Copy
Det Blide Tryk Juni 2016
Se mailen i din browser
Facebook

Dialogmøde med skolerne om grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi
 

Af Aase Barlebo, formand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter.

Sidste år besøgte 2 bestyrelsesmedlemmer, Liselotte Amby og Aase Barlebo, en skole der var relativ nystartet i at udbyde uddannelse i Kranio-Sakral Terapi. På skolen ønskede man at høre om foreningen og ikke mindst om RAB registreringsordningen.
 
Det blev efterfølgende meget klart at skoler og forening har rigtig mange fælles interesser, som blandt andet handler om indhold og kvalitet af grunduddannelsen i Kranio-Sakral Terapi.
 
I det følgende er skoler også betegnelse for: institutter, akademi, colleges.
 
Derfor besluttede vi i bestyrelsen at inviterede alle skoler, som udbyder uddannelse i Kranio-Sakral Terapi til et dialogmøde.

Med baggrund i skolernes daglige virke, erfaringer og ikke mindst viden, var det et varmt ønske for bestyrelsen at indbyde til en dialog om fælles minimumskrav af det faglige indhold i Kranio-Sakral terapeut grunduddannelsen.

Skolerne og foreningen har det samme mål som handler om at yde det bedst mulige for kvaliteten af faget Kranio-Sakral Terapi.

Bestyrelsens håb er, at arbejdet sammen med skolerne kan få en sådan tyngde og bredde at beslutningerne i dette forum kan respekteres af alle skoler som fælles formulerede minimumskrav til en grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi, og sådan at foreningens godkendelse bliver et kvalitetsstempel ikke blot for skolerne men også for den udøvende terapeut.

Der blev indbudt 11 skoler til dialogmødet,  9 skoler var repræsenteret. Dagsordenen var: Brainstorm, Opsamling og Evaluering.

Resultatet blev at skoler og bestyrelse ønskede at mødes igen, med en supervisor til at styre den begyndende proces.

Dette møde foregik d. 25. april  2016 hvor der nu deltog 5 skoler hver med 1 – 2 repræsentanter.

Fra bestyrelsen deltog der 3 medlemmer.

Det blev et intenst møde, som var præget af respekt for hinandens forskellighed og styrker i en helt åben dialog om emnerne, godt hjulpet af en erfaren og dygtig fascilitator.

Hver skole fremlagde indhold i sin undervisning i uddannelsen i Kranio-Sakral Terapi, samt i hvilken retning der hovedsaligt blev undervist. Foreningen fremlagde sin opfattelse af minimumskrav til grunduddannelse og eksamen, og udleverede et Arbejdspapir, som er et dokument, der kommer til at danne grundlag for det videre arbejde.

Vi besluttede sammen mindstekrav til undervisere på grunduddannelsen i Kranio-Sakral Terapi.

Vi havde en drøftelse af jura vedrørende ophavsret inklusiv copyright. Og konklusionen var fuldstændig klar, at dansk lovgivning på området skal overholdes, og at det er skolernes ansvar at det sker.

Der viste sig to fremherskende retninger indenfor Kranio-Sakral Terapi i Danmark og det er: Den Biomekaniske retning og Den Biodynamiske retning.

Der bliver til Arbejdspapiret udarbejdet præcise definitioner samt historik til disse to retninger.

På mødet drøftede vi muligheden for at få en fælles lærebog i Kranio-Sakral Terapi grunduddannelsen.

Foreløbig vil vi undersøge om det kan lade sig gøre og om vi må oversætte John Upledgers bog: ”Your inner Physicion and you”, som jo er helt fantastisk.
 
Der var til slut enighed om at vi havde haft et godt møde, der bragte os flere skridt nærmere et fælles indhold i en grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi i Danmark. Arbejdet skulle fortsætte og foreningen koordinerer også det næste møde.
 

Komplementær behandling i sundhedsvæsenet - perspektivet og udfordringer.


Af Aase Barlebo, formand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter.
 
Dette var titlen på en invitation fra partiet Alternativet og konferencen skulle foregå i Fællessalen på Christiansborg d. 10. februar 2016 kl. 13-16.
 
Det centrale spørgsmål var stillet:
Hvordan får vi en mere integreret sundhedssektor, hvor etableret og komplementær medicin og behandling i højere grad går hånd i hånd?
Et integreret sundhedsvæsen.

Teksten i invitationen lyder sådan: Vores sundhedsvæsen bygger på den vestlige medicins evidensbaserede praksis, som har fejret store succeser, resultater i udryddelsen af talrige sygdomme, og fostret stærke behandlingsformer og forbløffende kirurgiske indgreb. Alternativet mener dog, at denne praksis bør suppleres med erfaringer og behandlinsgformer, der findes inden for andre sundhedsparadigmer. V i ønsker et holistisk sundhedsvæsen, der tager højde for det hele menneske i et nytænkende samspil mellem etableret og komplementær behandling.

Men hvordan for vi etableret et sådant samspil samtidig med, at vi respekterer begge traditioners måder at behandle og måle virkning på?

Vi vil træde at skridt tilbage og stille skarpt på, hvordan vi bygger bro mellem forskellige forståelser for evidens, samt på hvordan et forskningscenter for komplementær behandling i Danmark kunne se ud?

