Copy
Det Blide Tryk - Februar 2013
Lederen

Vi har brug for dig

Af Aase Barlebo og Marianne Månsson
 
Vi har i vores forening 223 medlemmer, hvoraf ca. en 3. del er RAB godkendte. I løbet af 2011 og 2012 er der sket stor udskiftning af medlemmer i foreningen, og vi har en formodning om, at de medlemmer, vi har nu, er aktive, udøvende kranio-sakral terapeuter. Vi tænker, at der er nogle af jer, der brænder så meget for jeres fag, at I også  har lyst til at gøre et stykke arbejde i vores forening. 

Hvilke ambitioner har vi for vores forening?
Bestyrelsen afholdt i sommer et forlænget bestyrelsesmøde med fokus på visioner og mål for foreningen. Udover vores ordinære bestyrelsesmøde aftalte vi  at bruge en hel dag på at tømme vores hjerner og formulere de ønsker og visioner vi hver især har for fremtiden i ”Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter” Så vi drog af sted til Anne Maries sommerhus på Skaven Strand ved Ringkøbing fjord i weekenden 23.-24. juni 2012.

Skønt hus, dejlig mad og smukke omgivelser. Et godt udgangspunkt for et seriøst stykke arbejde. Da der ikke var nogen begrænsninger sat på forhånd, fløj det om ørerne med udsagn, så Aase,  vores ”skriverkarl” næsten ikke kunne følge med. Det var faktisk en hel lettelse at få lov til at formulere ideerne. Fantastisk at opleve at vi har så mange ideer, hvilket betyder der er nok at tage fat på.

Vi spurgte os selv: ”Hvad vil vi med vores forening?”
Svaret var klart: Vi vil gerne være en del af en aktiv, levende og synlig forening.

Formålet med dette lille skriv er blandt andet at løfte sløret for, hvilke visioner og ideer, bestyrelsen anser for de vigtigste at arbejde med de kommende år. Der kan selvfølgelig ske ændringer, hvis bestyrelsen eller medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen ønsker konkret at tage fat på:
  • at oprette en mentorordning
  • at formidle kurser og foredrag
  • at afholde informationsmøde for forsikringsselskaber, der dækker personskader
  • at genoplive ”Det blide tryk”
Skal disse initiativer gennemføres, kræver det en aktiv bestyrelse, men også nogle aktive foreningsmedlemmer, der har lyst til at bidrage til udførelsen af nogle af ovenstående ad hoc opgaver, eller som måske har andre ideer til, hvad der også skal ske på foreningsplan.

Struktur:
Vi arbejder hele tiden på at optimere arbejdsgangene i foreningen for at gøre det administrative arbejde mere smidigt og dermed skabe plads til flere nye tiltag.
Bestyrelsen afholder mindst 5 bestyrelsesmøder årligt. Planen for det næste år er at prøve at afholde 2-3 af disse møder over Skype eller som telefonmøder for at spare transporttid og udgifter, samt gentage successen med ét 2 dagsmøde (måske 2), hvor der er tid og mulighed for at diskutere nye tiltag. Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen i marts, mangler vi et bestyrelsesmedlem til det kommende års arbejde.

Vi vil gerne opfordre dig til at kigge på listen over vores forslag og se, om der er noget på listen, du har lyst til at være med til at sætte i gang, enten fordi det interesserer dig eller fordi det også ligger dig på hjerte, at Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er en aktiv, levende og synlig forening.

Så hører vi meget gerne fra dig. Har du spørgsmål til forenings- og/eller bestyrelsesarbejdet, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte en af os.
 

Sund Livsstil Messe Århus 2013

Nu nærmer tiden sig til, at vi igen skal på Sund Livsstil messe. Denne gang foregår det i Århus i Scandinavian Center fra den 1. – 3. marts.Link til fribillet (Kan også findes på forsiden af foreningens hjemmeside.) Man må printe lige så mange fribilletter man har lyst til, så opfordr endelig familie, venner og klienter til at benytte sig af dette.

I september indviede vi vores nye messeudstyr i København. Standen så frisk og indbydende ud. Nu er det hele pakket sammen og vil blive kørt over for at udsmykke vores stand i Århus. Med til det nye udseende på standen hører selvfølgelig også nye t-shirts med foreningens logo  til alle, der bemander standen under messen.

Vi glæder meget os til at vise vores nye stand frem, både til de af vores jyske og fynske medlemmer som melder sig til at bemande standen og til alle messegæsterne.
På standen vil der blive tilbudt prøvebehandlinger af 25 minutters varighed for 150 kr. Der vil være to brikse på standen. Vi har brug for en del behandlere, der har lyst til at hjælpe med at udbrede kendskabet til Kranio Sakral terapi endnu mere. Udover at give prøvebehandlinger har vi mulighed for at tale med de interesserede, der kommer forbi, og uddele materiale om KST og om vores forening.

Vi deler dagene op, da der ikke er mange af os, der kan være der hele dagen, alle tre dage. Du  kan tilmelde dig ved at skrive til Esben på esben@klinik-helios.dk.
 
