Copy
Nieuws en activiteiten van IVN District Limburg.
Deze e-mail in de browser bekijken
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
IVN District Limburg informeert je graag over IVN-nieuws en -activiteiten in Limburg.

 

Districtsledenvergadering
14 november

Zaterdag 14 november wordt de Districtsledenverga- dering van IVN Limburg gehouden in Herberg de Bongerd, Markt 13, 5954 BH Beesel. IVN De Steilrand is daar de gastheer. De dag start ‘s morgens om 9:30 uur met de ledenvergadering waarin onder andere het Jaarplan 2016 en de bijbehorende begroting aan bod komen. Het programma na de lunch wordt verzorgd door de gidsen van IVN De Steilrand.  

Lees meer >>
Download de uitnodiging >>
Concept Jaarplan 2016 >>

Inspiratieavond Scharrelkids en Natuur & Gezondheid

Op vrijdag 6 november organiseren IVN Limburg en Brabant een inspiratieavond voor IVNers die met jeugd en/of ouderen (willen) werken! Het thema is 'Scharrelkids en Natuur & Gezondheid'. De avond vindt plaats in Eindhoven. Er worden 4 workshops verzorgd, tijdens twee rondes. Je hebt daarmee de mogelijkheid om twee workshops te volgen. Geef bij opgave aan welke twee je graag wilt volgen.  

Lees meer >>

Ledendag IVN Limburg 30 januari

Reserveer alvast in je agenda de tweejaarlijkse ledendag op zaterdag 30 januari 2016. Er wordt gezocht naar een locatie die vanuit heel Limburg goed te bereizen is: op de overgang van de Westelijke Mijnstreek naar Midden-Limburg.

De ledendag van het IVN district Limburg is de gelegenheid bij uitstek om leden uit de hele provincie te leren kennen (netwerken), om eens in de keuken van andere afdelingen te kijken en je te laten inspireren! Nadere informatie volgt zo snel mogelijk op de website van IVN district Limburg.  

Bereikmeting IVN in Limburg

Het IVN in Limburg bereikt elk jaar meer mensen met haar activiteiten: 57.000 in 2012, 60.000 in 2013 en maar liefst ruim 71.000 in 2014. Dat blijkt uit een gedetailleerde bereikmeting die het bestuur van IVN district Limburg 3 jaar achter elkaar heeft uitgevoerd.

Het IVN districtsbestuur in Limburg is trots op deze cijfers. De inspanningen om onze visie te verwezenlijken ("Het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot milieubewust handelen."), hebben duidelijk succes.  

Lees meer >>

Cursusloket van start

Organisatoren van ‘langere’ IVN-cursussen in Limburg kunnen voortaan met vragen, voor advies en voor een financiële bijdrage van het District terecht bij het nieuwe ‘Cursusloket’. Het Districtsbestuur heeft de financiële bijdragen per cursus met bijbehorende regels vastgesteld en er is een lijst met beschikbare docenten beschikbaar. De ‘beheerder’ van het cursusloket is Tineke de Jong (043-3521109 of tineke.de.jong@kpnplanet.nl)  

Nieuwe cursus IVN-landschapsgids

Zaterdag 13 februari gaat er een nieuwe cursus IVN-landschapsgids in Zuid-Limburg van start. De cursus bestaat uit 10 modules (11 hele zaterdagen) en loopt door tot 5 november 2016. De kosten bedragen voor IVN-ers € 190,- en voor niet-IVN-ers € 240,- (inclusief een IVN-lidmaatschap voor een jaar). Aanmelden tot 1 december bij Tineke de Jong (043-3521109 of tineke.de.jong@kpnplanet.nl)  

10 nieuwe IVN Jeugdbegeleiders

17 oktober jl hebben de eerste tien IVN jeugdbegeleiders in Zuid-Limburg hun diploma ontvangen uit de handen van Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht. Daaraan voorafgaand hadden de cursisten een geslaagde herfst-surprisetocht in en rond de Natuurtuinen Jekerdal georganiseerd met 10 verschillende en verrassende activiteiten in, over en met de natuur.  