Et interessant program var lagt for eftermiddagen med oplæg om sundheds- og forskningspolitik, oplæg fra overlæge pÃ¥ Ã…lborg universitetshospital, oplæg om sundhedstjenesteforskning samt oplæg fra forskningsprofessor i forbyggende medicin fra NAFKAM – Nasjonalt Forskningscenter innen Komplementær og Alternativ Medicin  i Oslo.

Til sidst paneldebat og spørgsmål fra salen.
 
I bestyrelsen synes vi det var et spændende initiativ og det var Lisbeth Aagaard og Aase Barlebo der deltog.
 
Vi havde en dejlig følelse ved at der nu var politiske kræfter der arbejder for nytænkende samspil mellem etableret og komplementær behandling.

Og realiteten var at der er langt igen for hver side” dumper ned til sig selv og vil forsvare sin retning”.

NY HJEMMESIDE – STOR TAK TIL MEDLEMMERNE!
 

Af Listbeth Aagaard, næstformand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

På vegne af bestyrelsen skal der lyde et stort tak til de skarpe medlemmer, der på generalforsamlingen og ved den ekstraordinære generalforsamling, stillede gode spørgsmål om køb af ny hjemmeside.

En ny hjemmeside er en stor investering, og det blev på den ekstraordinære generalforsamling besluttet at bestyrelsen skulle indhente flere tilbud. Dette er nu gjort, og vi fik et godt tilbud der er næsten halv pris af det vi præsenterede på generalforsamlingen uden at der er ændret på indholdet.

Samarbejdet er godt i gang med IT virksomheden F10 og vi glæder os til, at præsentere jer for en ny hjemmeside der er mere tidsvarende og brugervenlig, - og ikke mindst en hjemmeside der vil lette bestyrelsens arbejdsgange betragteligt.

Den nye hjemmeside bliver efter al sandsynlighed færdig og ryger i luften sidst på året.

Vil du være med til at udbrede kendskabet til Kranio-Sakral Terapi,
og til din egen virksomhed ?


Så har du en unik chance når foreningen er med på Danmarks største sundhedsmesse
SUND LIVSSTIL - Øksnehallen - København d. 30. september til 2. oktober 2016.

 
Foreningen er med på messen og har en fin stand med to brikse til prøvebehandlinger.
Det plejer at være rigtig hyggeligt med snak, grin og godt samvær.

Du kan tage dine egne visitkort med når du står på standen, og du får fribilletter tilsendt så du kan invitere familie, venner, kunder m.fl.

Vi skal bruge 3-4 personer pr. vagt af fire timer.
Alle dage er vagterne fordelt således: Kl. 10-14 og kl. 14- 18

Du får en T-shirt med foreningens navn og logo og foreningen giver frokost i cafeen i Øksnehallen mod aflevering af en bon.

Om søndagen kl. 13.00 holder Lars Henrik Lundsgaard fra foreningen foredrag om Kranio-Sakral  Terapi.

Hold dig endelig ikke tilbage, også selvom du er ny i faget. Vi hjælper hinanden og skulle der opstå en situation med et spørgsmål, som du ikke lige kan svare på har du gode kolleger der træder til.

Skriv kryds i kalenderen og tilmeld dig til Lisbeth Aagaard på mail: naestformand@kstforeningen.dk

Husk at oplyse dage og tidspunkter på de vagter du har mulighed for at tage.

Vi glæder os til at se dig.
 
Læs mere om messen her


GÃ¥ ikke glip af medlemsblade og nyhedsbreve!


Hvis du får ny email adresse, bedes du sende en mail til sekretaer@kstforeningen.dk
Alle andre informationer skal du selv gÃ¥ ind og rette pÃ¥ din profil pÃ¥ www.kstforeningen.dk 

Dit medlemsnummer finder du bl.a. på din kontingentfaktura.
Annonce:
Tilmed dig: easybodiesnow@gmail.com  ·  www.EasyBodies.com

KST Foreningen på facebook

 

Som medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter kan du blive medlem af foreningens lukkede gruppe på Facebook. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og debatere med dine kollegaer.

Foreningen har ogsÃ¥ en offentlig side til promovering af foreningen, dens hjemmeside og dens medlemmer. Den hedder kstforeningen.dk.  Hjælp os gerne ved at ”synes godt om” den eller del den til dine facebook venner.
Næste deadline for indput og annoncer til Det Blide Tryk:

Søndag d. 1. nov. 2016 og sendes til formand@kstforeningen.dk

Det koster 400 kr for medlemmer at annoncere i DBT og 500 kr for ikke medlemmer.

 

Bestyrelsen Navn E-Mail
Formand Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Næstformand Lisbeth Aagaard Naestformand@kstforeningen.dk
Kasserer Anne Marie Jensen Kasserer@kstforeningen.dk
Medlem Lotte Obbekjer Sekretaer@kstforeningen.dk
Medlem Liselotte Amby bestyrelsesmedlem@kstforeningen.dk
Etisk RÃ¥d    
Medlem Charlotte Borch etiskraad1@kstforeningen.dk
Medlem Lene Kunnerup Nielsen etiskraad2@kstforeningen.dk
Medlem Minna Holm etiskraad3@kstforeningen.dk
RAB/SA udvalg    
Medlem Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Medlem Lisbeth Aagaard Naestformand@kstforeningen.dk
WEB    
Webmaster Marianne MÃ¥nsson webmaster@kstforeningen.dk
Copyright © 2016 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter, All rights reserved.
afmeld nyhedsmail    opdater din profil

Email Marketing Powered by Mailchimp