organisatie zowel regionaal als provinciaal via cursussen, workshops, inspiratiedagen e.d..