Nyheter fra Fraktefartøyenes Rederiforening.
                   Nyhetsbrev nr. 5 - 2015


Regjeringens maritime strategi - Positive tiltak

- Det er mye å glede seg over i Regjeringens maritime strategi som ble presentert i Oslo 29. mai, sier Siri Hatland, adm direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening.
For FR er det av grunnleggende betydning at nettolønn opprettholdes for NOR-skip og at ”taket” fjernes. Dette er primært motivert av kystflåtens betydning for rekruttering og opplæringsstillinger for norske sjøfolk.  Det legges 100 nye millioner inn i ordningen, noe som vil styrke det finansielle grunnlaget for storparten av medlemsflåten.
Dessuten arbeider regjeringen med å lovfeste tilskuddsordningen, noe som vil gjøre den mer robust.

Les mer

Maritime muligheter

Strategiplanen ”Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid” er resultatet av en prosess ledet av næringsminister Monica Mæland, blant annet med innspill fra alle deler av næringen.
Planen legger opp til åtte hovedområder:
Les mer

Miljø og fornyelse

Regjeringen er forpliktet av ambisiøse miljømål og ser miljøvennlig skipsfart som et prioritert område. Skipsfarten står for 20 prosent av NOx-utslippene og 6 prosent av landets totale klimagassutslipp.
Les mer

Nærskipsfart

Inne i kapittelet om miljø ligger også regjeringens strategi for nærskipsfart og fornyelse av flåten (side 23). 
Strategiplanen ligger fast på målsetningen i Nasjonal Transportplan om å overføre gods fra vei til sjø. Regjeringen ser på godsoverføring som et virkemiddel til å effektivisere godstransporten og redusere eksterne kostnader.
Les mer
Copyright © 2015 Fraktefartøyenes Rederiforening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp