Nyheter fra Fraktefartøyenes Rederiforening.
Nyhetsbrev nr. 3 - 2013
Nyhetsbrev nr 6 - 2015                            


Første LNG-drevne tankskip i fart
 

Tankskipet Bergen Viking ble satt i fart i slutten av mai etter ombygging ved Bergen Group Laksevåg for rederiet Bergen Tankers AS.
   Ombyggingen på 55 millioner kroner omfatter installasjon av to nye Rolls-Royce Bergen C-gassmotorer som generatorer for skipets elektriske fremdriftssystem. Skipet er bygget i 2006 i China med full redundancy (to adskilte dieselelektriske fremdriftsanlegg, to propeller og ror).
Les merLawrence Falkeid fra Rogaland ny formann for Fraktefartøyene
 

Lawrence Falkeid (37) er valgt til ny styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening etter Rikke Lind under foreningens generalforsamling i Bodø.
 - Jeg vil fortsette arbeidet for å bedre vilkår og konkurranseevne for sjøtransporten, i samme spor som FR har fulgt under de tidligere formenn.
    Gjennom samarbeid med de andre aktørene innen sjøtransporten har FR fått gjennomslag for viktige saker, men det er fortsatt en stor oppgave med å harmonisere rammene for sjø- og veitransport. Det går både på de politiske vilkår og på den løpende kontakt med fagetatene.
- Vi mener at økt sjøtransport kan gi betydelig samfunnsgevinst, sier Lawrence Falkeid, som er FRs yngste styreleder gjennom sin 80 års historie.

Les mer

LNG-terminal klar i Risavika
 

Skangass har nå klar sin lastearm for direkte bunkring av skip i Risavika. Denne gjør det mulig med direkte tilkobling til skipet, uten bruk av tankbil og slanger.
  Til nå er det bare Fjord Lines om har tatt LNG i Risavika, ca 300 kbm hver gang. Med det nye anlegget regner Skangass med økning i leveransene.  Spørsmålet er likevel om prisen på gass levert i Norge etter hvert kan komme ned på samme nivå som på Kontinentet.

Nye brønnbåt-kontrakter
 

Sølvtrans, Ålesund, har kontrahert en brønnbåt på 3200 kbm fra Myklebust Verft i Kleven-gruppen for levering i mars 2017. Båten blir av type NVC387, samme type som rederiet har fått to av fra Astilleros Zamakona i Spania, Ronja Polaris og Ronja Huon. Til tross for at rederiet hadde opsjonskontrakter ved Zamakona, gikk denne kontrakten til norsk verft.

Les mer

 


Nytt fra flåten
 

FSV Group i Molde har bestilt sitt femte servicefartøy fra Vaagland Båtbyggeri, av samme type som Multi Green-serien. Denne båten blir på 26.9/11.5 meter og vil bli utstyrt for slep og undervannsarbeid mv, med slepewinch og kraner på 145 og 48 tonn. Levering vil skje i 3.kvartal 2016 med navnet Multi Quality.
Les mer

 
Copyright © 2015 Fraktefartøyenes Rederiforening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp