Copy
Nieuws en activiteiten van IVN District Limburg.
Deze e-mail in de browser bekijken
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
IVN District Limburg informeert je graag over IVN-nieuws en -activiteiten in Limburg.

 

Districtsbestuur ‘nieuwe stijl’

Per 1 januari is het Districtsbestuur ‘nieuwe stijl’ gaan functioneren zoals in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is vastgelegd.

Het nieuwe Algemeen Bestuur, waarin nu ook de vijf regio’s en de werkgroepen Districts Kader Vorming, Loketten en Communicatie zijn vertegenwoordigd, heeft al een kennismakingsvergadering in februari en een werkvergadering in april achter de rug. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels drie keer vergaderd. De eerste indrukken zijn positief. Met name door de uitwisseling van ervaringen op provinciaal niveau, kunnen betere ondersteuning en maatwerk geleverd worden door werkgroepen en vrijwilligersconsulenten.   

Lees meer >>

Geld voor jeugd en jongeren

Onder het motto IVN zoekt de jeugd op biedt het Districtsbestuur in 2015 relatief veel financiële ruimte voor initiatieven op het gebied van jeugd- en jongerenactiviteiten. Het bestuur roept daarom leden, afdelingen en regio's op om nú ideeën, voorstellen of aanvragen in te dienen voor dergelijke activiteiten.   

Lees meer >>

Project Ommetjes nieuwe natuur

Provincie Limburg, IVN Limburg en IKL hebben samen een project opgezet om ‘nieuwe natuur’ in Limburg beter te ontsluiten door middel van ‘ommetjes’. IVN-afdelingen en andere groeperingen kunnen plannen indienen voor ontwerp en realisatie van dergelijke ommetjes. Voor 20 ommetjes is elk € 2000 beschikbaar naast begeleiding door een landschapsgids en suggesties om aanvullende steun te verwerven.   

Lees meer en aanmelding >>

Inspiratieavond Digitale Wandelingen

Dinsdagavond 2 juni om 19:00 uur organiseert de werkgroep Districts Kader Vorming van IVN District Limburg een inspiratieavond met als thema digitale wandelingen. We gaan dan op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe kun je educatieve natuurwandelingen omzetten in een vorm die je op je IVN website kunt plaatsen? Hoeveel informatie moet je geven en hoe beschrijf je een route in tekst en beeld? Op welke websites kun je je IVN-routes ook plaatsen zodat ze gevonden worden door niet IVN-ers.

Reserveer alvast in je agenda; uitnodigingen worden nog verzonden.   

Lees meer >>

Jeugdbegeleiders in opleiding

Na natuur- en landschapsgidsencursussen in alle regio’s, is voor het eerst een jeugdbegeleiderscursus gestart in het Limburgse en wel in de regio Maas- en Mergelland. De cursus krijgt ondersteuning van het district, net als alle andere kadercursussen van de regio’s. De cursus vormt tevens een dubbele primeur, doordat binnen de cursus ook voor het eerst maatwerk wordt geleverd voor een aantal cursisten.   

Lees meer >>
Overzicht cursussen >>

Jaarverslag 2014

In de komende ledenvergadering legt het districtsbestuur verantwoording af voor het beleid en de uitvoering ervan in 2014. Het bijbehorende concept Jaarverslag 2014, dat in de vergadering ter goedkeuring voorligt, is klaar.   

Hier downloaden >>

Districts Ledenvergadering 21 mei

Het bestuur van IVN District Limburg zit twee keer per jaar rond de tafel met de afgevaardigden van de 35 IVN-afdelingen in Limburg. De eerste vergadering in 2015 vindt plaats op 21 mei. Dan hoopt het bestuur in gesprek te kunnen gaan met alle 35 Limburgse IVN-afdelingen.

Vóór de pauze vindt de formele verantwoording van het Districtsbestuur aan de leden plaats. Na de pauze geeft Martine Gerrits, stagiaire bij IVN Vestiging Limburg in 2014, een presentatie onder het motto 'Frisse blik op IVN'. Martine heeft het IVN met een jonge blik aanschouwd en o.a. alle IVN homes in kaart gebracht. Na de presentatie worden verschillende invalshoeken, voortkomend uit deze 'Frisse blik', in subgroepen doorgesproken. Betrokken besturen ontvangen binnenkort een uitnodiging met agenda.   