Lees meer >>

Visie op toekomst IVN Limburg

Tijdens de jaarlijkse Visiemiddag van IVN District Limburg op 12 september wisselden IVN-ers, die op provinciaal niveau willen meedenken over de visie en strategie van IVN District Limburg, van gedachten met elkaar en het bestuur. De deelnemers vonden het een inspirerende, zinvolle en ook gezellige middag. Tal van visies en ideeën werden die middag ter tafel gebracht. Deze worden verder uitgewerkt in het Jaarplan 2016.  

Concept Jaarplan 2016 >>

Nieuwe stoffen logo-badges

IVN District Limburg heeft stoffen badges met het nieuwe IVN-logo laten maken. De badges (5x7 cm) kunnen op jassen, tassen, petjes, enzovoort worden genaaid of gespeld. Voor elke afdeling zijn er vijf gereserveerd; extra exemplaren kosten € 1,50. Bestellen bij marianne.bonten@gmail.com. Ze worden niet opgestuurd, maar uitgegeven tijdens de Districtsledenvergadering op 14 november.  

Inspiratiedag 2016 op 8 oktober

Op 8 oktober 2016 organiseert de werkgroep Districts Kader Vorming (DKV) voor Limburgse IVN-leden weer een inspiratiedag, dit jaar met het thema Natuur in de buurt. Houd die datum vrij in je agenda!  

Lees over Operatie Steenbreek >>

Jouw nieuws in de lokale pers

Omdat sinds de zomer een en ander is veranderd in het Limburgse medialandschap, heeft de werkgroep Communicatie de belangrijkste wijzigingen - én bijbehorende contactgegevens - op een rijtje gezet in een ‘factsheet’. Deze is te downloaden op de webpagina van de werkgroep, waar ook handige tips en weetjes zijn te vinden voor je afdelingswebsite en het omgaan met de pers.   

Lees meer >>

De Contactroep doorsturen

IVN District Limburg wil met deze nieuwsbrief álle IVN-leden in Limburg bereiken, maar nog niet iedereen is abonnee. Stuur daarom Contactroep door naar andere IVN-ers!

Zet bij het doorsturen in je mailtje wel even het tekstje: “Als je deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, meld je dan via de link onderin de tekst aan. Wil je Contactroep niet meer ontvangen, dan hoef je niets te doen”. Verwijder tenslotte onderaan de nieuwsbrief de linken om uit te schrijven en om je gegevens bij te werken. Je kunt natuurlijk ook de knop doorsturen onderin deze nieuwsbrief gebruiken.   

Inhoud

Districtsledenvergadering
14 november

Inspiratieavond Scharrelkids en Natuur & Gezondheid

Ledendag IVN Limburg 30 januari

Bereikmeting IVN in Limburg

Cursusloket van start

Nieuwe cursus IVN-landschapsgids

10 nieuwe IVN Jeugdbegeleiders

Visie op toekomst IVN Limburg

Nieuwe stoffen logo-badges

Inspiratiedag 2016: 8 oktober

Jouw nieuws in de lokale pers

Contactroep doorsturen

Agenda

6 november 2015:
Inspiratieavond Scharrelkids en Natuur & Gezondheid

14 november 2015:
Districtsledenvergadering

30 januari 2016:
Ledendag IVN Limburg

13 februari 2016:
Cursus IVN Landschapsgids Zuid-Limburg

9 en 10 april 2016:
Kidsparty

mei 2016:
Districtsledenvergadering

11-12 juni 2016:
Landelijke Slootjesdagen

8 oktober 2016:
Inspiratiedag Natuur in de buurt

november 2016:
Districtsledenveragdering

Wie wij zijn

IVN District Limburg is de vereniging van Limburgse IVN-afdelingen. Het district wil het overleg en de samenwerking tussen de 35 Limburgse IVN-afdelingen bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën stimuleren en tot een gezamenlijk Limburgs beleid komen. Er wordt sterk ingezet op de lerende organisatie zowel regionaal als provinciaal via cursussen, workshops, inspiratiedagen e.d..