Skriv i mailen i hvilke tidsrum du gerne vil være på standen:
Fredag kl. 10 - 14 eller kl. 14 - 18
Lørdag kl. 10 - 14 eller kl. 14 - 18
Søndag kl. 10 - 14 eller kl. 14 - 18
Du må selvfølgelig meget gerne melde dig til flere ”vagter”.
 
Skriv udover dit navn også dit mobil nr. og hvilken størrelse T-shirt du bruger, og om du er uddannet til også at give børnebehandlinger. Vi håber at få mange tilbagemeldinger. Vi vil gerne have dit svar senest fredag den 15. februar. Du vil herefter få en mail med den samlede deltagerplan og div. oplysninger.
 
Foreningen deltager også med et foredrag om KST. Foredragsholderne er Aase Barlebo, Marianne Månsson og Ullatiana Pedersen fra henholdsvis foreningens bestyrelse og Etiske Råd. Foredraget finder sted lørdag den 2. marts, kl. 17.00 og er gratis at overvære.
 
Masser af hilsner fra messetovholder Esben og resten af messeudvalget. 

Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Oplæg ved Heather Smith og Anni Jørgensen
 
Hvad er biodynamisk KST for en størrelse? Hvordan skilder denne form for KST sig ud og hvordan er den kommet til?  Det vil Heather Smith og Anni Jørgensen komme og fortælle os om kl. 11. d. 9. marts 2013 på Cafe Restaurant Gyngen, Mejlgade 53, 8000 Århus.  Bagefter byder foreningen på frokost inden generalforesamlingen som starter kl. 14.

Heather Smith og Anni Jørgensen startede i 2011 Institut for KST og kropsterapi, hvor de blandt andet underviser i biodynamisk KST.  Læs mere på deres hjemmeside www.kstinstitutet.dk
Husk at tilmelde dig. Se indkaldelsen til generalforsamlingen her
Medlemsundersøgelse

Vi har i januar udsendt et nyhedsbrev til vores medlemmer og bedt jer deltage i en medlemsundersøgelse. Vi er rigtig glade for de omkring 70 tilbagemeldinger vi har modtaget og vil sætte stor pris på endnu flere. Find her link til skemaet.Medlemsweekend 2012,
Gl. Brydegaard

af Lisbeth AagaardVores årlige medlemsweekend blev i år holdt på Gl. Brydegaard på Helnæs ved Assens.

I smukke omgivelser mødtes KST kolleger fra hele landet, og det var rigtig dejligt at se så mange nye medlemmer, der havde valgt at deltage.

Lørdag hørte vi et meget inspirerende og lærerigt foredrag med Lars Mygind, om metamedicin, der handlede om at forstå sygdom på en helt anden måde, og forstå det at være med til at helbrede sig selv.

Søndag holdt Kranio-Sakral Terapeut Frank Staalkjær et meget velforberedt foredrag, hvor vi fik et godt, deltaljeret og objektivt billede i hans deltagelse i forskningsprojektet "Behandling på tværs", hvor Scleroseforeningen bragte 5 etablerede behandlere sammen med 5 alternative behandlere. De skulle vise hvad teambehandling kan udrette for mennesker med sclerose.

Kranio-Sakral Terapien kan gøre noget for scleroseramte, og Frank opfordrede til at kontakte ham og bruge hans viden, hvis der skulle opstå spørgsmål.
Stor ros og tak til Frank Staalkjær, der gennem seks år har lagt mange timer i forskningsprojektet.Udover faglige input bød weekenden også på dejlig mad. Efter middagen lørdag aften var der efterfølgende kaffeslapperas i tipien, med bål og varme skind at sidde på. Ud på aftenen blev den måneklare nat nydt i det varme vand i stjernebadet.

Det var en superdejlig weekend med godt fagligt indhold, god mad, snak og hyggeligt samvær, samt skønne omgivelser til at gå en tur i.
Medlemsweekenden 2013 afholdes, om muligt, også på Gl. Brydegaard d.26.-27. oktober. Næste deadline for indput og annoncer til Det Blide Tryk er fredag den 10. maj 2013 og sendes til sekretaer@kstforeningen.dk
Bestyrelsen Navn E-Mail
Formand Thorkild Sørensen Formand@kstforeningen.dk
Næstformand Aase Barlebo Naestformand@kstfforeningen.dk
Kasserer Anne Marie Jensen Kasserer@kstforeningen.dk
Sekretær Marianne Månsson Sekretaer@kstforeningen.dk
Medlem Lotte Obbekjer bestyrelsesmedlem@kstforeningen.dk
Suppleant Lisbeth Aagaard suppleant1@kstforeningen.dk
Etisk Råd    
Medlem Sidsel Chathrine Thevik etiskraad1@kstforningen.dk
Medlem Ullatiana Thekla Pedersen etiskraad2@kstforningen.dk
Medlem Kirsten Lohman Andersen etiskraad3@kstforningen.dk
Copyright © 2013 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter, All rights reserved.