Lees verder >>

Handige tips voor communicatie

De werkgroep Communicatie heeft voor de PR-mensen en de webredacteuren van de afdelingen in twee folders nuttige tips op een rij gezet. Gebruik ze!   

Hoe benader ik de pers >>
Tips voor de afdelingswebsite >>

Voorzitters bijeen over toekomst IVN

Er is behoefte aan een brede natuurbeweging in Nederland . . .

Dat was de voornaamste boodschap van professor Frank Berendse in zijn inleiding op de voorzittersconferentie van IVN op 14 maart in Driebergen. De conferentie ging over de toekomststrategie van IVN en de samenwerking – mogelijk samengaan – met KNNV. Honderd IVN’ers van 80 afdelingen waren erbij, ook uit Limburg.   

Lees meer >>

Limburgse Slootjesdagen 6-7 juni

Om zoveel mogelijk Limburgers te interesseren om op 13 en 14 juni de Limburgse slootjesdagen te bezoeken organiseert het IVN in Limburg een week eerder een pré-event in de Kasteeltuinen Arcen. Op 3 tot 5 plaatsen willen we de kinderen opleiden tot Slootjesexpert en kennis laten maken met het IVN. Enthousiaste IVN-ers die deze ervaring niet willen missen en willen helpen kunnen zich aanmelden bij Sylvia Spierts (s.spierts-brouwer@ivn.nl of 06-15529163) of Miep Philipsen (miephilipsen@gmail.com of 077-3982759)   .


50 jaar natuurgids

IVN Meerssen heeft afgelopen maand Hans Hermans en Willy Savelberg gevierd die 50(!) jaar actief zijn als gediplomeerd natuurgids. IVN Munstergeleen heeft Hub Mulders gehuldigd vanwege hetzelfde jubileum. Het bestuur van IVN District Limburg feliciteert de heren van harte met dit geweldige jubileum.   

De Contactroep doorsturen

IVN District Limburg wil met deze nieuwsbrief álle IVN-leden in Limburg bereiken, maar nog niet iedereen is abonnee. Stuur daarom Contactroep door aan andere IVN-ers!

Zet bij het doorsturen in je mailtje wel even het tekstje: “Als je deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, meld je dan via de link onderin de tekst aan. Wil je Contactroep niet meer ontvangen, dan hoef je niets te doen”. Verwijder tenslotte onderaan de nieuwsbrief de linken om uit te schrijven en om je gegevens bij te werken. Je kunt natuurlijk ook de knop doorsturen onderin deze nieuwsbrief gebruiken.   

Inhoud

1. Districtsbestuur ‘nieuwe stijl’

2. Geld voor jeugd en jongeren

3. Project Ommetjes nieuwe natuur

4. Inspiratieavond ‘Digitale Wandelingen’

5. Jeugdbegeleiders in opleiding

6. Jaarverslag 2014

7. Districts Ledenvergadering 21 mei

8. Handige tips voor communicatie

9. Voorzitters bijeen over toekomst IVN

10. Limburgse Slootjesdagen 6&7 juni

11. 50 jaar natuurgids

12. De Contactroep doorsturen

Agenda

21 mei:
Districts Ledenvergadering

2 juni:
Inspiratieavond Digitale Wandelingen

13-14 juni:
Landelijke IVN Slootjesdagen

31 juli:
IVN-zomerweek Nieuwkoopse plassen

10 oktober:
Studiewerkdag Duurzaamheid

Wie wij zijn

IVN District Limburg is de vereniging van Limburgse IVN-afdelingen. Het district wil het overleg en de samenwerking tussen de 35 Limburgse IVN-afdelingen bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën stimuleren en tot een gezamenlijk Limburgs beleid komen. Er wordt sterk ingezet op de lerende organisatie zowel regionaal als provinciaal via cursussen, workshops, inspiratiedagen e.d..